Innvandrere, antirasisme

Bydel Grorud: Fakta om innvandrere, levekår og integrering

Bydel Grorud: Fakta om innvandrere, levekår og integreringDet verserer mange myter om innvandrere og integrering. Nær 40 prosent av innbyggerne i bydel Grorud er selv  innvanderere eller født i Norge av foreldre som er innvandret. I de yngste aldersgruppene har et flertall av innbyggerne innvandrerbakgrunn. 

Bydelens ledelse ønsker å avlive noen av mytene, samt ta viktige steg videre i debatten. Bydelen har derfor lagt på bordet heftet "Fakta om innvandrere, levekår og integrering". En stadig mer mangfoldig befolkning utløser behov for debatt og idémyldring om hva som skal til for å sikre et inkluderende lokalmiljø og gode levekår for alle. Det er viktig at kunnskap om bydelens innvandrere ligger til grunn for en slik lokal debatt. Når politikkutviklingen baseres på kunnskap øker muligheten for at tiltak som iverksettes er treffsikre og resulterer i bedre integrering. 

La meg ta et faktum fra heftet: det er en  myte at det er en sammenheng mellom andelen minoritetselever og en skoles resultater på de nasjonale prøvene. Ved Ammerud skole er 68 % av barna minoritetsspråklige, og skolen er best i byen hva gjelder de nasjonale prøvene i lesing for femte trinn, mens Tiurleiken, som er skolen med desidert flest minoriitetsspråklige elever i bydelen har nest best resultater i lesing for femte.

Les heftet og bli klok (pdf - hvis problemer: last ned til egen maskin, og hent det opp derfra)
Les intervju med bydelsdirektøren

Kommentarer   

0 #1 Siri Fossheim 20-03-2010 15:43
Vi er veldig stolte av befolkninga vår! I fremtiden er det viktig med utjevning mellom øst og vest innen alle felt, men vestkanten får ikke vår innvandringsbef olkning; de får finne seg sine egne :-)
0 #2 Tone Glad 20-03-2010 15:43
Enig med Siri ! :-)
0 #3 Asgeir Bjørkedal 20-03-2010 16:05
Denne brosjyra var eit bra tiltak. Det er ei overraskande dramatisk utvikling som blir skildra for den siste tiårsperioden, med voldsomt rask utvikling av etnisk og sosial segregasjon. Myten om at dei som bur der det er flest innvandrarar blir så veldig innvandringspos itive, får vi også avliva til slutt i brosjyren. Men det er jo ikkje noko nytt for nokon av oss som har budd i innvandringsbyd elar at fleirtalet meinar innvandringa har vore for stor og for rask.
Vi må også vere forsiktige med å feie problem under teppet, bygge opp nye myter og glansbilder, slik Ivars kommentarar om skuleresultata er i fare for å gjere. Desse skulane får masse ekstra-middel for å handtere dei spesielle utfordringane dei har. Likevel oppsummerar brosjyren situasjonen i grunnskulen på denne måten:
"Tabell 1 gir en oversikt over resultatene fra nasjonal prøve i lesing for skolene i Bydel Grorud. Tabellen viser at elevene på 5. trinn har svake resultater på prøven i lesing. Ingen av skolene har gjennomsnittlig , eller høyere, score på prøven. På 8. trinn tyder testen på at leseferdigheten e er noe bedre, men fremdeles er resultatet samlet sett godt under landsgjennomsni ttet på 3,1."

Eg får dessverre ikkje sett på tabellar og figurar i brosjyra.
0 #4 Ivar J 20-03-2010 16:06
Asgeir: At skoler som Ammerud og Tiurleiken kommer ut med henholdsvis 1,9 og 1,8 når landsgjennomsni ttet er 2,0, mener jeg er et godt resultat. Og ja, det settes på ekstraressurser , og det viser seg altså at det virker.

Les forøvrig intervju med bydelsdirektøre n her
kurl.no/16Ow
0 #5 Agendax Antirasistisk 22-03-2010 10:55
Godt at det kommer slike hefter!
0 #6 Urbefolkningsnordmann 24-03-2010 00:28
Om de kan lese bra i 5.klasse er uinteressant, når harde fakta er at ikke-vestlige innvandrere er storforbrukere av velferdstjenest er og minimale bidragsytere til verdiskapningen i dette landet.

Sjekk denne SSB-linken: ssb.no/.../...

Total sysselsetting i Norge: Menn: 74,5% Kvinner: 68,5% Begge kjønn: 71,6 %

Innvandreres sysselsetting: Menn: 69,3% Kvinner: 58,7% Begge kjønn: 58,7 %

- – -

Noen innvandrergrupp er med høy sysselsetting, begge kjønn:

Nordmenn: 74 %

Svensker: 80,1 %

Chilenere: 71,1 %

Tamiler: 69,5%

Hollendere: 75,7%

Litauere: 75,5%


Innvandrergrupper med lav sysselsetting, begge kjønn:

Pakistanere: 48,2%

Somaliere: 35,7%

Marokkanere: 49,2%

Tyrkere: 54,7%

Irakere: 47,4%
0 #7 justering 26-03-2010 21:50
Hei urbefolkningsmann!

Hvis du skal snakke om "harde fakta" så må du klare å referere andelene sysselsatte i de ulike gruppene korrekt. Sysselsetting for innvandrere begge kjønn er 64,2 prosent. Sjekk siden du linker til på nytt.

Pass også på å bruke korrekte betegnelser. Det er innvandreres sysselsetting SSB gir oversikt over. Det inkluderer alle innvandrere, ikke bare innvandrere fra ikke-vestlige land.

Til slutt; når ble nordmenn en innvandrergruppe?

Når bydelen presenterer statistikk er det bra, for da unngår man at slike innlegg som du skriver med såkalte "fakta" setter dagsorden.

Legg til kommentar