Innvandrere, antirasisme

Bydel Grorud: Fakta om innvandrere, levekår og integrering

Bydel Grorud: Fakta om innvandrere, levekår og integreringDet verserer mange myter om innvandrere og integrering. Nær 40 prosent av innbyggerne i bydel Grorud er selv  innvanderere eller født i Norge av foreldre som er innvandret. I de yngste aldersgruppene har et flertall av innbyggerne innvandrerbakgrunn. 

Bydelens ledelse ønsker å avlive noen av mytene, samt ta viktige steg videre i debatten. Bydelen har derfor lagt på bordet heftet "Fakta om innvandrere, levekår og integrering". En stadig mer mangfoldig befolkning utløser behov for debatt og idémyldring om hva som skal til for å sikre et inkluderende lokalmiljø og gode levekår for alle. Det er viktig at kunnskap om bydelens innvandrere ligger til grunn for en slik lokal debatt. Når politikkutviklingen baseres på kunnskap øker muligheten for at tiltak som iverksettes er treffsikre og resulterer i bedre integrering. 

La meg ta et faktum fra heftet: det er en  myte at det er en sammenheng mellom andelen minoritetselever og en skoles resultater på de nasjonale prøvene. Ved Ammerud skole er 68 % av barna minoritetsspråklige, og skolen er best i byen hva gjelder de nasjonale prøvene i lesing for femte trinn, mens Tiurleiken, som er skolen med desidert flest minoriitetsspråklige elever i bydelen har nest best resultater i lesing for femte.

Les heftet og bli klok (pdf - hvis problemer: last ned til egen maskin, og hent det opp derfra)
Les intervju med bydelsdirektøren