Innvandrere, antirasisme

Minoriteter: Moderat kvotering

Arbeidsledigheten blant den del av Oslobefolkningen som har ikke-vestlig bakgrunn er mer enn tre ganger så høy som i befolkningen for øvrig. Selv om ledigheten synker, er det ingen tendens til at gapet i arbeidsledighet mellom dem som har ikke-vestlig bakgrunn og befolkningen forøvrig utjevnes, og særlig gjelder dette i lederstillinger. Vi må derfor gjøre mer for å få disse i arbeid. Jeg har derfor sendt fram et forslag til behandling i Oslo bystyre med moderat kvotering av arbeidssøkere med ikke-vestlig bakgrunn.


Les forslaget

You have no rights to post comments