Innvandrere, antirasisme

Introduksjonsprogrammet: Hva er det med Oslo?

Hva er det med Oslo?Spørsmålet stilles av FAFOs forskningsleder Hanne Kavli i notatet "Hva er det med Oslo? Fra måling av resultater til måling av kvalitet."

Oslo hadde i 2009 drøyt 200 flyktninger og innvandrere med rett og plikt til introduksjonsprogram, men til tross for å være den største kommunen i landet også på dette området, presterer Oslo under gjennomsnittet med hensyn til deltakernes overgang til arbeid og/eller utdanning. I dette notatet ser Kavli på hvilke registereringsrutiner Oslo kommune har for å følge deltakerne i introduksjonsorogrammet og deres resultater.

Les notatet og skriv gjerne egne synspunkter og erfaringer.

Men for at det ikke skal være noen tvil:  Iintegreringen går relativt bra i Norge - også i Oslo - i forhold til andre land som det er rimelig å sammenlikne seg med. Statsråd Audun Lysbakken dokumenterte dette i en bred gjennomgang av integreringspolitikken forleden. Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser klart at integreringen går bedre jo lenger en folkegruppe har vært i landet, selv  om det naturligvis er variasjoner.

Les notatet
Les/hør statsråd Audun Lysbakken

Kommentarer   

0 #1 Alejandra H. Covarrubias 11-04-2010 09:06
Dette er bare myter fra det hvite etniske norske del av befolkningen. Rasismen er sterkere nå enn før. Provokasjonene mot minoritetene øker fra dag til dag, og krigen med den norske innblandingen i internasjonale ulovligheter vises klarere og tydeligere ved at stigmatisering av muslimene har økt. Minoritetene opplever rådskap, brutalisering, usynliggjøring og nye form for angrep...Den nye sosialdemokrati ske rasisme!.

Alle truslene fra Jens Stoltenberg har forårsaket vold, forakt, massiv hat mot minoritetene. Den nåværende koalisjon har kun bistått statsministeren i hans brudd på menneskerettigh etene.

Og listen er nesten uendelig lang!
***
***
***
***Benektelse av asylrett fra regjeringens side forårsaket en solid og massiv kampanje fra flere hold, inkludert none gubernamentale organisasjoner. Organisasjoner som ikke viste hva mer de skulle gjøre for å stoppe Stoltenberg & Co.
***Benektelse av asylsøkernes rett til helse også resulterte i sterke reaksjoner mot regjeringens politikk. Og det var like før Jens ble anmeldt til FN!!!
Slå den!

***Truslene om tilbakesending av asylsøkere til krigsområder mot FNs anbefalinger.
***Justisdepart ementets innkjøp av asyl som FN's hellig sivil stadfestet rett viser hvor rask fascismen tar over. Det danske Folkepartiet fikk gjennombrud ved å betale asylsøkere for det hellige retten til beskyttelse slik at de aldri mer skulle noensine komme tilbake til Skandinavia. Og PST likte denne kriminelle løsning.

Er dette den velykkede integrasjon FAFO snakker om?
Kun for å unngå å måte sammenligne oss selv med Kongo-tilstande r når det gjelder menneskerettighetsstandard???
Hva faen er dette Ivar???
Du gjør meg rasende...

***Det siste og groveste av alle tilfellene og som avkledde regjeringen helt når det gjelder brudd mot ALT SOM HETER MENNESKERETTIGH ETER var da tilfellet med det svarte moren og sitt barn som ble transportert av det norske politiet ut til Italia.
Såpeopera "Apartheid på norsk", sakte men sikker ga det norske "publikum" en falsk opinionsdanning med RÅ stemplig av en kvinne i nød som PSYKISK SYK!
Hun ble karakterisert som: en "Syk svart kvinne som lyver". Og som en "syk-svart-kvin ne-som-ikke-for tjener-noe-form -for-respekt".. . slik hundene gjør i den tredje verden.

Hun og barnet ble liggende på gaten.
***Og med videre stempling av helsepersonel som "aktivister".
WOW...FAFO var tydelig IKKE der med deres seudo vitenskapelig sosialdemokratu r propaganda.
*
Ser du ikke noe samenligningsgr unnlag med den nazi Eugenetikk Ivar der det forbindes rase og sykdom slik gestapo'en gjorde det i sin tid mot den "ulovlig-rasen" uten rett til overlevelse etter parlamentets bestemmelsen?
RASE-LOVEN var jo lovlig i nazi Tyskland.
*
Videre PST provokasjonen på deres Web-sider med mohammed-tegnin gen, der Dagbladet tok røret med videre provokasjoner i navn av "ytringsfriheten".
Planlagt PST-virksomhet som ønsket å måle hvor mange terrorister etterretningen kunne fange, ved hjlep av offentlig VOLD og provokasjoner!
LOL!

Er dette noe velykkede integrasjon????
NIKS, men derimot SLAMOFOBI det lux!

Konformismen betyr kun aksept for brudd mot alt som heter lover og regler. For å ikke nevne alle disse "DIALOG-møtene" for å få minoritetene til å assimilere xilofili. (Les XILOFILI er lik den nazi propaganda utøvd mot raser som måte assimilere deres egen status som mindreverdige av profesjonelle mordere under Hitlers administrasjon) .
Dialog meg her og dialog meg der liksom...

***Arbeidsledighet, usynliggjøring, rituell misbruk, komformisme, kreditørenes forfølgelser, den nye fattigdommen, og den nye underklassen øker i pakt med de nye rike som nekter minoritetene adgang til det gode livet...takk og pris Jens & Co. fremmedgjøring utført mot tusenvis av borgere i dette landet.

Selskaper som hører på hva Jens Stoltenberg & Co. har å si (i hans oppvigleri mot FN systemet), og som resulterer igjen i systematisk utestengelse av minoritetene fra arbeidsmarkedet .
***En ny form for rasisme mot alle de som IKKE heter Anna Hansen eller Knut Odin. Nyrasisme fra Jens og Justisdeparteme ntets politikk med underkjennelse og arroganse som kjennetegn, der arbeidsgivere under ledelse av frimurer mafia'en til John G. Bernarder skal kunne fremdeles forfølge også alle de som ikke er med på hans sekt.


***FAFO har allerede blitt et redskap til militær propaganda i forbindelse med bortføringsaken fra Marroko der igjen de hemmelige tjenester forsøkte legalisering av de paramilitære styrkene i Norge (Blackwater på norsk MY ASS!), som om dette var legitim...

Hvilke integrasjon er det du snakker om???
Dette er APARTHEID!

Legg til kommentar