Innvandrere, antirasisme

Introduksjonsprogrammet: Hva er det med Oslo?

Hva er det med Oslo?Spørsmålet stilles av FAFOs forskningsleder Hanne Kavli i notatet "Hva er det med Oslo? Fra måling av resultater til måling av kvalitet."

Oslo hadde i 2009 drøyt 200 flyktninger og innvandrere med rett og plikt til introduksjonsprogram, men til tross for å være den største kommunen i landet også på dette området, presterer Oslo under gjennomsnittet med hensyn til deltakernes overgang til arbeid og/eller utdanning. I dette notatet ser Kavli på hvilke registereringsrutiner Oslo kommune har for å følge deltakerne i introduksjonsorogrammet og deres resultater.

Les notatet og skriv gjerne egne synspunkter og erfaringer.

Men for at det ikke skal være noen tvil:  Iintegreringen går relativt bra i Norge - også i Oslo - i forhold til andre land som det er rimelig å sammenlikne seg med. Statsråd Audun Lysbakken dokumenterte dette i en bred gjennomgang av integreringspolitikken forleden. Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser klart at integreringen går bedre jo lenger en folkegruppe har vært i landet, selv  om det naturligvis er variasjoner.

Les notatet
Les/hør statsråd Audun Lysbakken