Innvandrere, antirasisme

Har delt Oslo i to

Har delt Oslo i toOslos politikere har skylden for ghettoene i byen.
Bydeler i indre øst er bevisst gjort populære blant ressurssterke.
Billigere boliger kunne ha vernet folk med lav inntekt fra å fortrenges eller stenges ute, skriver Tone Huse, forfatter og samfunnsgeograf.

Hva mener du?


Har delt Oslo i to

Av Tone Huse, forfatter og samfunnsgeografOslos politikere har skylden for ghettoene i byen. Bydeler i indre øst er bevisst gjort populære blant ressurssterke. Billigere boliger kunne ha vernet folk med lav inntekt fra å fortrenges eller stenges ute.

Gettofrykt i Groruddalen, bussing av barn og alarmerende levekårsulikheter mellom øst og vest - i år som i fjor meldes det om økende etnisk segregering i Oslo. Byrådsleder Stian Berger Røsland sier han vil satse på skolen, men tar ikke grep om den viktigste årsaken til at segregeringen oppstår: Oslo kommune har i en årrekke arbeidet for å gjøre bydelene i Oslo indre øst populær blant ressurssterke. Kombinert med fraværet av en offensiv boligpolitikk, er konsekvensen at de med lav inntekt får stadig færre valgmuligheter når de skal finne et sted å bo. Nederst på inntektsstatistikken finner vi byens ikke-vestlige innvandrere, som i snitt tjener om lag 65% av hva befolkningen sett under ett tjener.

Meglermekka

Oslo indre øst kan ikke lengre ensidig benyttes som et stikkord for levekårsproblemer: Kultur- og næringsliv blomstrer, nye boliger bygges, gamle gårder rehabiliteres, omdømmet bedres. Områder som før var stemplet som slum er omdefinert til attraktive områder i vekst. Men østkantens klassereise kommer hovedsakelig ikke dem med minst til gode: Siden 1990-tallet er boligprisene mangedoblet og en ung, velutdannet, i all hovedsak hvit, middelklasse er i ferd med å ta over. Andelen innvandrere synker, gjennomsnittsinntekten øker. Kommunale boliger er solgt på det private markedet, utdanningsnivået øker.

Gentrifisering

Disse forandringene representerer det som i internasjonal byforskning beskrives som gentrifisering. Prosessen knyttes her til en form for byutvikling hvor byenes myndigheter tar del i aktiviteter som før har vært forbeholdt næringslivet - byene investerer og tar risiko. De privatiserer det som før var offentlige oppgaver, og driver byutvikling med mål om å skape attraktive rom for attraktive mennesker. Gentrifisering, som er en prosess hvor statusen til forfalne, fattige byrom øker, blir derfor betraktet som et godt tegn for byens utvikling. Ofte tales det om revitalisering og gjenerobring når gentrifisering er satt i gang; området har fått et løft. Sjelden omtales de som fortrenges eller stenges ute. I Oslo går flyttestrømmen til bydelene i ytre øst, og det er herfra bekymringsmeldingene om manglende integrering nå tikker inn.

Politikerne i spissen

Hva som utløser gentrifisering varierer: Den kan komme av utbyggeres jakt på nye investeringsområder, middelklassens økte appetitt for byliv, eller boligmangel og dertil press på rimelige områder. I Oslo indre øst er det stat og kommune som har stått i spissen. Ulike verktøy er anvendt til ulike tider - oppgradering av boliger, strategisk plassering av kulturinstitusjoner, estetisk utbedring av offentlige rom, liberalisering av boligmarkedet og salg av kommunale boliger - men med stadig samme resultat: Siden 1980-tallet er lavinntektsgrupper - innvandrere og eldre i særdeleshet - byttet ut til fordel for en jevn strøm ressurssterke beboere.

Utjevning i levekårsulikheter mellom øst og vest har lenge vært et mål i Oslo-politikken, og de nye beboernes tilstedeværelse er med dette blitt tatt til inntekt for en vellykket politikk mot fattigdom og sosial nød. Men tar byråd Røsland turen ut til Alna, Grorud, Stovner og Søndre Nordstrand må han anerkjenne at gentrifisering forskyver heller enn å løse problemer. Her vil han også lære at markedets sosiale sortering skaper etnisk segregering. For mens prisene i bykjernen stiger, har byrådet gjort lite - om noe - for å ivareta et forsvarlig tilbud om rimelige boliger. Den lovede satsingen på kommunale boliger i vest har så langt vært svært forsiktig. Med klokkertro på markedet har de folkevalgte heller pakket ned verktøyene som kunne ha vernet folk med lav inntekt fra å fortrenges eller stenges ute. Da bør det ikke være noen overraskelse at de med dårligst råd bosetter seg der hvor det er billigst å bo.

Et inkluderende Oslo

SSBs befolkningsfremskrivninger tilsier at mellom 100- og 200.000 flere vil bo i Oslo i 2030, en stor andel av økningen vil komme fra innvandring. Erfaringsmessig er det sterk sammenheng mellom botid og inntekt, hvilket betyr at vi også i fremtiden vil ha et stort behov for rimelige boliger. Om byrådet ønsker å motvirke segregeringen som i dag preger hovedstaden, må de borgerlige derfor være villig til å investere i mer enn skolen. Og om de vil lære av sine feil, er et løft i Groruddalen langt fra nok. Det må bygges i vest så vel som i øst.

Å utjevne Oslos levekårsulikheter krever politisk kløkt, så vel som vilje. Men det er slett ikke umulig. For skjevhetene i Oslos sosiale geografi følger ingen naturlov. De er et resultat av politiske valg og prioriteringer.

(VG 9. juli 2010)

Følg meg på Facebook her
Følg meg på Twitter her

Kommentarer   

0 #11 Litt kynisk men ærlig 19-07-2010 15:27
Jeg pleier å dele opp folk i Norge omtrent på denne måten:

1 av 4 er fattigere enn de andre. De ønsker at staten/kommunen skal ta mere fra de rike, og gi til dem. De synes synd på seg selv, klager, er misunnelige på de rike, og ønsker "utjevning av levekår" fordi de selv vil få mere da. De *BURDE* stemme et parti på venstre-siden, men dessverre er mange så lettlurte at de stemmer FRP i stedet.

1 av 4 er rikere enn de andre. De er fornøyde slik det er i dag, de liker å bli misunt av de fattige. De stemmer et parti på høyre-siden for å sikre at de ikke må gi av sine egne kjære penger til de fattige, som ikke fortjener bedre, siden de selv har skylden for at de ikke har studert nok / jobbet nok / vært født med rike foreldre som kunne veilede dem mot det endelige målet - å være rik og lykkelig. Unntaket er de rike politikerne på høyre-siden. De må late som de er "for å hjelpe de fattige" for å prøve å få stemmer også fra andre enn de rikeste 25%. De rikeste 25% fortsetter likevel å stemme på dem fordi de vet at dette selvfølgelig bare er bløff. Noen av dem liker følelsen de får når de hjelper andre, så de gir 0.001% - 0.010% av de pengene de har til overs hvert år til en veldedig organisasjon.

2 av 4 er i midten (økonomisk). De er egentlig ikke interessert i det hele tatt. De er opptatt av VM, OL, ny 50" LCD tv. De gidder ikke stemme i det hele tatt, de er hjemmesitterne. De synes synd på de fattige, de blir kvalme av de rike. De har så de klarer seg passe bra (*EKSTREMT* bra i forhold til flere milliarder andre mennesker i verden). De henger seg gjerne opp i småting som blir store samtale-emner siden de har så lite andre ting å klage på.

Så når jeg leser at "Utjevning i levekårsulikhet er mellom øst og vest har lenge vært et mål i Oslo-politikken ,.." så blir jeg ganske overrasket. Dette kan da ikke være et *EKTE* mål for høyre-siden? Et fake "jada-klart-vi- vil-OGSÅ-hjelpe -de-fattige-så- dere-må-også-st emme-høyre-ikke -sant" mål, ja ok, det er jeg klar over. Men at det er et *EKTE* mål? Det ville jo bety at dere måtte TA penger fra en rik person, som kanskje helt siden han/hun var barn har hatt som hovedmål å bli rikere enn så mange som mulig andre, for så å bruke dem til å bygge en fin bolig som dere så skulle nærmest GI bort til en fattig slask? Tenk over dette: rent logisk er det umulig å være rik hvis man ikke har en gjeng med fattige og gjennomsnittlig e som referansepunkt.
0 #12 Inger Seim 19-07-2010 17:48
Inger Seim kommenterte koblingen din:

leste litt kjappt - Hilde : Enig i at arbeidsledige , studenter og lavinntektsgrup per har store utfordringer med bolig i Oslo - her må noe gjøres -underforutsetn ing av at arbeidsledighet en ikke skyldes latskap men at den er reell,,, men jeg kjenner også flere unge som har vokst opp i Groruddalen og som velger å skaffe seg en mindre bolig annet sted for å komme vekk fra Groruddalen...O slo vil alltid ha ulike grupper folk som tjener ulikt - det kan ingen politiker gjøre noe med - skillet mellom de som har mye og de som har mindre har blitt tydeligere etterat media har begynt å skrive om hva kjenediser og finansfolk "bruker penga sine på " - generellt er det ikke farlig å klare seg med lite ....det var mye jeg ikke fikk i min barndon/ungdom som andre fikk - sånn var det bare .....styrt boligpolitikk er viktig - men det må være en viss rettferdighet i denne politikken ...hjelp til bolig må ikke bli en sovepute .....
0 #13 Sunniva Lundh 19-07-2010 20:16
Synes Huse skriver mye fornuftig. En stor del av problemet ligger jo nettop i at økonomi og etnisitet følger hverandre her i landet, som Huse også påpeker. Hvis man da vil motvirke en ghettofisering er det ikke tilstrekkelig å si at alle kjøper de boligene de har råd til - og ferdig med det.For hvem som har råd til hvilke boliger er ikke uavhengig av hudfarge og etnisitet. Fordi ikke-vestlige innvandrere i snitt har langt dårligere økonomi enn etniske nordmenn sier det seg selv at fler innvandrere enn nordmenn vil bosette seg i de områdene boligene er billigst. Selvfølgelig kan vi gjøre noe med dette politisk!Kommun ale boliger er èn måte, en annen kan jo være å fokusere på hvordan man kan utjevne disse økonomiske forskjellene.En ig med Huse i at dette ikke er en følge av noen naturlov. Selvfølgelig er dette politisk.
0 #14 Jan Brisum 21-07-2010 22:19
Jeg bor siden 13 år på de som før va personal bolig for ansatta på Aker Sykehus. Nå lav status område med store sosiale problemer men også spennende mennesker som deler va de har med hverandre. Også blant oss som bor her store forskjeller. Folk som bor illegalt. Mange i samme bolig. De som søker igjennom andres søppel for å finne flasker å pante m m. Mye som kan sies om dette område. Jan
0 #15 Arne Eriksen 01-08-2010 21:07
Folk stemmer med føttene - akkurat som Thomas Hylland Eriksen og Jonas Gahr Støre gjør. De som har råd, kommer seg ut fra de multikulturelle områdene mens de fremdeles har noe å selge.
0 #16 Benny Bankboks 06-08-2010 12:14
Kultur- og næringslivet i Oslo Indre Øst blomstrer, nye boliger bygges, gamle gårder rehabiliteres, omdømmet bedres. Områder som før var stemplet som slum er omdefinert til attraktive områder i vekst. Dette er samfunnsgeograf ens presise beskrivelse - og det skal liksom være negativt!!???

Alle forsøk på å regulere boligprisene vil få utilsiktede og uønskede konsekvenser, en bør heller bruke bostøtte som virkemiddel for at folk skal kunne leie til markedspris. De som er i posisjon til å kjøpe egen bolig må "sette tæring etter næring" og finne en bolig de har råd til - det er ingen rettighet å kunne bosette seg i hvilket som helst område - det finnes rett og slett ikke nok leiligheter på Majorstua eller familieboliger på Vindern til alle som ønsker å bo der.

De rødgrønne er aldri sene med å opplyse om at Husbankens rammer for Start-lån har blitt økt flere år på rad, men det er da vitterlig bare mer bensin på bålet; enda flere får muligheten til å kjøpe egen bolig, noe som igjen er med på å holde prisene oppe.

Arne Eriksen skiver 1. august at folk stemmer med føttene og flytter fra "de mulitikulturell e områdene". Min oppfordring til de rødgrønne politikerne vil være å "putte penga der kjeften er", og sende sine egne barn på skoler hvor de får muligheten til å være de eneste etnisk norske på sitt klassetrinn.

Legg til kommentar