Innvandrere, antirasisme

Dugnadsglade innvandrere

Dugnadsglade innvandrereNy rapport knuser myter: Innvandrere skyr ikke dugnad. De sjauer, rydder, kjører og steker like mange vafler som etniske nordmenn.

Selv om minoriteter med bakgrunn i Asia eller Afrika er sterkt underrepresentert blant organisasjonsmedlemmer, deltar hele 36 prosent i frivillig arbeid i løpet av et år. Denne andelen er så høy at Norge fortsatt ville vært i verdenstoppen i frivillighet, om dette var hele befolkningen.

Les mer om rapporten
Les selve rapporten (pdf)


- Hele 36 prosent av minoritetsbefolkningen deltar i frivillig arbeid i løpet av et år som er noe lavere enn befolkningen generelt. Men denne andelen er fortsatt så høy at Norge ville vært i verdenstoppen i frivillighet dersom befolkningen bare besto av førstegenerasjonsinnvandrere. Den frivillige innsatsen hadde da vært på nivå med Danmark. Den ville også vært 9 prosent høyere enn i USA som mange anser som frivillighetens hjemland og som til stadighet dras frem som det store forbildet for norsk integreringspolitikk. Faktum er at den norske modellen integrerer minoriteter bedre enn de fleste.

- Selv om det er en forskjell i mellom majoritets- og minoritetsbefolkningens frivillige deltagelse, er den ikke veldig stor. Når man justerer for inntektsforskjeller og den høyere andelen minoritetsbefolkning i byer, forsvinner nesten denne forskjellen helt. For det andre viser en svensk undersøkelse at en høyere andel blant førstegenerasjonsinnvandrere (50 %) enn befolkningen for øvrig (46 %) gjør uformelt, ikke-organisert frivillig arbeid for venner og kjente. Dette er type frivillighet den norske undersøkelsen ikke fanger opp og det er ikke usannsynlig at dette også er tilfelle i Norge

- Andregenerasjonsinnvandrere deltar like mye i frivillig arbeid som etnisk norske ungdommer og hvis vi ser på dugnad i borettslagene så er deltar folk med minoritetsbakgrunn like mye som nordmenn (se originalrapporten side 49 og 50).

- Problemet er altså litt annerledes enn det mange har trodd. Minoritetene er med på dugnaden i borettslaget, men de sitter aldri i styret. Rapporten konkluderer med at "dette betyr at mens minoritetene deltar i dugnader og annet frivillig arbeid i relativt stort omfang, har de svært liten medbestemmelse over viktige forhold i nærmiljøet. På mer generelt nivå synes minoritetenes formelle representasjon i organisasjonssamfunnet i form av medlemskap og styreposisjoner å være et større problem enn deres angivelige mangel på deltakelse i frivillig arbeid."

- Den store utfordringen i forhold til minoritetene og frivillig innsats er å få enda flere kvinner til å delta. Rapporten fra ISF viser at det er store kjønnsforskjeller mellom menn og kvinner når det gjelder frivillig deltakelse.

Følg meg på Facebook her
Følg meg på Twitter her

Kommentarer   

0 #1 Hiam Al-chirout 14-09-2010 11:25
Så bra rapport, heldigvis

Legg til kommentar