Innvandrere, antirasisme

Asylaksjonen. En mail fra et SV-medlem

Asylaksjonen. En mail fra et SV-medlemJeg får mange mail, og en av dagens mailer er fra Linn som bl.a. skriver:

"Hei Ivar, du som alltid står på og sikkert har et godt nettverk i partiet. Nå må vi ta noen grep i forhold til gårsdagens asylaksjon. Hva i all verden er det som skjer?

Jeg vet dette er justisministerens bord men herregud - her må man bruke de kontakter man har. Gårsagens asylaksjon tok helt fra meg nattesøvnen. Hva slags land er vi som river 5-åringer ut av senga midt på natten og setter dem på en buss med halve familien? Jeg ser ned på min egen femåring og klarer knapt puste.

Barn som har bodd her lenge og blitt en del av et lokalsamfunn bør ikke rives løs derfra og sendes til en uviss skjebne bare fordi man ønsker å sende et signal til potensielle asylsøkere. Mennesker skal aldri brukes som middel, sa Kant, og det er jo en filosofi vi burde lytte til. "

Jeg skjønner - og deler - fortvilelsen.
Dette er ikke den asylpolitikken SV står for. Her trengs det er bred mobilisering, både av fagfolk og oss mange som ønsker at et av verdens rikeste lønn skal ha en human og raus asylpolitikk overfor dem som flykter fra krig og forfølgelse.

Tar veldig gjerne i mot kloke innspill og synspunkter under.


Mailen fra Linn:

"Hei Ivar, du som alltid står på og sikkert har et godt nettverk i partiet. Nå må vi ta noen grep i forhold til gårsdagens asylaksjon. Hva i all verden er det som skjer?

Jeg vet dette er justisministerens bord men herregud - her må man bruke de kontakter man har. Gårsdagens asylaksjon tok helt fra meg nattesøvnen. Hva slags land er vi som river 5-åringer ut av senga midt på natten og setter dem på en buss med halve familien? Jeg ser ned på min egen femåring og klarer knapt puste.

Jeg kan ikke lenger støtte dette regjeringsprosjektet - men - mens det er mitt problem og min avgjørelse - håper jeg du kan ta med deg inn til partiet dette når det gjelder mindreårige asylsøkere:

Forskriftsbestemmelsen fra 2007 sier at man skal legge særlig vekt på barnas tilknytning til Norge. Som du vet skulle denne forskriften gjøre det lettere for lengeventende barn å få oppholdstillatelse på humanitært grunnlag, men blir i dag praktisert på en urimelig restriktiv måte av Utlendingsnemnda.

Barn som har bodd her lenge og blitt en del av et lokalsamfunn bør ikke rives løs derfra og sendes til en uviss skjebne bare fordi man ønsker å sende et signal til potensielle asylsøkere. Mennesker skal aldri brukes som middel, sa Kant, og det er jo en filosofi vi burde lytte til.

Det er ufattelig at dette kan skje (og som en viss annen politiker ville si) - i verdens rikeste land. Jeg fatter ikke at SV kan være en del av et regjeringsprosjekt som driver denne type deportering - folk sendes jo til et land de kanskje aldri har vært i og ikke har noen rettigheter i (Stornemnda 2006).

Lykke til.

Linn"

Følg meg på Twitter eller Facebook

Kommentarer   

0 #11 Berit Berntsen 12-09-2010 16:34
UFF JA, Anka. Grusomt!
DE såkalt "ureturnerbare" er jo en gruppe for seg og bør behandles deretter.
Mangler de papirer fordi de har kastet dem, fordi de ikke rakk få dem med seg eller fordi de vil skjule sin identitet av ulike grunner..?
Også her mener jeg det må gjelde en kortere tidsgrense. At vi bare må erkjenne det ER problematisk, iblant uløselig, og finne bedre løsninger for folk.
Tror det ligger mye signal-giving i disse sakene. Norsk asyl-politikk er mer kjent i utlandet enn her. En uke etter at en ny praksis er innført, kjenner folk til den på gata i Somalia, Aten og Midtøsten. Det er nok noe av årsaken til at antall asylsøkere har sunket. Nok et dilemma, fordi det også vil ramme reelle flyktninger. De vil vegre seg enda mer for å legge ut på en allerede farefull reise.
På ett område mener jeg det har vært et gode:
Antall mindreårige enslige flytktninger fra Afghanistan har sunket. Tross alt mener jeg unger har det best hos sin egen familie.. Om det er mulig..

Det burde også være en menneskerett å ha statsborgerskap . Om folk er statsløse bør andre land trå til og sikre dem.
0 #12 Anita Hillestad 12-09-2010 18:56
Jeg blir flau og skamfull over å bo i et land med en slik politikk hvor vi alle bare aksepterer dette. Vet ikke hva som kan gjøres, sympatidemoer for eksempel? Nok er nok snart?
0 #13 Berit Berntsen 12-09-2010 18:57
Det er flertall i landet for en restriktiv politikk på dette området. Da er det opinionen som må endres like mye som politikken.
0 #14 John Persen 12-09-2010 18:57
I valget mellom en human asylpolitikk og redusere veksten i FrP, velger Ap å føre FrP-politikk på dette området. SP og SV følger etter som to lydige lamm.
0 #15 Berit Berntsen 12-09-2010 18:58
enig John. Ssamtidig skal en ikke se bort fra at denne politikken også hjelper regjeringsparti ene. Færre inn i landet betyr færre tiltak, mindre å tenke på og penger spart.
0 #16 Malik 12-09-2010 21:34
Den rødgrønne regjeringen fortjener Nobelsprisen i hykleri.

Og i like måte bør de sosialistiske avisene våkne opp og begynne med å ta oppgjør med denne regjeringen.

Tvangssending av barn, kolonisering av innvandrere sak og ting ved å plassere korrupte innvandrere i ulike utvalg, stigmatisering av innvandrere i skoler ved å motivere feil ”diagnostiserin g” av 1. 2. og 3. generasjon innvandrerbarn.

Les dette: shaziasarwar.wordpress.com/... /...

Jeg bekymrer meg at fra og med neste valg skal det bli borgelig regjering i neste 30 årene pga av inkompetente og fortvilete SV og Arbeiderparti politikere.
0 #17 Anka Nordenborg 13-09-2010 01:35
Dette er hva ordførern i Vadsø sier om å miste 22 innbyggere som er godt integrert i bygda der!
kurl.no/4IL

Legg til kommentar