Innvandrere, antirasisme

Asylaksjonen. En mail fra et SV-medlem

Asylaksjonen. En mail fra et SV-medlemJeg får mange mail, og en av dagens mailer er fra Linn som bl.a. skriver:

"Hei Ivar, du som alltid står på og sikkert har et godt nettverk i partiet. Nå må vi ta noen grep i forhold til gårsdagens asylaksjon. Hva i all verden er det som skjer?

Jeg vet dette er justisministerens bord men herregud - her må man bruke de kontakter man har. Gårsagens asylaksjon tok helt fra meg nattesøvnen. Hva slags land er vi som river 5-åringer ut av senga midt på natten og setter dem på en buss med halve familien? Jeg ser ned på min egen femåring og klarer knapt puste.

Barn som har bodd her lenge og blitt en del av et lokalsamfunn bør ikke rives løs derfra og sendes til en uviss skjebne bare fordi man ønsker å sende et signal til potensielle asylsøkere. Mennesker skal aldri brukes som middel, sa Kant, og det er jo en filosofi vi burde lytte til. "

Jeg skjønner - og deler - fortvilelsen.
Dette er ikke den asylpolitikken SV står for. Her trengs det er bred mobilisering, både av fagfolk og oss mange som ønsker at et av verdens rikeste lønn skal ha en human og raus asylpolitikk overfor dem som flykter fra krig og forfølgelse.

Tar veldig gjerne i mot kloke innspill og synspunkter under.


Mailen fra Linn:

"Hei Ivar, du som alltid står på og sikkert har et godt nettverk i partiet. Nå må vi ta noen grep i forhold til gårsdagens asylaksjon. Hva i all verden er det som skjer?

Jeg vet dette er justisministerens bord men herregud - her må man bruke de kontakter man har. Gårsdagens asylaksjon tok helt fra meg nattesøvnen. Hva slags land er vi som river 5-åringer ut av senga midt på natten og setter dem på en buss med halve familien? Jeg ser ned på min egen femåring og klarer knapt puste.

Jeg kan ikke lenger støtte dette regjeringsprosjektet - men - mens det er mitt problem og min avgjørelse - håper jeg du kan ta med deg inn til partiet dette når det gjelder mindreårige asylsøkere:

Forskriftsbestemmelsen fra 2007 sier at man skal legge særlig vekt på barnas tilknytning til Norge. Som du vet skulle denne forskriften gjøre det lettere for lengeventende barn å få oppholdstillatelse på humanitært grunnlag, men blir i dag praktisert på en urimelig restriktiv måte av Utlendingsnemnda.

Barn som har bodd her lenge og blitt en del av et lokalsamfunn bør ikke rives løs derfra og sendes til en uviss skjebne bare fordi man ønsker å sende et signal til potensielle asylsøkere. Mennesker skal aldri brukes som middel, sa Kant, og det er jo en filosofi vi burde lytte til.

Det er ufattelig at dette kan skje (og som en viss annen politiker ville si) - i verdens rikeste land. Jeg fatter ikke at SV kan være en del av et regjeringsprosjekt som driver denne type deportering - folk sendes jo til et land de kanskje aldri har vært i og ikke har noen rettigheter i (Stornemnda 2006).

Lykke til.

Linn"

Følg meg på Twitter eller Facebook