Innvandrere, antirasisme

Tøyen skole: Satser på morsmål - skårer høyt

Tøyen skole: Satser på morsmål - skårer høyt"Best blant skoler i indre by!" melder Tøyen skole om elevenes resultater i lesing og regning i 2010, en skole hvor bare 10 - 15 av elevene har etnisk norsk bakgrunn. Resultater fra både nasjonale prøver og kartleggingsprøver viser at elevene skårer omtrent midt på treet sammenlignet med snittet i Oslo, og vesentlig over naboskolene i Oslo indre øst.

Rektor Tor A. Helgesen forteller at skolen har satset bevisst på å rekruttere lærere med utdanning fra landene de største språkgruppene tilhører. Da rektor Helgesen begynte i stillingen i 1996 var det tre tospråklige lærere på skolen og ingen av dem hadde godkjent pedagogisk utdanning. I dag er halvparten av de 36 lærerne ved Tøyen skole to- eller flerspråklige lærere, og alle har godkjent pedagogisk kompetanse fra universitet eller høyskole.

Les mer i bladet I skolen