Innvandrere, antirasisme

Maria må få bli!

Maria må få bliMed god grunn er vi alle indignert over politiets pågripelse av Maria Amelie (25) i går kveld etter at hun fikk avslag på sin søknad om å få asyl-saken sin vurdert på nytt. Det var en totalt unødvendig maktdemonstrasjon av politiet å pågripe henne med 8 mann på Nansenskolen i Nansenåret. Nansen var kjent for sitt arbeid for flyktninger verden over, og  for russere spesielt.

Saken til Maria synliggjør behovet for å finne en ordning for at papirløse innvandrere som har vært lenge i Norge skal få avklart sin situasjon.

Jeg oppfordrer alle til å delta i markeringer og kreve endringer av norsk flyktninge- og asylpolitikk, og sende mailer og SMS-er til de aktuelle politikere på Stortinget og i regjering.
Meld deg inn i Facebook-gruppa Sett Amalie fri.

Se nærmere begrunnelser under.


·        Marie Amelie bør få oppholds- og arbeidstillatelse i Norge. Hun er kvalifisert for opphold på humanitært grunnlag som asylsøker . Dette er en ung kvinne som har en så sterk tilknytning til Norge (har bodd her så stor del av sitt voksne liv)  at "humanitært grunnlag" bør slå inn, og det uten hensyn til hennes ressurser, utdanning og kompetanse.  Og uansett: Når hun ikke får beskyttelse bør hun få arbeids- og oppholdstillatelse som arbeidsinnvandrer.

·        Det er fullstendig mangel på sammenheng i innvandringspolitikken når vi den ene dagen klager på manglende kompetanse hos innvandrere og den neste pågriper og kaster ut innvandrere med den kompetansen vi etterlyser. Marie Amelie ville vært en ressurs for Norge. Det absurde er at Marie Amelie under normale omstendigheter kunne søkt om opphold i Norge fra Russland siden hun har spesialistkompetanse. Hun har flere jobbtilbud i Norge.

·         Det er en totalt unødvendig maktdemonstrasjon av politiet å pågripe henne med 8 mann på Nansenskolen i Nansenåret. Nansen var kjent for sitt arbeid for flyktninger verden over og for russere spesielt.

·        Denne saken viser behovet for å finne en ordning for at ulovlige innvandrere som har vært lenge i Norge skal få avklart sin situasjon. Dette er en debatt SV har tatt initiativ til og flere andre europeiske land har innført ordninger som Norge bør se nærmere på.

·        UDI, SV og flere har også tatt til orde for at det skal kunne være mulig å få asylsaken omgjort til en arbeidsinnvandringsøknad. I fjor mottok vi bare halvparten av kvoten på arbeidsinnvandring og Marie Amelie er typisk for den typen arbeidsinnvandrere vi trenger i Norge.

·        Vi må ta på alvor at Norge er i ferd med å få en økende underklasse av mennesker som har levd her i inntil 17 år uten lovlig opphold. Det er en situasjon vi ikke kan leve med over tid. Vi må nå ta den vanskelige debatten om hvordan vi kan gi disse menneskene en verdig framtid.

·        Vi må få til en permanent reguleringsordning for papirløse immigranter. 23 av 27 EU-land har gjennomført en eller flere former for reguleringsprogrammer. Det er med andre ord særnorskt å ikke ha finne en løsning for papirløse immigranter.

Kommentarer   

0 #11 Astrid H. Johansen 13-01-2011 20:12
Ja. Selv så syntes jeg dette er galematias å utvise Maria. Hun har vært på flukt i 12 år. Hun har livnært seg selv.Samtidig som hun ikke har fått så mye som ei krone i startkapital. Her velger altså UDI å utvise en ressurssterk jente som har og kan sette ord på ting, og som ikke er til last for samfunnet Hvorfor kan ikke Norge beholde en jente som står opp og gjør noe for familien sin og samfunnet? Jeg bare undres? Kjempefint at Oslofolket slår ring rundt henne. Samtidig så syntes jeg at det var helt vannvittig at 8 politifolk arresterte en jente som ikke har opptredd truende. Det hadde holdt med to sivilkledde politimenn. Noe så nedverdigende. Jeg hadde forstått hvis hun hadde opptrådd truende med å bruke 8 politifolk. Det er lov å bruke sunn fornuft.
0 #12 Solveig F Andersen 13-01-2011 23:05
Selv om jeg stemmer SV, så mener jeg at hun kan ikke bli når vi har et regelverk som hun har brutt ganske grovt og med vitende og vilje. VI får se om stortingsmeldin gen som skal være klar til sommeren om barn på flukt kommer med noe som kan bidra til å unngå dette i fremtiden.
0 #13 Charlie Hillfield 14-01-2011 18:03
Det kan stilles spørsmål ved begrunnelsen for vedtaket. Burde man vektlagt innvanndringspo litiske hensyn så sterkt som man åpenbart må ha gjort i denne saken slik at konklusjonen ble utvisning? Flere fremstående jurister har uttrykt tvil om dette.
0 #14 Jon 26-01-2011 20:04
Barack Obama tok i sin State of the Union-tale avstand fra dagens amerikanske praksis - å utvise nyutdannde som USA har bruk for. Det var nok ikke ment som en kommentar til Amelie-utvisnin gen, selv om det er lett å se parallellen til Amelie-saken i Barack Obamas skildring:

"One last point about education. Today, there are hundreds of thousands of students excelling in our schools who are not American citizens. Some are the children of undocumented workers, who had nothing to do with the actions of their parents. They grew up as Americans and pledge allegiance to our flag, and yet live every day with the threat of deportation. Others come here from abroad to study in our colleges and universities. But as soon as they obtain advanced degrees, we send them back home to compete against us. It makes no sense.

Now, I strongly believe that we should take on, once and for all, the issue of illegal immigration. I am prepared to work with Republicans and Democrats to protect our borders, enforce our laws and address the millions of undocumented workers who are now living in the shadows. I know that debate will be difficult and take time. But tonight, let's agree to make that effort. And let's stop expelling talented, responsible young people who can staff our research labs, start new businesses, and further enrich this nation."

americanrhetoric.com/.../...

Legg til kommentar