Innvandrere, antirasisme

Maria må få bli!

Maria må få bliMed god grunn er vi alle indignert over politiets pågripelse av Maria Amelie (25) i går kveld etter at hun fikk avslag på sin søknad om å få asyl-saken sin vurdert på nytt. Det var en totalt unødvendig maktdemonstrasjon av politiet å pågripe henne med 8 mann på Nansenskolen i Nansenåret. Nansen var kjent for sitt arbeid for flyktninger verden over, og  for russere spesielt.

Saken til Maria synliggjør behovet for å finne en ordning for at papirløse innvandrere som har vært lenge i Norge skal få avklart sin situasjon.

Jeg oppfordrer alle til å delta i markeringer og kreve endringer av norsk flyktninge- og asylpolitikk, og sende mailer og SMS-er til de aktuelle politikere på Stortinget og i regjering.
Meld deg inn i Facebook-gruppa Sett Amalie fri.

Se nærmere begrunnelser under.


·        Marie Amelie bør få oppholds- og arbeidstillatelse i Norge. Hun er kvalifisert for opphold på humanitært grunnlag som asylsøker . Dette er en ung kvinne som har en så sterk tilknytning til Norge (har bodd her så stor del av sitt voksne liv)  at "humanitært grunnlag" bør slå inn, og det uten hensyn til hennes ressurser, utdanning og kompetanse.  Og uansett: Når hun ikke får beskyttelse bør hun få arbeids- og oppholdstillatelse som arbeidsinnvandrer.

·        Det er fullstendig mangel på sammenheng i innvandringspolitikken når vi den ene dagen klager på manglende kompetanse hos innvandrere og den neste pågriper og kaster ut innvandrere med den kompetansen vi etterlyser. Marie Amelie ville vært en ressurs for Norge. Det absurde er at Marie Amelie under normale omstendigheter kunne søkt om opphold i Norge fra Russland siden hun har spesialistkompetanse. Hun har flere jobbtilbud i Norge.

·         Det er en totalt unødvendig maktdemonstrasjon av politiet å pågripe henne med 8 mann på Nansenskolen i Nansenåret. Nansen var kjent for sitt arbeid for flyktninger verden over og for russere spesielt.

·        Denne saken viser behovet for å finne en ordning for at ulovlige innvandrere som har vært lenge i Norge skal få avklart sin situasjon. Dette er en debatt SV har tatt initiativ til og flere andre europeiske land har innført ordninger som Norge bør se nærmere på.

·        UDI, SV og flere har også tatt til orde for at det skal kunne være mulig å få asylsaken omgjort til en arbeidsinnvandringsøknad. I fjor mottok vi bare halvparten av kvoten på arbeidsinnvandring og Marie Amelie er typisk for den typen arbeidsinnvandrere vi trenger i Norge.

·        Vi må ta på alvor at Norge er i ferd med å få en økende underklasse av mennesker som har levd her i inntil 17 år uten lovlig opphold. Det er en situasjon vi ikke kan leve med over tid. Vi må nå ta den vanskelige debatten om hvordan vi kan gi disse menneskene en verdig framtid.

·        Vi må få til en permanent reguleringsordning for papirløse immigranter. 23 av 27 EU-land har gjennomført en eller flere former for reguleringsprogrammer. Det er med andre ord særnorskt å ikke ha finne en løsning for papirløse immigranter.