Innvandrere, antirasisme

De brysomme menneskene

De brysomme menneskeneTorsdag 30. juni ble de papirløse iranerne og etiopierne som hadde slått opp telt utenfor Oslo domkirke fjernet av politiet. Oslo domkirke brukte brannfare som argument for å begjære de papirløse flyktningene fjernet. Kirken forklarte i møte med flyktningene at teltene stod i veien gravemaskiner og at de var for nære kirkeveggene. Flyktningene flyttet teltene sine noen meter vekk fra kirken for ikke å være i veien, men ble fjernet av politiet igjen noen timer senere. Denne gangen sa innsatsleder i politiet at det ikke kunne "poppe opp teltleire midt i Oslo by".

Det er et faresignal for oss alle når regler og byråkrati glemmer menneskene. Når selv kirken setter brannreglement høyere enn medmenneskelighet er det på tide å rope et høyt varsko på vegne av hele vårt samfunns sjel. Kanskje er det slik at selv kirken har slukt regjeringens mantra om at vi må ha en streng asylpolitikk for å beskytte asylinstituttet. Mantraet burde falle på sin egen urimelighet. Det riktige for et demokrati tuftet på blant annet menneskerettigheter ville være å si at vi må ha en rettferdig asylpolitikk for å beskytte flyktningene, skriver dagens gjesteblogger Kari Helene Parapuoli, leder for Antirasistisk Senter blant annet.


De brysomme menneskene

Av Kari Helene Partapuoli, leder for Antirasistisk Senter

Torsdag 30. juni ble de papirløse iranerne og etiopierne som hadde slått opp telt utenfor Oslo domkirke fjernet av politiet. Oslo domkirke brukte brannfare som argument for å begjære de papirløse flyktningene fjernet. Kirken forklarte i møte med flyktningene at teltene stod i veien gravemaskiner og at de var for nære kirkeveggene. Flyktningene flyttet teltene sine noen meter vekk fra kirken for ikke å være i veien, men ble fjernet av politiet igjen noen timer senere. Denne gangen sa innsatsleder i politiet at det ikke kunne "poppe opp teltleire midt i Oslo by".

Tiden etter iranerne og etiopierne ble fjernet fra domkirken har vært preget av avslag på avslag. I møter med domkirken foreslo kirken at flyktningene kunne ha en stand utenfor kirken uten telt. Da de kom til kirken med et lite bord og noen stoler fikk de beskjed om å fjerne seg. Kirken hadde visst ikke ment dette så bokstavelig allikevel. Ved henvendelse til kirken får de forskjellige beskjeder.

Når henvendelsen kommer fra Antirasistisk Senter får vi beskjed om at flyktningene må søke kommunen om tillatelse. Når henvendelsen kommer fra den iranske presten i Oslo får de beskjed om at de ikke kan være der i det hele tatt. Flyktningene har aksjoner foran Stortinget og den iranske ambassaden. De har nå fått beskjed om at de ikke lenger kan bruke en ropert da det forstyrrer de som arbeider i regjeringskvartalet. De får heller ikke lov til å lage lyd utenfor den iranske ambassaden i Oslo. Flyktningene møter nå opp hver dag foran Stortinget til en stille aksjon med tape over munnen og en gjentapet ropert.

Politiet har fjernet flyktningene med en begjæring i hånd, offentlig ro og orden må overholdes utenfor Stortinget og i ambassadekvarteret, man kan ikke telte hvor man vil i en by og papirene skal være i orden når man demonstrerer. Dessuten har disse menneskene fått endelig avslag på asylsøknaden sin. Deres eksistens er ulovlig og de bryter utlendingsloven hver eneste dag. Slik ser det ut fra det kalde byråkratiets side.

Men begjæringer, byråkrati, regler om støynivå og utlendingsloven er ikke ufeilbarlige. Flyktningene er mennesker som ikke kan reise tilbake til hjemlandet sitt uansett hva UDI eller utlendingsloven måtte mene. Mange har opplevd tortur, noen har mistet sine nærmeste og noen er politiske flyktninger.  I direkte møter med disse menneskene er det helt umulig å ikke bli grepet av deres historier og det er helt umulig å la være å gjøre noe. Det er smertefullt å oppleve at vårt eget demokrati ikke har rom for denne medmenneskeligheten som vi som enkeltpersoner kjenner så sterkt.

Det er et faresignal for oss alle når regler og byråkrati glemmer menneskene. Når selv kirken setter brannreglement høyere enn medmenneskelighet er det på tide å rope et høyt varsko på vegne av hele vårt samfunns sjel. Kanskje er det slik at selv kirken har slukt regjeringens mantra om at vi må ha en streng asylpolitikk for å beskytte asylinstituttet. Mantraet burde falle på sin egen urimelighet. Det riktige for et demokrati tuftet på blant annet menneskerettigheter ville være å si at vi må ha en rettferdig asylpolitikk for å beskytte flyktningene.

Følg Ivar Johansen på Twitter eller Facebook.

Kommentarer   

0 #11 Ang. statistikken,Haakon. 09-07-2011 00:23
Ja, det er slik at 50 % synes at det greit med innvandring. Det er øyet som ser som tolker det slik han vil. Dette har ikke endret seg særlig mye i hele perioden med innvandring.

Uansett, uten innvandring STOPPER Norge. Om du ser deg rundt og ser alle de jobber som utføres av innvandrere, både de som nordmennn helst ikke vil ha og de som krever høy utdanning,så er det helt umulig for Norge å fungere uten innvandrere. Og med eldrebølgen som i fremtiden blir større og større, så kan vi ikke klare å gjøre alt som kreves av oss, om vi ikke har innvandrere som bor og jobber her. Men asylinstituttet er noe annet. Om du leser det som i dag er skrevet på Noas side og som det er bred enighet om også i FN og hos menneskerettigh etsdomstolen i Strasbourg og som også vises ved å lese UDI`s egen statistikk; så ser du at det er nedgang i asylsøkere til Norge og at vi i Norge fører en me strengere asylpolitikk enn andre land i Europa. Ikke bare det; vår politikk bryter med FN`s konvensjoner som vi er forpliktet av og som ble norsk lov for ca 10 år siden.
Så je, jeg er også opptatt av å beskytte asylinstituttet . Men jeg har fokus på at det skal være det som det internasjonale samfunnet har ment at det skal være; nemlig et institutt som gir reell beskyttelse til mennesker som er i livsfare og som frykter for å vende tilbake til sine hjemland. Og ikke minst så er de brudd som vår regjering nå gjør med internasjonale regler når det gjelder barns rettigheter, alarmerende. Et samfunn som ikke bryr seg om barn er i ferd med å miste sin egen identitet som et humant samfunn. Og som artikkelen sier, når våre politikere opptrer som byråkrater og ikke vil dykke ned i politiske problemstilling er og snakke med mennesker som er ofre for den politikken som føres, da er vi på ville veier!
0 #12 ethiopian asylum seekers 09-07-2011 02:03
En fremmed skal du ikke plage og ikke undertrykke; for I har selv vært fremmede i Egyptens land.
2 MOSEBOK 22.21
0 #13 BV 11-07-2011 11:13
vel det som jeg ikke forstår, hvorfor skal en invadere komme til norge, og ikke for papi avslag.
og vi har allerde større problemer med intrerering allerde i norge.
mange invaderre vil ikke intregerre seg i norge.
men mange andre mennesker som seriøst trenger hjelp. jeg tror det er mest de som vi må se på.
norge kan liksom ikke ta imot alle.
norge burde stenge snart grensene, og åpne igjen.
vi skal liksom ikke bare skylle på regjeringen eller. høyre eller frp komme til makten, vil liksom ikke gjøre noe særlig bedre. dem kommer gjøre situasjonen verre.
folk har glemt hva har den regjirneg som vi har nå gjort veldig mye for norge.
det politie gjore for å fjernet dem i telt var helt riktig gjort, ved følge i norsk lov.
0 #14 BV 11-07-2011 11:21
jeg tror også vi burdere ta mer fokus og hesyn med de som er allerde er her. og som venter forsatt på avslagg, som har ventet i flere år. det er de som vi må har mer fokus.
det er dem som vil intergrere seg inn.
Norge burde snart bli streng for å komme inn.
0 #15 Haakon 11-07-2011 15:25
Ang statistikken :
Det er stor forskjell på asylanter og arbeidsinnvandr ere.
Vi trenger arbeidsinnvandr ere, men av asylantene er det ca 66% uten jobb eller i trygdesystemet. Så - de krever faktisk mer av Norge enn de gir tilbake og det er ikke den måte vi skal møte fremtidens utfordringer.
0 #16 Lasse Tråsykkel 25-07-2011 21:54
Hvorfor gjelder ikke de samme reglene for disse som for alle andre?

Det er ganske mange som har blitt rammet av stivbente regler, og har måttet bøye seg. Er disse mindre verdt fordi de er etnisk norske?

Legg til kommentar