Innvandrere, antirasisme

Mot alle odds

Mot alle oddsHva er sjansen for at en jente fra landsbygda i Marokko ender opp som rådgiver i NAV? Neppe særlig stor. Her er historien om Hafsa Elkam og hvordan denne reisen forløp.


Les artikkelen i NTL-bladet (pdf)