Innvandrere, antirasisme

Erna Solberg mener muslimer hetses som jødene på 30-tallet

Erna Solberg mener muslimer hetses som jødene på 30-talletHøyre-leder Erna Solberg mener muslimer blir hetset på samme måte som jødene ble det på 30-tallet. Hun ber nordmenn ta et oppgjør med hverdagsrasismen.

Les Høyrelederens kloke uttalelse i VG i går.

Kommentarer   

0 #11 Haakon 05-08-2011 14:07
Det som er viktig å få med seg er at hun sier at det er likhetstrekk mellom behandlingen jødene fikk FØR 2. verdenskrig og hva mange muslimer opplever nå.

Det er mange som ikke vil ansette dem. Det er mange som tillegger dem holdninger og meninger de ikke har. Jødene ble beskyldt for å ta over verden. Muslimene blir i mange sammenhenger beskyldt for det samme i dag. Jødene ble beskyldt for i praksis alt som er galt, noe man kan kjenne igjen i dag. Altså - det er likhetstrekk.

Erna snakker ikke om under 2. verdenskrig som Rune Eriksen skriver om.
0 #12 Jan MjØen 05-08-2011 14:24
Vi bruker arabiske tall!!! Ha ha. A little knowledge is a dangerous thing. Men benytt nå ikke anledningen til å gå løs på jødene.
0 #13 Christine Rosenqvist 05-08-2011 14:26
Hvorfor i alle verden skulle vi "gå løs på jødene"? For en paranoid tankegang. Også den trosgruppen må da tåle å bli sammenlknet med andre; - eller er jødene hevet over å bli sammenliknet med andre?
0 #14 Christine Rosenqvist 05-08-2011 14:47
PS. Forøvrig er det ikke folkegruppenes lidelser Erna sammenliknet, men samfunnets mekanismer i tilnærmet analoge situasjoner.
0 #15 Jan Mjøen 05-08-2011 14:48
Ettersom jeg ikke er jøde, kan tankegangen neppe kalles paranoid. Jeg har også problemer med hissigheten. Det var en vennlig oppfordring. Men, ja, jødene har en spesiell stilling, og jeg støtter dem til jeg velter i graven.
0 #16 Christine Rosenqvist 05-08-2011 14:50
Så hva må til før muslimer blir likestillet med tilhengere av den mosaiske religion? Et nytt holocaust?
0 #17 Haakon 05-08-2011 15:09
Alle religioner er likestilt, Christine.
Å forskjellsbehan dle på bakgrunn av religion er jo rasisme.
0 #18 Buster-89 10-08-2011 21:07
Christine - jøder regnes for å være en folkegruppe, i motsetning til bl.a. kristne og muslimer.

Selv mener jeg at Solbergs sammenligning er langsøkt. At rasisme og usaklig drittslenging forekommer hyppig i det norske (og andre) samfunn, råder ingen tvil om. Men det er likevel svært vesentlige forskjeller det er snakk om. Selv om hun understreker at hun ikke sammenligner dagens islamskeptiske holdninger som forekommer i vårt samfunn med den systematiske menneskeutrydde lsen som fant sted under annen verdenskrig, er uttalelsen lite gjennomtenkt og påviselig historisk feilaktig. Den hetsen av jøder som forekom på 30-tallet, bunnet i en historisk vrangforestilli ng om at jøder var skyldige i økonomiske kriser, arbeidsløshet og nesten alle andre samfunnsproblem er. Alt på 1200-tallet (eller før) oppstod lover i deler av Europa som nektet jøder å eie jord, og i Norge var bosettelse for jøder forbudt etter loven under tre århundrer. Man trengte ikke være fascist for å hevde at jødene ville overta verden, en ganske absurd tankegang i og med at jødene utgjør et meget lite folkeslag, og at deres religion dessuten er ikke-misjoneren de, i motsetning til kristendom og islam. Dagens islamskeptiske holdninger blant en del folk har å gjøre med dagsaktuelle hendelser og samfunnsforhold , som diverse ekstreme islamister har påtatt seg skylden for, f.eks. terroraksjoner og undertrykkelse av mennesker (kvinner især). Det er forståelig at folk reagerer når en mann får slått ut tennene en kveld på Grønland i Oslo "fordi han er homofil." Jeg sier ikke at "alle" muslimer tenker slik eller utøver slike handlinger, men det begynner i aller høyeste grad å bli et stort samfunnsproblem med innvandrere som ikke lar seg intergrere. Rasisme og hets vil definitivt ikke forbedre disse forholdene, men å skyve unna debatten ved å sammenligne dagens tilstander med tidligere tilstander som har en helt annen historisk forklaring, blir for fjernt. Må muslimer i Norge i dag sy merker på klærne sine for å gjøre det klart at de er muslimer?
0 #19 Susanna 12-08-2011 08:08
Jeg kommer til å stemme Høyre, men håper at Erna gjør om litt på disse utsagn. Ja, mange nordmenn må endre holdninger, det nytter ikke å snakke nedsettende om innvandrere enten det er direkte eller bak ryggen. Vi må vise mer kjærlighet. Men på en annen side er det også viktig i hverdagen å gi klart uttrykk for at man ikke aksepterer brudd på den norske lov, at man ikke akspeterer kvinnediskrimin ering og at man ikke aksepterer forsøk på å islamisere Norges befolkning. Og dette kan man uttrykke i kjærlighet! Kjærligheten er ydmyk, tålmodig og velvillig, men å sette grenser er også kjærlighet. Det er også viktig å få presisert at ikke bare muslimer blir hetset. Kristne blir også hetset. Psykiatriske pasienter blir hetset. "Psykiatrisk pasient" har blitt et uttrykk og har blitt eller er i ferd med å bli tabu. Disse såkalte psykiatriske pasientene er alle typer mennesker , det kan være fastlegen din, læreren, hvem som helst..dette er folk som blir utsatt for indre smerte. Er derfor skuffet over at Erna brukte uttrykket "psykiatriske pasienter" på Oslo Symposium 2011. Hvis vi skal få et bedre fellesskap, så må vi blant annet få vekk disse uttrykkene. Uttrykk og stempel som setter mennesker i bås, som resulterer i at "de svake" føler seg enda svakere og mindre verdt, selv om jeg VET at Erna setter alle mennesker likt, så hun har jo ikke brukt de ordene med hensikt å stigmatisere, men konsekvensen kan likevel bli negativ. Nå sporet jeg litt av, men muligens fordi det er dette livet dreier seg om, å vite hvordan man skaper et godt fellesskap, nemlig at man ser ethvert menneske like verdifull som seg selv, at man tar i mot Guds kjærlighet og gir den videre. Vi er avhengig av en kraft utenfor oss selv, vi har lite å gi hvis vi bare går i egen kraft.. Troen på Gud fører til troen på mennesket uansett hvor man står i samfunnet. Stem Høyre!

Legg til kommentar