Innvandrere, antirasisme

5 myter om innvandring

5 myter om innvandringDebatten om innvandring og inkludering er lite faktabasert og full av fordommer. Mange påstander som fremføres som sannhet har lite med virkeligheten å gjøre.  Vi skal aldri legge lokk på inkluderingsdebatten. Det skal være stort rom for uenighet og vidt forskjellige standpunkter skal brynes mot hverandre, men debatten blir ikke mindre kritisk og dårligere ved at alle deltakerne setter høyere krav til kvaliteten på sine argumenter. Vi som ser mulighetene i det mangfoldige samfunnet må møte overdrivelser, grunnløse påstander og myter med fakta og mer kunnskap om de faktiske forhold. Her 5 mytersom selvsagt er feilaktige.


Debatten om innvandring og inkludering er lite faktabasert og full av fordommer. Mange påstander som fremføres som sannhet har lite med virkeligheten å gjøre.  Vi skal aldri legge lokk på inkluderingsdebatten. Det skal være stort rom for uenighet og vidt forskjellige standpunkter skal brynes mot hverandre, men debatten blir ikke mindre kritisk og dårligere ved at alle deltakerne setter høyere krav til kvaliteten på sine argumenter. Vi som ser mulighetene i det mangfoldige samfunnet må møte overdrivelser, grunnløse påstander og myter med fakta og mer kunnskap om de faktiske forhold.

Myte 1: Innvandrerne vil snart komme i flertall.

I dag er det 600 000 mennesker i med innvandrerbakgrunn i Norge, halvparten kommer fra såkalte "ikke-vestlige" land. I følge Statistisk sentralbyrå vil andelen av befolkningen som har innvandrerbakgrunn i 2060 være mellom 22 og 28 prosent, da medregnet norskføde med innvandrerforeldre. Myten er feil.

Myte 2: Muslimer vil komme i flertall.

I 2008 var antall innvandrere fra muslimske land var 165 000. Det er i dag 90 000 medlemmer i muslimske trossamfunn i Norge. I følge Statistisk Sentralbyrå vil det i 2060 være mellom 4 og 13 prosent muslimer og etterkommere av muslimer i Norge. Myten er feil.

Myte 3: Norge oversvømmes av asylsøkere.

7 av ti innvandrere til Norge i 2010 kom fra EØS-land. De fleste innvandrer fra land utenfor Europa kommer i forbindelse med familieetablering eller -gjenforening. Færre enn 2 av ti innvandrere kom på grunn av humanitære årsaker. Myten er feil.

Myte 4: Innvandrere tilpasser seg ikke det norske kulturen og har helt annet verdier enn nordmenn.

Undersøkelser viser at innvandere stort sett har samme grunnleggende verdisyn som resten av befolkningen. For eksempel sier 90 prosent at de mener demokrati, ytringsfrihet og likestilling er viktige verdier. 97 prosent sier at man skal ha frihet til å velge ektefelle selv. Med økt botid i Norge tilpasser innvandrere seg livsmønsteret i landet for øvrig. Ikke minst gjelder det norskfødte barn av innvandrere. Det er for eksempel mindre vanlig å gifte seg i ung alder. Myten er feil.

Myte 5: Integreringen har feilet.

Når det gjelder deltagelse i arbeidslivet og levekår blant innvandrere er Norge blant de beste landene i verden. Det er utfordringer knyttet til innvandrernes deltakelse i arbeidslivet, særlig gjelder dette kvinner fra enkelte land. Samtidig vet vi at et barn som er født i Norge med to innvandrerforeldre har høyere sannsynlighet for å ta høyere utdanning enn resten av befolkningen. Blant disse er det flest kvinner. Integreringen går derfor i riktig retning. Myten er feil.