Innvandrere, antirasisme

Skryt til somaliske mødre

Skryt til somaliske mødreHer er forskningsresultater som du trolig aldri vil høre Siv Jensen og hennes partikolleger referere til:

Somaliske mødre i Norge er svært opptatt av sine barns utdanning, og imponerer norske lærere. Det fant Inger Marie Holm i sin doktorgradsstudie av somaliske foreldrepar i Norge. Holm forsket på forholdet mellom somaliske foreldre og lærere i den norske skolen, og i hvilken grad foreldrene tok del i barnas utdanning. Hun fant at somaliske mødre står på som bare det.

- Somaliske mødre er solide omsorgspersoner og ressurspersoner for sine barn, sier Holm. De ønsker at barna skal klare seg bra på skolen, de står på for å organisere barnas leksearbeid, eller de jobber aktivt for å få barna inn på organisert leksehjelp. Holm sier at dette funnet må ses i sammenheng med tidligere forskning på feltet, som har vist at minoritetsspråklige foreldre i større grad enn majoritetsspråklige er fraværende i skolen. Fraværet av foreldres involvering er spesielt stort på ungdomsskoletrinnet.

Holms studie viser at dette ikke er tilfellet hos de somaliske mødrene hun intervjuet, og Holm presiserer at dette er et solid funn som samsvarer med tidligere studier av somaliske foreldre. - Det står ikke så galt til som det ofte blir fremstilt i media, sier hun.

Les mer her
Og les hele oppgaven

Kommentarer   

#1 Bjørg Hjelmerud Sætre 27-12-2011 17:34
Det var det nok mange som ikke hadde trodd. - Men kjempebra!
#2 Ubah Abdulkadir 27-12-2011 19:04
Det er kjempe bra artikkel. Hurra somalisk mødre som kjemper hardt. Vi har kom til Norge for å få bedre fremtid for oss selv, og våre barn, men det er ikke slik mange tror på, at vi er har for å misbruke velferd systemet vi har i Norge.
#3 Pia Stensaas 27-12-2011 19:08
Kjempebra at det går bra med dem og at barna gjør det bra på skole etc. Det er ikke overraskende for meg, men dette er overraskende når det går så fint med dem.
dagsavisen.no/.../...
#4 Steven Meglitsch 27-12-2011 21:24
Det er ingenting her som overrasker meg. Men mytene blant norske om somaliske familiers hjelpeløshet står dessverre sterkere i dag enn noensinne ...
#5 Bjørn Ingar Pedersen 28-12-2011 00:09
Godt eksempel på at våre tilkomne landsmenn viser at de vil, og kan.
#6 Sverre Varvin 28-12-2011 07:58
Det er godt at det blir vitenskaplig dokumentert hva man vet om somaliske, og andre mødre, som lever i kompliserte eksil liv.
#7 Asha Ahmed 02-01-2012 22:21
Jeg viste at somaliske mødre er toffe men det er hygglig å høre endelig
#8 kaltun 26-02-2013 00:24
Jeg kjenner mange somaliske mødre som er flink til å hjelpe barna sin lekser. Jeg tror somaliske mødre ønsker at barna sine skal mestre på skolen - og aktivt deltar skolen arbeid

You have no rights to post comments