Innvandrere, antirasisme

Byrådet svikter de papirløse

Byrådet svikter de papirløseByrådet - inklusive Venstres byråder - toer sine hender, og svikter de papirløse migranter. I et forslag til Oslo bystyre har Marianne Borgen og jeg bl.a. foreslått at "Bystyret ber regjeringen legge forholdene til rette for at papirløse migranter kan arbeide lovlig og, betale skatt inntil kjent utreisedato. I mellomtiden bes Byrådet se om det er mulig å finne lokale løsninger."

I sin kommentar til forslaget uttaler Byrådet bl.a. : "Det er etter min vurdering statlige myndigheters ansvar å ordne opp i den situasjonen som har oppstått, og eventuelt vurdere ny behandling av søknadene til søkere med avslag som har jobbet lovlig i mer enn to år. Staten kan da vurdere om barnas beste og tilknytning til Norge skal være avgjørende for utfallet. Alle arbeidstakere vil være avhengig av gyldig skattekort og arbeidstillatelse for å kunne jobbe i Norge."

Selvsagt er det Staten som her må rydde opp, men Oslo bystyre bør ha en plikt til å si i fra, og anmode om en endring, når vi ser at en gruppe i denne byen - hvorav mange barn  - helt urimelig lider som en konsekvens av svikt/mangler ved Statens politikk. Slikt engasjement viser  bystyret,  og ikke minst byråder som Ødegaard og Hauglie, nesten hver eneste uke på andre saksområder.  Bare for å ta et eksempel: Når bystyreflertallet, og særlig byrådslederen, ønsker å innføre bøtelegging av byens fattigste - tiggerne - og får nei fra Politidirektoratet fordi dette er i strid med regelverket, appelerer byrådslederen til endring av statlig regelverk ved å skrive direkte til justisministeren.

Hvorfor skulle ikke bystyret ha samme engasjement i forhold til en verdig og human behandling av flyktninger og migranter? Saken avgis fra finanskomiteen 18. januar, og i bystyret 15. februar.

Les uttalelsen fra byrådet (pdf)
Les en tilleggsuttalelse vedr helsestasjoner
Les mer på Papirløse.no

Kommentarer   

#1 Jon-Øivind Storaker 06-01-2012 20:41
Et styrket Venstre og et svekket Frp har tydeligvis ikke hatt noen betydning. Skjønt hva er egentlig Venstre? Er det Abid Raja og Ola Elvestuen? Eller er det Trine Skei Grande og Odd Einar Dørum? Ikke til å bli klok på, det partiet.
#2 Sissel Egeland 06-01-2012 21:13
Nå får Venstre begynne å komme på banen!
#3 Ragnar Næss 08-01-2012 16:53
Adgang til å arbeide er bare en side av saken. I mitt prosjekt "yrkesmessig rehabilitering av arbeidsledige somaliere i Oslo" har jeg en kar som har arbeidstillatel se men ikke får noen legitimasjonspa pirer. Når han skal ha ut penger fra sosialen må sosialtjenesten s medarbeider følge med ham til banken og garantere for ham. dette er selvsagt helt uholdbart og hans arbeidstillatel se er helt fiktiv fordi han aldri vl få noe arbeid uten legitimasjonspa pirer. En annen side av hans sak er at en UDI-medarbeider i samtale med meg sa at UDI "gjør ingen ting for å fastslå hans identitet". Sosialtjenesten har hittil heller ikke gjort noe, men jeg pusher på dem for å gjøre noe. Forholdet er både at det er umenneskelig for ham etter flere år i Norge som ureturnerbar å ikke får noe hjelp annet enn nødpenger (70 kr pr dag), men også at en manglende normalisering av hans situasjon skaper store kostnader for Norge og kan føre til at han drives ut i kriminalitet. Fint om dere kan ta opp dette i bystyret.
#4 Karl Eldar Evang 08-01-2012 18:08
Retten til å gå på skole er også svært viktig. Jeg har kontakt med unge papirløse flyktninger som fortviler over å sitte og råtne på asylmottak mens årene går, og blir hindret i å bruke hodet og utvikle seg videre. Det skaper også dyp fortvilelse og kan skape sykdom.
#5 daneil aleyu zeleke 12-01-2012 00:48
hei kjære
Jeg vil prøve å kommentert i stedet for min livssituasjon, ettersom Whe var jeg på jobb jeg betale mer enn tre år skattebetaling, savnet jeg jobben min for ni måneder siden, jeg prøver å overleve direkte å bruke min konto nå jeg fineshed snart jeg sender 2-3 program for å få assylum kamp i den nærmeste oslo pluss mine grunner for branchi av UDI og hovedkontor, kan jeg få enoughe svare, så mye som vi vet at assylum er menneskelig rett, selv jeg har høy frykt for th brtual govermont av etiopiere, det er derfor jeg skrånende tilbake mitt hjemland landet, selv her jeg cant finne ut min høyre, LAND INFO nødt til å kjenne ved å involvere de lavere klassen for å finne ut sannheten situasjon etiopiske regjeringen dette er den enkleste måten å finne sannhet, etter som kan være jeg får min rett, men jeg trenger rettferdighet hjelpe haster i stedet for min nåværende situasjon fordi så diffcult å overleve uten noen som helst hjelper eller inntekt å leve scandinivia landet,,,

takket være mye å se min kommentar,,,,,, ,,,,
#6 daneil aleyu zeleke 12-01-2012 00:51
USAs øverste diplomat i Afrika under George HW Bush har sagt at den hegemoniske mindretall regelen av Tigray People er Liberation Front (TPLF) er vanskelig å opprettholde som etiopiere er krevende frihet og demokrati
#7 daneil aleyu zeleke 12-01-2012 01:01
some exibuition link to know the veiwhttp://www. facebook.com/l. php?u=http://ww w.youtube.com/w atch?v=m0Pqy67t gRQ&h=YAQGeIir0 AQG-2hcAuphk3oU Vgzob0pPCzrh_AS 8uQWiwCQ of democracy in ethiopia

You have no rights to post comments