Innvandrere, antirasisme

Minoriteter og arbeid: Moderat kvotering nødvendig

Minoriteter og arbeid: Moderat kvotering nødvendigI 2008 foreslo jeg for bystyret at "Byrådet utreder, og legger fram for bystyret, muligheten for at Oslo kommune gjennomfører forsøksprosjekter i utvalgte kommunale virksomheter med moderat kvotering av personer med ikke-vestlig bakgrunn."

Men dette var for kontroversielt for den borgerlige flokken i bystyret, som fremmet og vedtok følgende alternative forslag: "Byrådet bes igangsette et forsøk der jobbsøknader anonymiseres for enkelte kommunale virksomheter."

Nå har Byrådet sendt fram notat bystyret, og Høyres finansbyråd legger inn et skikkelig spark på skinnleggen til sin Høyrekollega Bård Folke Fredriksen: "Jeg oppfatter det å sette i verk tiltak hvor potensielle ansatte må skjule sin identitet og anonymiseres, som et tilbakeskritt for en offensiv utvikling av vår toleranse som arbeidsgiver og mangfold på våre arbeidsplasser." Evalueringen viser at det ikke kan påvises positive resultater av betydning prosjektet med anonymiserte jobbsøknader.

Da er vi tilbake til utgangspunktet: moderat kvotering er nødvendig. Min bystyrekollega Ingvild Reymert har fremmet en interpellasjon til bystyret om temaet.

Les Byrådets notat til bystyrets finanskomite
Les fra bystyrebehandlingen i 2008