Innvandrere, antirasisme

Arbeid til alle er jobb nr. 1

Arbeid til alle er jobb nr. 1Arbeid til alle er jobb nr. 1. Parolen har preget mangt et 1. mai-tog. Men i saken om de papirløse migranter står Ap for en politikk der man nekter folk å jobbe. Den norske samfunnskontrakten er at folk skal jobbe, betale skatt og bidra til felleskapet ut fra egne forutsetninger, og få hjelp etter behov. Det er uholdbart at tusenvis av mennesker oppholder seg årevis i Norge. Uten rettigheter, uten arbeid, uten noen annen mulighet til å klare seg enn kriminalitet eller svart arbeid.

Så kan man godt si at de ikke skulle vært her. At de må reise hjem. At reglene må følges. Men det holder ikke. Det fungerer ikke sånn på noe annet felt i samfunnet. Vi kaster f.eks. ikke alle narkomane i fengsel selv om det de gjør er ulovlig. Vi anerkjenner at dette er mennesker som trenger hjelp og andre løsninger.

Det er dette som gjør at land som er mindre liberale enn Norge, regulariserer hundretusenvis av mennesker, fordi man innser at ingen er tjent med at tusenvis av mennesker står uten helsetilbud, uten utdanning, uten vaksiner og uten arbeid – med de konsekvenser det får for svart arbeid, kriminalitet, fattigdom og helse. Det er disse menneskene som bærer byrden selv, og mange av dem kan ikke sendes ut av landet.

Venstre-leder Skei Grande roser lokale folkevalgte som engasjerer seg, og ber om endringer av den nasjonale politikken, men Venstre i Oslo bystyre sviktet. Men at Ap, som er tuftet på internasjonal solidaritet, svikter; det er særlig skuffende.

Les fra bystyrebehandlingen

Kommentarer   

#1 SleekMinister 06-03-2012 02:16
å kreve at alle må jobbe er museskritt fra fascisme. Ikke alle kan (psykiske lidelser skyter opp som hvitveis), ikke alle vil (ende opp i en dødfødt jobb samfunnet ikke trenger) og ikke alle må (vi kan automatisere oppimot 70 av Alle jobber).

Jeg tror du må justere perspektivet og inkorporere teknologiske nyvinninger som LFTR, poly-keder og nanomaterialer i din politikk, samt ta høyde for at fellesskole (seksuell variasjon er et naturvitenskape lig determinert fenomen), strukturelt klasseskille (bare 1:1 mellom saldo og gjeld er rettferdige penger) og et forvokst byråkrati (hvor lover på 2000 sider stemmes på tre ganger om dagen) Ikke er noe alle er interesserte i.

Kom deg ajour og prøv igjen. Det er masse å ta av. Fokuserer vi på problemer og ikke løsninger, så er vi fanga.

You have no rights to post comments