Innvandrere, antirasisme

Papirløse flyktninger: Følger Byrådet opp bystyrets vedtak?

Papirløse flyktninger: Følger Byrådet opp bystyrets vedtak?Bystyreflertallet understreket veldig sterkt da bystyret for 2 måneder siden behandlet et privat forslag fra Marianne Borgen og meg vedrørende verdig behandling av papirløse flyktninger at vårt initiativ bidro til at bystyret flyttet noen grenser.

Det ble gitt en tydelig beskjed til Byrådet om å gjøre livet lettere for byens papirløse flyktninger. Som Venstre understreket i debatten: Informasjon om rettigheter skulle bedres, og ikke minst: gruppen skulle gis forebyggende og rehabiliterende behandling, også når det gjelder psykiske lidelser.

Jeg synes det da er leit at de miljøer som jobber overfor de sterkt hjelpetrengende papirløse flyktningene i denne byen ikke har sett så mye som en millimeter av endring etter bystyrets vedtak. Venstre var glad for at bystyret ville bedre helsetilbudet til de papirløse, men ord i bystyret hjelper ikke det døyt de papirløse som sårt trenger helsehjelp. Det avgjørende er jo om det Byrådet Venstre sitter i gjør ord om til handling. Derfor: Kan ansvarlig byråd si noe om hvordan Byrådet har fulgt opp bystyrets vedtak? spurte jeg bl.a. i bystyret i dag..


Oslo bystyre 25. april 2012
Ivar Johansen, SV

Sak Ungdommens bystyremøte 2012 vedrørende grunnleggende rettigheter for papirløse

Ordfører,

- dersom Staten ikke dimensjonerer rusomsorgen riktig, så kan vi være trygge på at byråd Hauglie kjapt er ute i media og tydelig fremmer kloke krav overfor Staten

- dersom utdanningsbyråd Ødegaard er uenig i den nasjonale politikken på karaktergivning så klasker han gjerne til med ytringer på det

- og vi ser også at byråd Kvalbein med rette sloss i offentligheten for endringer av den nasjonale politikken på eldresektoren.

Det er ganske enkelt ikke sant at dette bystyret – og Byrådet – holder fingra fra fatet når det gjelder den nasjonale politikken. Det skulle da bare mangle. Som Oslo-politikere skal vi genuint sloss for innbyggernes interesser. Om vi ser at den nasjonale politikken har uheldige konsekvenser for byens innbyggere skal vi selvsagt si i fra.

Derfor framstår det som veldig situasjonsbestemt, og behagelig taktisk, når H, A, F og V, i finanskomiteen når det gjelder de såkalte papirløse flyktninger sier at her kan de ikke mene noe fordi dette «er et nasjonalt spørsmål som skal behandles av nasjonale politiske organer.» Dette er dobbelt bokholderi.

Så, ordfører, er det slik at vi, med bakgrunn i et privat forslag fra Marianne Borgen og meg, her i bystyret behandlet samme tema for 2 måneder siden. SV høstet liten støtte her i bystyret for en verdig behandling av de papirløse flyktninger, og de 450 flyktningebarna.

Men bystyreflertallet understreket allikevel veldig sterkt at SVs initiativ bidro til at bystyret flyttet noen grenser, og la meg illustrere det med å sitere fra Venstres innlegg i debatten:

«Jeg er glad for at en enstemmig komite går inn for å bedre helsetilbudet til de papirløse og for å informere i større grad og mer aktivt om hvilke rettigheter de papirløse har. De papirløse har i dag krav på livreddende helsehjelp. Det vi nå åpner for er å gi forebyggende og rehabiliterende behandling. Dette gjelder ikke bare for fysiske skader, men også for psykisk sykdom.

Barn av papirløse har lenge hatt rettigheter på lik linje med norske barn, men det er ikke greit å være sønn eller datter av en som sliter med sykdom, enten det er psykiske eller fysiske problemer. Barn skal aldri lide for foreldres dumme valg. Vi tar i dag et viktig og nødvendig skritt for å gjøre hverdagen til denne gruppen litt lettere.» Så langt Venstre.

Det var en tydelig beskjed til Byrådet om å gjøre livet lettere for byens papirløse flyktninger. Og som Venstre understreket: Informasjon om rettigheter skulle bedres, og ikke minst: gruppen skulle gis forebyggende og rehabiliterende behandling, også når det gjelder psykiske lidelser.

Jeg synes det da er leit, ordfører, at de miljøer som jobber overfor de sterkt hjelpetrengende papirløse flyktningene i denne byen ikke har sett så mye som en millimeter av endring etter bystyrets vedtak. Venstre var glad for at bystyret ville bedre helsetilbudet til de papirløse, men ord i bystyret hjelper ikke det døyt de papirløse som sårt trenger helsehjelp. Det avgjørende er jo om det Byrådet Venstre sitter i gjør ord om til handling. Derfor: Kan ansvarlig byråd si noe om hvordan Byrådet har fulgt opp bystyrets vedtak?

Les fra bystyrebehandlingen

Følg meg på Twitter
tilsendt nyhetsbrev