Innvandrere, antirasisme

Gratulerer med dagen. Ikke minst til 7-årige Nathan

Gratulerer med dagen. Forhåpentligvis også til 7-årige Nathan17. mai er først og fremst barnas dag. La det også bli asylbarnas dag.

7-årige Nathan og hans familie kan feire dagen i Bergen, selv om utlendingsmyndighetene opprinnelig besluttet at han skulle ut av landet senest 16. mai.

På mandag vedtok et enstemmig bystyre i Bergen en uttalelse om Nathan Enshete.

- Det er bare unntaksvis at bystyret i Bergen blander seg inn i asylpolitikken. Men vi har et ansvar for å verne våre borgere. Nathan er oppvokst i Norge, og er en fullverdig bergenser. Han og familien hans er en ressurs for lokalsamfunnet. Vi mener denne utvisningen bryter med utlendingsloven, der det åpnes for å gi opphold for mennesker med særlig tilknytning til riket, sa Høyres gruppeleder Ragnhild Stolt-Nielsen (H) da hun leste opp uttalelsen.

I uttalelsen heter det at bystyret motsetter seg tvangsutsendelsen på det sterkeste.

«Det er maktpåliggende for bystyret å vedta den sterkeste form for protest vi har mulighet til», heter det.

Uttalelsen ble vedtatt enstemmig, og med applaus. Måtte bystyret i Bergen bli hørt også hos Arbeiderpartistatsrådene i regjeringen. Rundt 400 såkalte papirløse asylbarn feirer en uttrygg 17. mai, og er redd for at de skal bli sendt ut av Norge. Mange av dem har vokst opp her, og det er her de har sine venner og nettverk. Vi trenger en mer human og raus flyktninge- og asylpolitikk.

La meg minne om Jan Erik Volds utmerkede dikt om saken

You have no rights to post comments