Innvandrere, antirasisme

Joker-kjøpmann: Med omsorg på tilbud

Kjøpmannen Inder Singh er på fornavn med alle og lar kunder kjøpe på krita og betale når trygden kommer. Nærbutikken skal være et sosialt knutepunkt, mener han, og beskriver butikken på Torshov i Oslo som et lokalt sosialkontor.

Les spennende artikkel i tidsskriftet Velferd om Joker-kjøpmannen Singh, som eier 16 butikker i Oslo og Østfold.

Les artikkelen (pdf)

Kommentarer   

#1 Mads Bakken 01-06-2012 01:29
Behovet er der. Kundene faste. Gjensidig tillit, et topp moderne sosialkontor, som NAV også kunne høste gratis lærdom av.I dette tilfelle av en handelsmann som har begynt å skrive i bok igjen.
#2 Osman humed Jaber 03-06-2012 11:20
Hej Joker kjøbamnns styret/styreled er,mange takk til Hr.Ivar Johansen som sendt deres e.p.til meg,samt dette er veldige hyggelige og historiske til at læse,høre og praktisere en lille del som undertegenede føde i og praktiserte i sit eget land som ligger i den Afrikaniske kontinnet/Eritr ea/Massawa/Hirg iggo som ligger i øst Eritrea ved dett Rødde havet.Vi har savnet den art/slaks handling med hverandre som mennsker i Skandinavian siden 1973,håper til at høre fra hver andre,og held og lykke med deres handlingen/forr etnings drivn.til at sætte mennesker kontakter over finans profiten,dermed skaper sosiale bevistheder som sender menneskeheden til sit hyggelige og fredelige gamadags lever vilkor som var tusend gange mye bedre enn våre travel dags rytmer som skade alle generasjonnen helse,fremtidsp respektiver og ikke minste hjerte og hjerne funksjons dags rytmme,pga.Den moderne økonomiske press,som sætte materialistiske verdige over menneskets simpel behøv,samt åpner grenseløse falske og uekte grene til at suge de ministes inntekter pluss merseløse renter utgifter som har sættet og sender stagivækmange til grense løse elendigehederne (helse kompilikasjon av diverse arte/psyko/soma tiske diagnosene osv.),håper deres prosjekte kunne reminner denn moderne samfunnsutvikli ngene til den pragtefulle gammal dags,hvor mennesker var opptatt om hver andre enn denn nye tidenes arte,særlige hvis mann kunne tag ibetraktningen dagnes mobil teknologi(mobil data/mobil tel,og ved ikke hvad dett kunne bringer i morgen,men håper og deres kunde services prosjekte til lære kridit kunde til at legge megen vækte på kunn matvare,med betallingen kontant etter avtalte dato,eller undertgene skriftellige avtale med respektiver myndighedene bl.a.NAV til at trekke dette bestemte beløppet(av lønn/støtte ordiningen) med fremviningen avtaler kontrakter med kundenne underskrifte/Samtykke.
Undertegnede ønsker til at vare en av deres kunde krisken Innsha Allah./MVH/OHJ.

You have no rights to post comments