Innvandrere, antirasisme

Nei til politisk overvåking

Nei til politisk overvåkingJeg er helt grunnleggende uenig med Antirasistisk Senter når de i en ny rapport åpner for at PST må få rett til å foreta politisk overvåking og registrering ene og alene på grunnlag av f.eks. av at man besøker nettsider "av en nynazistisk eller på annet vis åpenbart høyreekstrem karakter," "ytrer seg hatefullt/rasistisk overfor individer eller grupper basert på deres etniske, religiøse eller politiske tilhørighet," eller "deltar i organisasjoner/partier som har en høyreekstrem/hatefull identitet, eller i aktivitetene til slike organisasjoner."

Legg inn noen andre ord og begreper, og du vil være tilbake til 50- 60- og 70-tallet og den massive politisk overvåkingen av norsk venstreside. Den politiske overvåkingen som det norske samfunn tok et alvorlig oppgjør med gjennom blant annet behandlingen av Lund-kommisjonens innstilling. Jeg trodde vel vi alle sammen dengang sa: aldri mer skal vi ha et statsapparat som registrerer lovlig politisk aktivitet, uansett hvor avskyelig mange av ytringer måtte være. Ytringer skal møtes mot motytringer. Og naturligvis; strafferettslig ulovlig aktivitet skal møtes med rettslige skritt.

Og jeg synes nok Antirasistisk Senter tar alt for lett på hvordan man skal skille klinten fra hveten: journalister, antirasister og nysjerrige samfunnsborgere dumper jo også innom høyreekstreme nettsider. Masseregistrering som dette er ikke bare prinspielt gal, men er også verdiløs. Helt uskyldige samfunnsborgere vil bli registrert hos PST.

Les Antirasistisk Senters rapport
Les et oppslag hos NRK Dagsrevyen

You have no rights to post comments