Innvandrere, antirasisme

Papirløse: Byrådet vil ikke bedre helsetilbudet

Papirløse: Byrådet vil ikke bedre helsetilbudetVenstres Anders Bergsaker var offensiv da bystyret tidligere i år behandlet Marianne Borgens og mitt forslag vedrørende papirløse flyktninger. Oslo kan gjøre lite på det som var foreslått fra vår side mente Venstre-politikeren, men, som han sa:

"Det vi kan gjøre noe med er helsetilbudet for denne gruppen. Jeg er glad for at en enstemmig komite går inn for å bedre helsetilbudet til de papirløse og for å informere i større grad og mer aktivt om hvilke rettigheter de papirløse har. De papirløse har i dag krav på livreddende helsehjelp. Det vi nå åpner for er å gi forebyggende og rehabiliterende behandling. Dette gjelder ikke bare for fysiske skader, men også for psykisk sykdom."

Venstre varslet altså at Byrådet her fikk marsjordre om å bedre heltilbudet til papirløse flyktninger. Men når jeg utfordrer Byrådet Venstre selv sitter i viser det seg at Venstre her har tatt munnen for full: Ansvarlig fagbyråd har ikke gjort nevneverdig etter bystyrets vedtak og mener tydeligvis også at Byrådet slett ikke har fått noen marsjordre om "å bedre heltilbudet til de papirløse". Heller ikke den førstelinjehelsetjeneste som Oslo selv har ansvaret for. Alt er bra, det handler bare om informasjon, skal en tro byråden.

Les Byrådets notat til bystyret

You have no rights to post comments