Innvandrere, antirasisme

Innvandrerungdom er bekymret for framtida

Innvandrerungdom er bekymret for framtidaMange innvandrerungdommer i Oslo er bekymret for om de vil få jobb i framtida, til tross for utdanning. - Andelen ungdommer som tror det blir vanskelig å få jobb, øker betydelig fra ungdomsskolen til videregående, forteller Lars Roar Frøyland og Cay Gjerustad, forskere bak en ny NOVA-rapport om Oslo-ungdoms forhold til venner, familie og skole. - Vi finner at lave skolekarakterer, misnøye med utdanningsprogrammet de går på, sterkere identitet som utenlandsk enn norsk og opplevd rasisme henger sammen med pessimisme med hensyn til jobbmuligheter, utdyper de.

Dette er en bekymring det er all grunn til å ta på alvor, ikke minst fordi det undergraver disse ungdommenes motivasjon til å ta utdanning.

Les mer, og les rapporten, her

You have no rights to post comments