Innvandrere, antirasisme

Flott heder til Oslo kommunes tolketjeneste

Flott heder til Oslo kommunes tolketjenestePå oppdrag fra Helse Sør-Øst er det foretatt en omfattende analyse av kvaliteten på tolking i sykehusene i Oslo-området og Oslo kommune. Kvaliteten er varierende og forbedringer nødvendig.

Jeg merker spesielt at Oslo kommunes tolketjenesten får et meget godt skussmål:

"Evaluereringen stadfester at Oslos egne kommunale tolketjeneste leverer monumentalt bedre kvalitet enn det private formidlingsbyrået Noricom AS."

God tolketjeneste er særs viktig for at personer med begrensede norskkunnskaper skal nå fram i hjelpeapparatet, og ikke minst: få muligheten til å ivareta sin rettslige interesser. Den kommunale tolketjeneste har over år sannelig ikke fått mye drahjelp og forståelse hos det borgerlige flertall i bystyret. Men som vi ser: det private markedet - og anbud - på dette området gir dyre og dårlige tjenester.

Takk til kommunens tolketjeneste, som gjør en formidabel jobb, og i denne evalueringen får velfortjent heder og ære.

Les evalueringen
Les mer om rapporten

Kommentarer   

#1 Jan Wesenberg 10-07-2012 10:25
"Monumentalt bedre" er nok høflig skryt fra rapportskrivern es side. "Et godt hakk bedre" ville nok vært riktigere. Der anbudssystemet og private formidlere er et rent gangstervelde, fungerer den kommunale tolketjenesten med et nødskrik. Rapporten viser helt tydelig at Oslo kommunale tolketjeneste i 2011 leverte personer helt uten noen tolkefaglige kvalifikasjoner til 53 % av sine oppdrag. Det er riktignok betydelig bedre enn Noricoms 91 %, men likevel ikke mye å rope hurra for. Oslo kommunale tolketjeneste leverer også "tolker" i stedet for tolker i mer enn halvparten av tilfellene, og bidrar dermed til at ordentlige tolker går uten oppdrag og forlater yrket.

Hovedkonklusjon en man kan trekke av materialet i rapporten er at anbudsutsetting til private absolutt ikke kan brukes, men en viktgig bikonklusjon er at heller ikke Oslo kommunale tolketjeneste kan leve med det de leverer. Å levere personer uten formelle kvalifikasjoner til 53 % av oppdragene er og blir en formidabel sabotasje av de investeringene det offentlige selv har gjort i profesjonaliser ing av tolkeyrket i form av tolkeutdanning og statsautorisasjon.

Jan Wesenberg
Statsautorisert tolk NTREG-1
Styremedlem i Norsk tolkeforening
#2 Nenad Pavlovic 12-07-2012 17:22
Takk for at du viser interesse for dette. Det som etter min mening som fagkonsulent ved tolketjenesten og verneombud/ tillitsvalgt er lakmustesten her er jo hva som kommer ut i andre anden av dette. Hva gjør Helse Sør- Øst konkret med dette og hvilke konsekvenser for det for deres videre avtale med det aktuelle tolkebyrået, og ikke minst interessant for oss, hva gjør Oslo kommune med dette. Hvilket handlingsrom er kommunen klar for å gi sin egen kommunale tolketjenesten i forhold til å ytterligere utvikle seg og forbedre tjenestene, til alles beste....??!!

You have no rights to post comments