Innvandrere, antirasisme

Venstre, Kr.F, Høyre og Fr.P sviktet flyktningene

Venstre, Kr.F, Høyre og Fr.P sviktet flyktningeneDet borgerlige flertallet i Oslo bystyre vedtok i går kveld - på FN-dagen - å si nei til den nasjonale dugnaden for å få flyktninger ut av mottakene. Venstre, Kristelig Folkeparti, Høyre og Fremskrittspartiet sviktet. De sa nei til Statens beskjedne forespørsel om Oslo kan ta i mot - ekstraordinært - 40 flyktninger ut over tidligere avtale.

I debatten sa jeg bl.a. dette: "Dersom andre kommuner skulle opptre på samme usolidariske måte vil regjeringen måtte gi beskjed til FNs Høykommisær for flyktninger: Norge kan dessverre – for sin del – ikke ivareta de internasjonale forpliktelsene til å ta i mot sin del av flyktninger på flukt. Kommunene nekter å være med."

Mens Venstre og Kr.F. på Stortinget sloss sammen med SV for en mer human flyktninge- og asylpolitikk, er det altså slik at i Oslo bystyre stemmer de samme partier for det motsatte.

Les hele mitt innlegg i debatten nedenfor.Oslo bystyre 24. oktober 2012
Ivar Johansen, SV

Sak Privat forslag fra Marianne Borgen (SV) og Ivar Johansen (SV) – Oslo har et ansvar for bosetting av flyktninger

Ordfører

Det er et mantra i dette bystyret om at Oslo kommune ikke skal drive utenrikspolitikk. Det sies at det er det de nasjonale myndigheter som skal stå for. Skal dette standpunkt ha noen mening må bystyret i handling opptre slik at det ikke undergraver regjeringens muligheter til å ivareta og utøve sine internasjonale forpliktelser, f.eks. når det gjelder flyktninge- og asylpolitikken. For i så fall blir jo nettopp Oslo bystyre de facto en utenrikspolitisk aktør.

Antallet flyktninger som kommer til Norge varierer fra år til år, avhengig av konflikter og krigssituasjonen i verden. I den senere tid har det kommet flere flyktninger til Norge som har et reelt beskyttelsesbehov og fyller vilkårene for å få flyktningestatus. Og statlige myndigheter, ved Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, forteller altså at vi i år er i en ekstraordinær situasjon . Antallet bosettingsklare flyktninger i de statlige mottakene er i ferd med å øke.

I denne situasjonen er det Staten i fortvilelse henvender seg til landets kommuner, og ber om en ekstraordinær, felles dugnad. Oslo bes å ta sin andel, beskjedne 40 flyktninger. Byrådet anbefalte dette overfor bystyret. Og skrev: «Det er viktig at asylsøkere som oppfyller vilkårene for oppholdstillatelse blir boende kortest mulig i asylmottak, og kan flytte raskt ut til den kommunen som har akseptert dem for bosetting. Kort ventetid i mottaket er et viktig integreringstiltak i seg selv,» sa Byrådet.

Men så lar Venstre, og de andre partiene i byrådet, seg dupere av Fremskrittspartiet og trekker saken. De viser til bystyrets opprinnelige vedtak – snart et år tilbake i tid - om å ta i mot 410 flyktninger. Men nye situasjoner kan ikke løses med gamle svar.

Oslo kommune har som mål å framstå som fredshovedstaden. Det er FN-dagen i dag, og det ligger altså an til at Oslo på nettopp FN-dagen vil gi beskjed til regjeringen: Oslo bystyre avslår å bli med på den ekstraordinære nasjonale dugnaden for å få flyktninger ut av mottakene. Dersom andre kommuner skulle opptre på samme usolidariske måte vil regjeringen måtte gi beskjed til FNs Høykommisær for flyktninger: Norge kan dessverre – for sin del – ikke ivareta de internasjonale forpliktelsene til å ta i mot sin del av flyktninger på flukt. Kommunene nekter å være med.

Oslo bystyre vil på den måte opptre som en aktør i norsk utenrikspolitikk på en særs ufin måte, og det er grunn til å få en vond smak i munnen når dette skjer på FN-dagen, i hovedstaden i et av verdens rikeste land. Byen som ønsker å framstå som fredshovedstaden.

(trykket som artikkel i Dagsavisen 30. oktober 2012)

Les fra bystyrebehandlingen

 

Følg meg på Twitter

tilsendt temavise nyhetsbrev

 

Kommentarer   

#1 Jon-Øivind Storaker 25-10-2012 07:39
Veldig skuffet, særlig over Venstre.
#2 Trine Eklund 25-10-2012 10:25
Det er flaut og fortvilet ! Hvor er KrF og Venstre ? Hvordan kan representantene for disse to partiene stemme mot sitt eget parties politikk og si NEI til 40 flere flyktniger i rike Oslo ? Jeg forventer ikke human flyktningepolit ikk fra H og FRP, men KrF og Venstre mister iallefall min tillit.

You have no rights to post comments