Innvandrere, antirasisme

Oslo svikter flyktningene - igjen

Oslo svikter flyktningene - igjenByrådspartiene Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti svikter igjen flyktningene. Staten, ved Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet, har anmodet Oslo kommune om å bosette 490 flyktninger i 2013, hvorav 30 er enslige barn og unge.  Men som disse partiene, sammen med Fr.P, sa nei til Statens anmodning om ekstraordinært å ta i mot 40 flyktninger i år, sier de nå - ved vedtak av budsjett for 2013 - også nei til Statens anmodning for neste år.

3 783 flyktninger med innvilget opphold i Norge venter i asylmottak for å bli bosatt i en kommune. IMID-direktøren understreker viktigheten av at flyktningene snarest mulig får komme til en kommune og starte med kvalifisering og andre aktiviteter. Da må de facto kommunene stille opp og bosette de flyktninger KS - på kommunesektorens vegne - og Staten har blitt enige om.

På nasjonalt nivå står SV, Venstre og Kristelig Folkeparti sammen i kravet om en mer human flyktninge- og asylpolitikk. Dersom kommune-Norge opptrer som Venstre og Kristelig Folkeparti i Oslo må regjeringen gi beskjed til FN`s høykommisær for flyktninger: dessverre, Norge kan ikke lenger ivareta sine internasjonale forpliktelser når det gjelder å ta i mot flyktninger, for kommunene er ikke villig til å bosette de vi i dag tar i mot.

Kommentarer   

#1 øystein moe Nordre aker sv 03-12-2012 15:10
Dette er for jævlig unnskyld utrykket . og når venstre og krf støtter sv i en human flyktninge og asylpolitikk , så er jo det bare babbel i praksis når de sier nei til dette vedtaket . Dette viser jo virkelig i praksis Dobbeltmoralen til Venstre og Krf , Og hvordan skal man i praksis få drevet en human asyl og fluktningepolik k hvis man sier nei til bosetning . hvordan skal asylsøkere og flykktninger få kommet i gang med tiltak som kan få de ut i jobb og få deintegrert da

You have no rights to post comments