Innvandrere, antirasisme

Delta i dagens markeringer for asylbarna

Delta i dagens markeringer for asylbarnaI ettermiddag deltar jeg på markeringene for en mer human flyktninge- og asylpolitikk, for min del på Jernbanetorget i Oslo kl. 16.00, under følgende krav:

- Strakstiltak og en ny forskrift som klart slår fast at barns beste skal gå foran innvandringspolitiske hensyn.

- At FNs Barnekonvensjon skal ha forrang i saker som omhandler barn i Norge - også utlendingssaker.

- At de lengeværende barna får en ny behandling av sakene sine i UDI etter ny forskift, med vekt på deres tilknytning til Norge, og med advokatbistand.

Jeg oppfordrer alle til å delta i markeringer i sitt lokalmiljø.

You have no rights to post comments