Innvandrere, antirasisme

4.000 flyktninger venter i mottak: Oslo - og andre kommuner - sier nei til å ta i mot dem

4.000 flyktninger venter i mottak: Oslo - og andre kommuner - sier nei til å ta i mot demAntall flyktninger som venter i mottak for å bli bosatt i en kommune har i løpet av det siste året økt fra 1.967 til 3.900 nå ved årsskiftet. 80 prosent av dem har ikke ennå fått tildelt bosettingskommune. Jeg er helt enig med IMDi-direktør Geir Barvik og UDI-direktør Frode Forfang når de forleden understreket at dette både er uheldig for flyktningene og ulønnsomt for Norge.

Jeg forventer at bystyreflertallet, og særlig Venstre og Kr.F, sitter med en litt vond smak i munnen når Oslo er en av de kommuner som avviser å ta i mot de antall flyktninger som Staten har anmodet oss om. På den måte undergraver bystyreflertallet Norges evne til å ivareta sine internasjonale forpliktelser. IMDI har nylig offentliggjort hva den enkelte kommune har svart, og samtidig laget en illustrasjon av en matematisk beregning av hvor mange flyktninger den enkelte kommune bør bosette ut fra folketallet i 2013, forutsatt at samtlige kommuner bosetter sin andel. Da burde Oslo ha tatt i mot 1.229 flyktninger i 2013, mens kommunen altså skrubber selv når IMDI ber oss ta i mot 490.

Statsråd Inga Marte Thorkildsen har understreket at Norge har forpliktet seg til å gi mennesker på flukt et nytt hjemland. Men dette er mer enn en humanitær oppgave: Dette er mennesker som bringer med seg ressurser og som kan bidra til fellesskapet. Alle har erfaring som kan tas i bruk, og mange har utdanning og kompetanse som samfunnet trenger. Både næringslivet og det kommunale tjenesteapparatet i Oslo vil ha behov for mer arbeidskraft i årene framover.

Sant å si mener jeg, litt folkelig sagt, at bystyreflertallet Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti burde gå i skammekroken.

Kommentarer   

#1 Tom Henning Karlsen 09-02-2013 09:53
Det finnes ikke noe bærekraft i din gode vilje Ivar. Nå bør vi, SV ere finne viktigere plattformer for å hjelpe de som trenger hjelp. Det tror jeg SV bør finne ut fortere enn svinnt og heldigvis så bruker du kun eget navn fordi SV har som Regjeringsparti gjort det meste riktig. Og det er det vi skal som SV ere være stolte av. Jeg er det.
#2 Frank Andreassen 09-02-2013 09:53
Denne saken er helt klart en viktig SV-sak. Kommunene bør pålegges å ta i mot flere flyktninger. Det er meningsløst at mennesker som har fått oppholdstillate lse skal sette livet på vent i måneder/år p.g.a. kommunale vedtak.
#3 Ivar J 09-02-2013 10:18
Tom Henning: SV i regjering mener nøyaktig hva jeg her skriver på bloggen
lofotposten.no/.../...
#4 Hjelp!!! 09-02-2013 16:44
Kan noen hjelpe meg med å bosette meg til en kommunen. Jeg har ventet i ett år etter oppholdstillate lse her i landet uten å vite hvor jeg skal flytte? Vær så snill!!!! Jeg bor på Fossnes asylmottak...!

You have no rights to post comments