Innvandrere, antirasisme

Vi trenger en nasjonal dugnad for bosetting av flyktninger

Nasjonal dugnad for bosetting av flyktningerMarianne Borgen og jeg inviterte onsdag til en interpellasjonsdebatt i Oslo bystyre om bosetting av flyktninger.

Der utfordret jeg blant annet bystyret på at Oslo tar et nasjonalt initiativ:

"At ordfører eller byrådsleder tar et nasjonalt initiativ. Samler kommune-Norge, ved landets ordførere, til et møte med følgende budskap: Det trengs en nasjonal kommune-dugnad for å få de 4.000 flyktningene ut av mottakene, og over til å bli bosatt i en kommune. Oslo tar sin relative andel i en slik ekstraordinær dugnad, og oppfordrer alle øvrige kommuner til å gjøre det samme."

Les hele innlegget nedenfor.

 
Oslo bystyre 10. april 2013
Ivar Johansen, SV

Sak Interpellasjon fra Ivar Johansen (SV) og Marianne Borgen (SV) om bosetting av flyktninger

Ordfører,

Hovedproblemstillingen i denne saken er:

Skal Norge kunne overholde sine internasjonale forpliktelser til å ta sin andel for å sikre opphold til flyktninger som er på flukt fra krig eller forfølgelse så kan vi ikke la flyktningene bli boende i flyktningeleire eller mottak. De som har fått varig oppholdstillatelse må bosettes snarest bolig.

Det er menneskelig helt på tryne at barnefamilier blir boende i mottak år etter år fordi kommunene skrubber i å ta i mot. Dette produserer psykiske lidelser. Dette hindrer at barn får en akseptabel barndom og kommer ordentlig i gang med språkopplæring og utdanning. Dette er jo folk med kompetanse og ressurser som vi sårt trenger.

Kommunesektoren samlet sett har et betydelig ansvar når det pr. i dag er hele 4.000 flyktninger som venter på å bli bosatt i en kommune.

Så kan hver enkelt kommune si nei, med forskjellige begrunnelser:

Vi har ikke muligheter til å skaffe bolig.
Vi har et sprengt mottaksapparat.
Vi tar i mot så mange gjennom annengangsetableringer.

Isolert sett kan hver enkelt kommune ha rett, men resultatet blir allikevel så fryktelig galt. I verste fall vil Staten måtte si til FNs høykommisær for flyktninger: Dessverre, Norge er ikke i stand til å ta i mot flere flyktninger. Da er konsekvensen av kommunenes holdning at vi driver utenrikspolitikk. Dvs vi undergraver den. Undergraver norsk flyktninge- og asylpolitikk.

Jeg skulle ønske meg to ting som et resultat av denne interpellasjonen:

For det første: At ordfører eller byrådsleder tar et nasjonalt initiativ. Samler kommune-Norge, ved landets ordførere, til et møte med følgende budskap: Det trengs en nasjonal kommune-dugnad for å få de 4.000 flyktningene ut av mottakene, og over til å bli bosatt i en kommune. Oslo tar sin relative andel i en slik ekstraordinær dugnad, og oppfordrer alle øvrige kommuner til å gjøre det samme.

For det andre: Det er riktig at Oslo i betydelig grad får mange 2.gangsetablerere. Flyktninger som opprinnelig er bosatt i andre kommuner. Men de trives ikke i fiskeværet eller på landsbygda. De søker til storbyen. Til venner, familie og landsmenn i Oslo.

Vi kan jo ikke fysisk hindre dem i å flytte. Kan hende det ville vært bedre, både menneskelig og samfunnsøkonomisk sett at de selv fikk velge, f.eks. Oslo, i utgangspunktet. Når vi vet at de allikevel ikke vil bli værende i Karasjok, Kirkenes eller Alta ville det ikke være bedre at de kom til Oslo med det samme – direkte fra mottaket, i stedet for et par års gjesteopptreden annet sted? Jeg tror integreringsprosessen, skolegang, arbeidstrening og alt hadde tjent på det.

Jeg skulle ønske vi raskt fikk utredet om Oslo samlet sett ville være tjent med en omlegging av denne politikken.

Les fra bystyrebehandlingen

Følg Ivar Johansen på Twitter
Følg Ivar Johansen på Facebook
tilsendt temavise nyhetsbrev

Kommentarer   

#1 Trine Eklund 15-04-2013 11:28
Hvorfor er det så vanskelig for politikere flest å se flyktnigebarnas behov når de samtidig er så ekstremt opptatt av egne barne behov ? En dobbeltmoral og etisk underskudd som skaper mistillit til Høyrefløyens kvinner og menn
#2 Haakon 16-04-2013 13:56
Jeg skjønner ikke, jeg, Ivar.
Regjeringen kommer til kommunene med pålegg og forespørsler om mottak av flyktninger.

Så vil du at Oslo skal ta initsiativ for å fordele på en annen måte?
Hvorfor ikke regjerinen?
#3 Ivar J 16-04-2013 14:03
Haakon: regjeringen har ikke hjemmel for, og kommer ikke, med noen pålegg om bosetting. men det er varslet muligheten for tvang. kommunene bør samlet sett løse dette med frivillighet. derfor kommunedugnad
#4 Haakon 17-04-2013 12:17
Kommer ikke med noen pålegg om bosetting, men varsler tvang?
Jeg er ikke politiker, så jeg må spørre - hva er forskjell mellom pålegg og tvang?
#5 Ivar J 17-04-2013 12:41
Haakon: regjeringen ønsker fortsatt å prøve frivillighet, men dersom dette ikke gir ønskede resultater varsler den at tvang kan bli aktuelt.
det siste krever nok hjemmel/vedtak fra Stortinget.

You have no rights to post comments