Innvandrere, antirasisme

Alvorlig varsko: 4.510 bosettingsklare flyktninger sitter fast i mottakene

Alvorlig varsko: 4.510 bosettingsklare flyktninger sitter fast i mottakene

Nasjonalt utvalg for bosetting av flyktninger sendte i går alarmerende signaler til regjeringen, ved de tre fagdepartementene, når det gjelder bosetting av flyktninger:

"Utvalgets vurdering av bosettingssituasjonen er at det er bekymringsfullt at det på tross av økt bosetting, fortsatt er betydelig mangel på bosettingsplasser i kommunene i 2013, sett i forhold til resultatmålet i den nye samarbeidsavtalen om minimum 7 500 plasser, og sett i forhold til målet om å bosette 8 500 personer i år.

Utvalgets vurdering er at det trengs sterkere tiltak og mer kraftfulle virkemidler for å øke kommunenes bosettingskapasitet, og at det bør vurderes særskilte tiltak for å få til raskere bosetting av nær 3 000 lengeventende flyktninger som kommunene ikke har plasser til i år."

Realiteten i det utvalget legger fram er at kommune-Norge svikter, og at svært mange - hele 4.510 - bosettingsklare flyktninger nå sitter i mottakene, hvorav hele 623 har ventet i mer enn et år. Jeg hadde håpet av frivillighetslinjen hadde nådd fram, men vil ikke bli overrasket om regjeringen nå føler seg tvunget til en form for tvang overfor kommunene. Det er helt uakseptabelt at sårbare flyktninger blir sittende fast i mottakene, og påføres betydelig fysiske og psykiske belastninger.

Kommentarer   

+3 #1 Birger Rieb 18-09-2013 19:50
Det er mange kommuner som nekter å bosette flyktninger. Lokalpolitikere over nesten hele spekteret motarbeider staten, med en argumentasjon som ligner merkelig nok på den et kjent fremmedfientlig parti opererer med.
Da kan vi snart melde til utlandet at vi ikke bare sliter med et høyreekstremt, fremmedfientlig politisk parti, men at Norge som sådann er blitt en fremmedfientlig nasjon.
+1 #2 Meenu 19-09-2013 06:22
Kjenner godt til det. Komme til alndet som flyktning ikke kan språk alt er nytt og i tillegg være avhengig av andre som skal føre saken fram er tragisk. Verre er det når kommune norge bruker over 1-2 år for å finne bo tilbud. De må bli pålagt av regeringen tilå ta i mot og ikke velge om de vil eller ikke. Det er ansvar som landet har påtatt så må de også få et verdi liv...
+1 #3 Haakon 19-09-2013 10:07
Er det kommunene som svikter?
Eller er det gulroten for å ta imot som ikke er stor nok for dem?

You have no rights to post comments