Innvandrere, antirasisme

Flyktninger: Fremskrittspartiet undergraver regjeringens politikk

Flyktninger: Fremskrittspartiet undergraver regjeringens politik

Regjeringen, ved statsrådene Jan Tore Sanner (Høyre) og Solveig Horne (Fr.P) sendte forleden et brev til kommunene og ber dem bosette det antallet flyktninger som IMDi har anmodet om. De minner kommunene på at:

"Mer enn 5 000 flyktninger med innvilget oppholdstillatelse sitter nå i asylmottak og venter på en kommune å bosette seg i. Dette er flere enn noen gang. Blant disse er det om lag 800 barn i familier og 120 enslige mindreårige som trenger et hjem. De venter på å etablere seg i en kommune, slik at de kan starte på livet i Norge. Det er først i en kommune at de kan slippe å leve i usikkerhet og bli en del av lokalsamfunnet, gå i barnehage og på skole som andre barn.

Mange kommuner har bosatt flyktninger i 2013 og mange har svart positivt på statens anmodning om å bosette flyktninger i 2014, 2015 og 2016. Til dere vil vi bare si: Tusen takk. Vi registrerer at bosettingsvedtakene i 2014 er høyere enn i 2013 . Likevel er det behov for at enda flere kommuner tar ansvar og stiller opp til felles dugnad for å hjelpe. Og det er behov for å øke bosettingen ytterligere, først og fremst ved at den enkelte kommune sier ja til å bosette det antallet flyktninger som Integrerings - og mangfoldsdirektoratet (IMDi) ber om."

Oslo bystyre vil i dagens møte vedta at kommunen selvsagt skal ta sin del av ansvaret, og tar i mot 500 flyktninger i 2014, det antall Staten har bedt om. Fremskrittspartiet derimot, vil peke nese til sin Fr.P-statsråd og sin regjering og foreslår: "Oslo kommune tar i mot 0 flyktninger i 2014". At Fr.P. på den måten så grunnleggende vil undergrave og hindre H/Fr.P.-regjeringen i å få gjennomført sin politikk er nå en ting. Verre er det at Fr.P. gjennom dette vil påføre særs sårbare flyktninger nye måneder og år i flyktningemottak, med de sosiale belastninger og helsemessige skader dette fører til. Dette er særs inhumant.

Kommentarer   

+3 #1 Kjellaug Myhre 11-12-2013 11:51
Dette var vel bare å vente, dessverre. Det kommer nok mer. Jeg er helt enig i kommentaren og forsøker å tale asylsøkernes sak så ofte som mulig, bla i kommunestyret på Nesodden. Som oftest for døve ører. Det er skammelig at Norge, som er verdensmester i å bedrive fredspolitikk verden over, har så usolidarisk asylpolitikk!
Kjellaug Myhre
Leder, Fredsbevegelsen på Nesodden
+1 #2 Haakon 12-12-2013 10:27
Det enkleste er å si at kommuner skal ta imot, da får man løst køene.

Men - det er kanskje en grunn til at 5000 mennesker venter? At kommunene er så skeptiske til å ta imot?

Jeg er rimelig sikker på at det er fordi det koster mer å ta imot, norkkurs, bosetting, aktiviteter, oppfølging enn det staten gir kommunene i støtte.
Om det hadde lønt seg for kommuner å ta imot så tror jeg de ville tatt imot fler.

I Oslo hørte vi for en stund siden Inga Marthe Torkildsen være bekymret om det hun kalte "utviklingen av paralelle samfunn". Det FRP kaller ghettofisering. Pent ord - stygt ord - saken er den samme.

Og nå kom nyheten om at man i Oslo nå ser en radikalisering i de muslimske miljøer. Flere og flere pakker seg inn i niqab og de som selger niqab og tekstil på Grønland melder om økt salg. Er dette egentlig humant?

Dette forteller retningen på integreringen vår. Og det ignorerer du, Ivar. Svaret er som alltid : Mer! Mer! Mer! Ikke se på konsekvenser - bare MER! MER ! MER!

You have no rights to post comments