Innvandrere, antirasisme

Nytt mottakssenter for asylsøkere på Tøyen: Særs uklokt

Nytt asylmottakssenter på Tøyen: Særs uklokt

Oslo kommune, ikke minst som en konsekvens av Tøyenavtalen mellom byrådspartiene og SV, jobber bevisst med å ta hele byen i bruk og dempe belastningen på Tøyen. Dette gjøres ved blant annet å redusere antallet kommunale utleieboliger i Gamle Oslo, og ved å se om byomfattende hjelpetiltak innenfor rus og psykisk helse flyttes til andre deler av byen. Områdeløft Tøyen er et felles spleiselag mellom stat og kommune.

Jeg blir derfor særs forundret når Politiets Utlendingsenhet til høsten planlegger å flytte inn midt i smørøyet av Tøyen med 380 ansatte: til Økernveien 11 - 13. Her etableres et mottakssenter for asylsøkere. Alle personer som kommer til Norge, og som søker beskyttelse, skal alle innom her for å registrere seg som asylsøker. Deretter transporteres de direkte til transittmottaket på Refstad i påvente av asylmottak.

Dette gjelder i løpet av et år mer enn 9.000 personer, og vi har alle registrert køene utenfor de nåværende lokalene. Det første sted i Norge nye asylsøkere skal oppsøke bør selvsagt ikke være Tøyen. Dette er uklokt og undergraver i betydelig grad Tøyensatsningen. Oslo kommune må snarest gi Staten beskjed om at dette er særs uønsket.

Les Tøyenkampanjens kloke kommentarer nedenfor.

 

Tøyenkampanjens kommentarer:

I dag er vi motløse på Tøyen. Det er blitt kjent at Politiets Utlendingsenhet skal flytte inn i kontorlokaler ved Tøyen torg fra høsten. Det skal etableres et mottakssenter, der alle nylig ankomne asylsøkere må registrere seg. Vi er selvfølgelig glade for at dagens tomme kontorlokaler tas i bruk, og vi vil gjerne at alle asylsøkere skal tas imot på en god måte, men vi synes det er dårlig politikk å legge dette til et miljø som allerede er så sterkt preget av mennesker med ulike sosiale behov, med rusmisbrukere og psykisk lidende mennesker som de mest synlige. Er det her vi vil sende asylsøkerne, med alt de måtte ha av fysisk og mental bagasje? Vi vet at mange kommer utenom mottakets åpningstid, uten da å ha noe sted å være. Jeg skal smile til dem hvis de kommer, men samtidig forbanne Politidirektoratet, som har bestemt at dette legges her. Det kan ikke lenger være sånn at Tøyen skal bære hele byens – i dette tilfelle landets – sosiale behov på sine skuldre.

Vi har noe helt unikt på gang her på Tøyen. Vi er flere miljøer av engasjerte beboere, som har sagt preg på bydelen i løpet av det siste året. Vi har samarbeidet med skole og politikere om å få til et åpent og inkluderende miljø, med sosiale aktiviteter, bedre renhold, bedre skole. Stemningen her har vært så optimistisk, folk kjenner hverandre på tvers av kulturer og sosial rang. Det føles meningsfullt å få være med og skape en endring. Lena Lindgren skrev i Morgenbladet at «Tøyen fremstår som et utfordrende, men også spesielt bra sted å bo. På Tøyen setter man seg, bare i kraft av å bo der, i kontakt med et avgjørende nivå i samfunnsbrytningen, mer enn de fleste andre Oslo-beboere,» og jeg tenkte at mer presist kan det ikke sies.

Etter lanseringen av Tøyenløftet i fjor, har vi kunnet glede oss over en skole som bobler av energi, og vi hadde en fanatastisk nabolagsfest for noen uker siden, for å markere dette felles løftet. Likevel har vi parallellt med dette møtt den ene skuffelsen etter den andre. Det første var truselen om at vårt nabolags juvel, biblioteket, skulle legges ned. Dernest var det en dramatisk innsnevring av bydelsbudsjettet, tilsvarende summen som gis gjennom områdemidlene. Vi har også sloss mot at et byomfattende norskopplæringssenter skulle oppta deler av Tøyen skoles lokaler. I flere av disse sakene er vi blitt hørt, og vi har opplevd et godt samarbeid med byens politikere. Det har vært avgjørende for oss å vite at vi har dem i ryggen.

Nå kommer Staten med denne beslutningen, som tas over hodet på lokaldemokratiet – og som nok en gang forsterker inntrykket av at Tøyen brukes som et opphopningssted for alt man ikke ønsker andre steder. Kontrakten er inngått gjennom DTZ, eierforumet på Tøyen torg, som vi beboere har hatt god dialog med tidligere, men som har gjort dette bak vår rygg, og vi opplever det som et svik ikke bare mot oss, men også mot de næringsdrivende på torget.

Vi vil så gjerne bruke energien på å styrke kontakten mellom Tøyens ulike befolkningsgrupper, på å arrangere gatefester, på å få i stand dugnad rundt de kommunale gårdene – kort sagt, vi vil så gjerne bruke energien positivt, men kreftene våre tappes av å kjempe mot det ene etter det andre. Hvis ikke også rikspolitikerne ser dette, risikerer bydelen å tappes for det mest verdifulle den har, nemlig beboerengasjementet.

Kommentarer   

-1 #1 Gry Christin Sjue 12-05-2014 05:02
Helt enig med deg Ivar. Ikke særlig klokt å legge dette til Tøyen. Tøyen er nok belastet fra før.
-1 #2 Kari Lie-Hagen 12-05-2014 05:55
Dette er da et paradoks?! På den ene siden vil man satse på Tøyen i den forstand at man ønsker å redusere de problemene som er der i dag, samtidig som målet er å satse på bydelen som et attraktivt sted å bo og leve. For meg blir det vanskelig å se at løsningen på disse problemene som Tøyen har i dag, løses ved å legge enda flere "tunge" oppgaver i samme område. Da tenker jeg at det heller hoper seg opp enda flere "tunge" utfordringer og enda flere "tunge" menneskeskjebne r på Tøyen, og det kan da unulig være et godt utgangspunkt for å satse og ruste opp Tøyenområdet? Kan Lae eller andre som er mer oppdaterte på disse problemstilling ene, forklare meg fordelene med å legge mottakssenteret for asylsøkere til Tøyen? Jeg forstår ganske enkelt ikke hvordan dere tenker, og vil altså gjerne forstå, men da tremger jeg en forklaring på hvordan dere mener dette vi minske presset på Tøyen, og dermed gjøre Tøyen til et bedre sted å bo. Beklager at jeg er så tungnem! På forhånd takk! Mvh Kari Lie-Hagen
964
#3 Tove Bolstad 12-05-2014 11:09
Dette føyer seg jo bare inn i rekken av tiltak som Oslo øst må tåle. Finnes det ikke kapasitet på vestkanten ?
I tillegg til dette skal det "kjøpes"sosialk lientleilighete r på Oslo øst. Det er bydel Frogner som har flest som trenger slik bolig, men de skal også til oss på østsiden av elva. Når skal det tas til vettet og plassere sosialklientene og asylsøkerne på "beste vestkant?"
+1 #4 Håkon 12-05-2014 15:55
Dette er et mottakssenter. Her skal de som bor være til saken er avklart om de skal være i Norge eller ikke.

Det er først om de får lov til å bli at det er belastende for Tøyen om de blir værende, er det ikke?
+1 #5 Rakib Rahman 12-05-2014 16:26
Er det ikke på tide å se på asylsøkere som noe annet enn ressurskrevende belastende mennesker?
Tøyen vil nå få flere arbeidsplasser og det syns jeg er bra.
+1 #6 Arild Furuseth 13-05-2014 09:25
Enig i at dette bør vurderes ut fra flere hensyn, men la det ikke spre seg et inntrykk av at det skal være et mottakssenter for asylsøkere; det er planlagt at politiets utlendingsenhet skal flytte til Tøyen! Jeg tror ikke asylsøkerne har sterke ønsker om å oppholde seg ved PUs kontorer mer enn nødvendig!:)
+1 #7 Andreas Olsen 13-05-2014 13:13
Enig med Rakib, det er da null stress å ha mottakssenter for asylsøkere, jeg synes det er bra at vi kan ha det på Tøyen, arbeidsplasser er også viktig for å løfte senteret. Klarer ikke med beste evne å se at det er et problem, Tøyen er et fint første møte med Norge. Det gjør ingenting ift bomiljø, synes vi skal slutte å sutre å fokusere på tiltakene som skal gjøre det bedre å bo her.

You have no rights to post comments