Innvandrere, antirasisme

Kom til oss på Tøyen!

Kom til oss på Tøyen!

"Direktør i UDI, Frode Forfang, skriver på sin blogg om flyttingen av Politiets utlendingsenhet til Tøyen. Han har ingen forståelse for de protestene verken fra Tøyen-beboerne, Bydelsutvalget i Gamle Oslo eller det brede lag av Oslos politikere, som alle er blitt fullstendig overkjørt i denne saken. Forfang går langt i å antyde at motstanden skyldes fordommer mot asylsøkere, og skriver at vi «bidrar til å tegne et bilde av asylsøkere generelt som nærmest et forsøplende element.»

En asylsøker er et menneske som befinner seg i en utsatt situasjon. Det er et menneske som har gjennomgått store forandringer i livet og som derfor trenger støtte.

Her på Tøyen er det allerede veldig mange mennesker som trenger støtte, på vidt ulike måter. Vi tror det er bra for ethvert nabolag å forholde seg til forskjellige mennesker, også de som trenger støtte, og vi er selv glade for at barna våre får se noe mer enn naboens hekk. Forfang har rett i at Politiets utlendingsenhet ikke er noen belastning i seg selv. Vi synes heller ikke det er noen belastning – i seg selv – å ha Norges største NAV-kontor her, metadonutdelingen på Tøyen torg, Tyrili Arena, en av Norges høyeste konsentrasjoner av sosiale boliger, Villa Mar, Gatehospitalet, Fontenehuset eller Lovisenberg DPS her. Hver for seg er dette gode tiltak. Det er når alt dette skal plasseres innenfor en radius av bare et par hundre meter, i et område hvor hvert tredje barn lever under fattigdomsgrensa og der levealderen er lavest i landet, en radius som også rommer nærskolen vår – det er da vi får inntrykk av at visse andre ser disse gruppene av utsatte mennesker som et «forsøplende element»," skriver representanter fra beboergrupper på Tøyen i nedenstående artikkel.

 

 

KOM TIL OSS PÅ TØYEN!

Direktør i UDI, Frode Forfang, skriver på sin blogg om flyttingen av Politiets utlendingsenhet til Tøyen. Han har ingen forståelse for de protestene verken fra Tøyen-beboerne, Bydelsutvalget i Gamle Oslo eller det brede lag av Oslos politikere, som alle er blitt fullstendig overkjørt i denne saken. Forfang går langt i å antyde at motstanden skyldes fordommer mot asylsøkere, og skriver at vi «bidrar til å tegne et bilde av asylsøkere generelt som nærmest et forsøplende element.»

Forfang støtter seg på Høyres gruppeleder Øystein Sundelin, som har et spesielt ansvar for å ha dialog med Tøyen-beboerne, etter at Høyre sammen med SV, Venstre og KrF inngikk Munch-Tøyen-avtalen. I en debatt i Aftenposten TV før jul, om nedskjæringen i bydelsbudsjettet, lovte Sundelin å bo en uke på Tøyen for sammen med oss å se på utfordringene her. Han har ennå ikke vist seg. Når Sundelin, i intervju med Aftenposten forrige uke, møter våre innvendinger med at vi må «tåle å se innvandrere på gaten», røper han ikke bare en fullstendig mangel på dialogvilje, men også manglende respekt for de forpliktelser hans eget parti har inngått gjennom Munch-Tøyen-avtalen. For oss beboere blir det en stor utfordring å skulle samarbeide med en person som fordreier og tråkker på vårt engasjement.

Vi vil be dere, Frode Forfang og Øystein Sundelin, om å komme til Tøyen og være her med oss en dag. Vi vil be dere med på femårsklubben, startet av beboere – for å bryte den ressursflukten som altfor lenge har fått prege nærskolen og dermed hele Tøyen. Vi ønsker selv at barna våre skal gå på Tøyen skole, hvor det i dag er 98,4 % elever med annet morsmål enn norsk.

Vi vil også gjerne at dere ser sykkelverkstedene som arrangeres her, hvordan praktiske gjøremål skaper kontakt på tvers av språk. Vi vil ha dere med på gatefest og vise dere det fargerike mylderet av dansende og smilende mennesker. Alt dette arrangert av vidt forskjellige beboere med stor kjærlighet til sitt nabolag.

Da tror vi dere vil forstå at å kritisere Tøyens beboere for ikke å «tåle å se innvandrere på gaten» faller på sin egen urimelighet.

Nei, Forfang – en asylsøker er ikke noe «forsøplende element». En asylsøker er et menneske som befinner seg i en utsatt situasjon. Det er et menneske som har gjennomgått store forandringer i livet og som derfor trenger støtte.

Her på Tøyen er det allerede veldig mange mennesker som trenger støtte, på vidt ulike måter. Vi tror det er bra for ethvert nabolag å forholde seg til forskjellige mennesker, også de som trenger støtte, og vi er selv glade for at barna våre får se noe mer enn naboens hekk. Forfang har rett i at Politiets utlendingsenhet ikke er noen belastning i seg selv. Vi synes heller ikke det er noen belastning – i seg selv – å ha Norges største NAV-kontor her, metadonutdelingen på Tøyen torg, Tyrili Arena, en av Norges høyeste konsentrasjoner av sosiale boliger, Villa Mar, Gatehospitalet, Fontenehuset eller Lovisenberg DPS her. Hver for seg er dette gode tiltak. Det er når alt dette skal plasseres innenfor en radius av bare et par hundre meter, i et område hvor hvert tredje barn lever under fattigdomsgrensa og der levealderen er lavest i landet, en radius som også rommer nærskolen vår – det er da vi får inntrykk av at visse andre ser disse gruppene av utsatte mennesker som et «forsøplende element».

På Tøyen er vi i ferd med å bli et nabolag der hver og en tar ansvar – slik at vi kan støtte hverandre og dermed bli mindre avhengige av støtte utenfra. Vi er blitt lovet et områdeløft, og vi vil gjerne ha alle som i dag har tilhørighet til Tøyen med på dette. Vi vil at ingen skal skyves bort. For å få til det, trenger vi stabilitet, og vi trenger at dere som sitter med makt forstår at Tøyen ikke lenger kan brukes på den måten det altfor lenge har vært automatikk i.

Frode Forfang skriver at han er overrasket over protestene våre. Vi er minst like overrasket over at en person som er satt til å lede UDI ikke har bedre innsikt i hvilken relasjon en virksomhet som PU står i til samfunnet rundt, og til lokalmiljøer. Vi synes også det er rart at Politiets utlendingsenhet – hvis de virkelig ikke visste at dette var kontroversielt – har holdt flytteplanene hemmelige. Hvorfor utsette møtet med oss beboere til vi ikke lenger hadde noe vi skulle ha sagt?

Øystein Sundelin kaller det «populisme» når andre politikere lytter til og forstår oss. Selv blander han spørsmålet om flyttingen av PU med den generelle debatten om innvandring. Hvem, Sundelin, er populisten her?

Frode Forfang og Øystein Sundelin – kom til oss! Sitt en vanlig hverdag på Tøyen torg. Se på menneskene her. Se hvor mange innbyrdes motstridende behov for støtte menneskene her allerede har. Bli også sittende til mørket faller på. Og tenk over, enda en gang, om dette er stedet vi vil ønske våre kommende asylsøkere velkommen på.

Signert:

Sigrid K. Jacobsen og Marit Edland-Gryt, Tøyeninitiativet

Vidar Berg og Anita Eide, Tøyen velforening

Tuva Langfeldt og Matti Arentz, Tøyenkontoret

Ana Golub og Bjarte Breiteig, Tøyenkampanjen

 

(Artikkelen er også trykket i Dagbladet 21. mai 2013)