Innvandrere, antirasisme

Flyktninger: Bosetningsordningen bør endres

Flyktninger: Bosettningsordningen bør endres

Strømmen av flyktninger øker - og de som får opphold i Norge, trenger sted å bo. Den norske løsningen har utspilt sin rolle mener de fleste - men er ikke enige om hva som eventuelt kan løse problemet.

I Sverige bestemmer flyktningene selv hvor de skal bosette seg, i Danmark er det staten som bestemmer. I Norge er det kommunene som avgjør hvor mange - eller få  - de ønsker å bosette. Stadig flere flyktninger blir værende på mottak, etter at de har fått opphold. 5000 sitter fremdeles på mottak, i påvente av at en norsk kommune ønsker dem.

Som Nettavisen skriver: "SV-politiker og KS-hovedstyremedlem Ivar Johansen foreslo i mars at flyktninger ikke bør forbli en frivillig oppgave for kommunene, men bli en lovpålagt tjeneste. Han sier til Nettavisen at det er fordeler ved både den danske og den svenske løsningen.

- Det overordnede for meg er at Norge må ta imot flyktninger og slik ivareta våre internasjonale forpliktelser. Statlig overstyring og demokrati må være underordnet det,"siterer Nettavisen meg på.

Hva mener du?

Kommentarer   

0 #1 Elisabeth Reehorst 02-05-2015 17:52
Det som i alle fall er helt sikkert, er at vi ikke kan vente til et perfekt mottaksapparat er ferdigbygget - noe det vel heller aldri vil bli. På slutten av 1980-tallet og begynnelsen av 1990 tok vi imot tusenvis som vi måtte henvise til midlertidige opphold på båter, høyfjellshotell er, sanatorier etc. Ikke ideelt, men vesentlig bedre enn alternativet disse iranerne og bosnierne hadde. Arbeidsinnvandr ere bor gjerne i anleggsbrakker - absolutt Ok for en periode. Nedlagt skoler etc er også trukket fram - klart vi kan stille mer permanente boliger til rådighet om vi ikke forventer det perfekte. Og la dem velge sjøl, javel, men det kan de vel egentlig i dag også? Det kan sikkert likevel gjøres av flere, om vi går mer aktivt ut med det. Og at kommunene må strekke seg mye lengre, med eller uten press, er helt sikkert. Alt er bedre enn årevis på mottak. Som igjen er bedre enn der de kommer fra - hvis de virkelig "fortjener" asyl. Men alt innen grenser - vi husker "opprøret" i Luster. Jeg må innrømme at når folk sier at vi ikke har "råd" til dette, lurer jeg alvorlig på hvor lite kunnskap de har om verden.
+1 #2 Marianne Jakset 03-05-2015 14:30
... dessuten - hvorfor kan ikke de som klarer å finne bosted, få støtte til å bo der? Hvorfor vente til en kommune motvillig finner en plass?
0 #3 Liv Paus 03-05-2015 14:55
Det må bli en lovpålagt tjeneste. Helt klart.
0 #4 Mark D. Chapman 05-05-2015 08:45
Det bør bli lovpålagt, men samtidig bevilges nok penger. Hvis et slikt pålegg går ut over andre områder i kommunen som er viktige for folk skaper man kun konflikter som kan gi uheldige virkninger.Gene relt på venstresida feies det under teppet at innvandring av alle slag skaper problemer for vanlige folk. Og er det ikke vanlige folk vi skal være der for? Dette er et dilemma som egentlig har greie løsninger, bare man snakker om det og finner fram til dem. En av dem er at en må bevilge nok til å få til en god integrering, norsk opplæring, praksisplasser osv.
Høyresida skaper bevist eller ikke, en vinn vinn situasjon, sørg for kapitalens frie flyt av arbeidskraft (bla EØS) og vær humane og gå inn for å ta i mot flyktninger, bevilg så ikke penger nok til å ta seg skikkelig av dem, gjør ikke nok for å unngå sosial dumping osv. og vanlige folk får problemer. Sank så stemmer på innvandrerfiend tlig retorikk og ulike forslag som kan eller kan ikke være gode, mens venstresida tier eller snakker om rasisme.

Legg til kommentar