Innvandrere, antirasisme

Bystyreflertallet: Nei til nasjonal dugnad for flyktninger i asylmottak

Bystyreflertallet: Nei til nasjonal dugnad for flyktninger i asylmottak

Oslo bystyre sa ja til å ta i mot det økte antall flyktninger Staten har bedt oss om, men der stopper solidariteten.

51,2 millioner mennesker er på flukt fra krig og kriser. Det kommer fram i det siste flyktningregnskapet fra Flyktningehjelpen. Bare det siste året har verden fått seks millioner flere flyktninger. Slike tall skjuler ufattelige menneskelige lidelser.

Noen sier det ville være mye bedre å hjelpe syriske flyktninger i leirene i Syrias naboland. Ja, vel. Men "vi" bruker jo bare småpenger på dette. I fjor ga Norge 512 millioner i nødhjelp til krigsofre og fordrevne i og utenfor Syria. I tillegg kommer penger brukt på å fjerne kjemiske våpen, fredsarbeid og noe bistand til to naboland. Med over 11 millioner syrere på flukt, og ytterligere fem millioner med akutt behov for nødhjelp, blir dette bare 32 kroner i nødhjelp over et år til hver av dem fra det norske folk. Ni øre dagen til hvert krigsoffer.

Eller for å sette det i perspektiv: Det Norge ga syrerne i fjor tilsvarer én prosent av de 50 milliarder kronene vi i Norge brukte på fjorårets julehandel. I bystyret onsdag fremmet SV forslag om en nasjonal dugnad på å få bosatt de 5.000 flyktningene som sitter fast i de norske asylmottakene, men bystyreflertallet - inklusive dessverre Arbeiderpartiet - sa nei.

Les mitt innlegg i bystyret under "les mer."

 

Oslo bystyre 20. mai 2015

Ivar Johansen, SV

Sak Mottak av syriske kvoteflyktninger i Oslo

Ordfører

51,2 millioner mennesker er på flukt fra krig og kriser. Det kommer fram i det siste flyktningregnskapet fra Flyktningehjelpen. Bare det siste året har verden fått seks millioner flere flyktninger. Slike tall skjuler ufattelige menneskelige lidelser.

Med Syria-situasjonen står verdenssamfunnet overfor den største flyktningekrisen siden 2. verdenskrig. Minst 3500 båtflyktninger har mistet livet på vei til Europa det siste året, ifølge FNs høykommissær. EU grensepoliti Frontex frykter at én million mennesker vil forsøke å krysse Middelhavet i år. En stor andel kommer fra Syria og Somalia.

Til tross for at en av de største humanitære krisene på flere tiår utspiller seg rett utenfor Europas grenser, er det få europeiske land som er villige til å ta ansvar for mennesker på flukt. I alle fall sammenlignet med land i Midtøsten, som Egypt, Irak, Jordan, Libanon og Tyrkia.

Fr.P. sier det ville være mye bedre å hjelpe syriske flyktninger i leirene i Syrias naboland. Ja, vel. Men den regjeringen Fr.P. sitter i bruker jo bare småpenger på dette.

I fjor ga Norge 512 millioner i nødhjelp til krigsofre og fordrevne i og utenfor Syria. I tillegg kommer penger brukt på å fjerne kjemiske våpen, fredsarbeid og noe bistand til to naboland. Med over 11 millioner syrere på flukt, og ytterligere fem millioner med akutt behov for nødhjelp, blir dette bare 32 kroner i nødhjelp over et år til hver av dem fra det norske folk. Ni øre dagen til hvert krigsoffer.

Eller for å sette det i perspektiv: Det Norge ga syrerne i fjor tilsvarer én prosent av de 50 milliarder kronene vi i Norge brukte på fjorårets julehandel.

Det er bra at et tilnærmet enstemmig bystyre sier ja til å ta i mot det antall flyktninger regjeringen nå ber oss om. Men det er særs bekymringsfullt at flertallet i finanskomiteen ikke vil støtte SVs forslag om at ordføreren skal ta initiativ til en nasjonal dugnad for å få ut de mer enn 5.000 som i dag sitter fast i statlige mottak. Det hjelper ikke alene at Ap, Høyre og Venstre er med på en flertallsmerknad fra finanskomiteen med bekymring om at «deres liv er «på vent», og at «de kommer ikke i gang med utdanning, arbeid og aktiv samfunnsdeltakelse før de får en plass å bo,» når man sier nei til SVs forslag om aktiv handling. De 700 barna som bor i asylmottakene, og som jo har fått oppholdstillatelse, trenger sårt mer enn ord og verbal forståelse. De trenger kommuner som vil bosette dem.

Situasjonen krever strakstiltak, og SV tenker: Landets kommuner skal selvsagt ta sitt ansvar for bosettingen. Oslo som hovedstad, ved ordføreren, bør gå foran gjennom en ordførerkonferanse som – gjennom for- og etterarbeidet – skal munne ut i en helt konkret plan for kjapt å få bosatt de 5.000 som sitter i mottakene. Når vi ser praktisk talt alle landets kommuner vegrer seg for å si ja til den forespørselen regjeringen har sendt ut, må noen ta ledelsen. Det er så mangt Oslo skal være best i verden, Europa, Norden eller Norge på. Kanskje byen hvor Nobels fredspris årlig deles ut i alle fall kan være initiativtaker til en slik konferanse. Som en solidarisk og medmenneskelig handling. Jeg hadde forventet at i alle fall Venstre og AP støttet et slikt initiativ.

Kommentarer   

0 #1 Mimmi Kvisvik 23-05-2015 12:26
Disse noen som sier at det er mye bedre å hjelpe syriske flyktninger i leirene i Syrias naboland har de vært der? Kjenner de omfanget av flyktninger som disse landene har tatt imot. Ta Jordan for eksempel. Pr. januar 2015 var det ca 1,4 millioner syriske flyktninger i Jordan, og 85 % av dem levde i samfunnet og det fordi samfunnet har tatt imot dem. Nå lever 80-90.000 i flyktningeleire n Zathari, og sliter med å komme videre derfra nettopp for at det er grenser også for hva det Jordanske samfunnet kan klare. Er det vanskelig å forstå at Jordan sliter med å ta imot nye 100.000-er når vi synes det er umulig å ta imot 10.000? Til orientering kom det nye 400 mennesker på flukt til Zathari hver natt når jeg var på besøk der på slutten av fjoråret.
+1 #2 Ingrid Anneline Kestilæ Berg 23-05-2015 12:28
Æ melder mæ ut av AP snart om dem fan ikke skjerper sæ. Blir Forbanna!
0 #3 Geir Alsvik 23-05-2015 12:36
Har Oslo overhode boliger å tilby flere? Fattige i byen, tilbys jo tidvis nedslitte hospitsplasser når de er boligløse?
0 #4 Ivar J 23-05-2015 12:38
Vi må improvisere i beste dugnadsånd. Ta i bruk tomme kommunale bygg, private lokaler som står ubrukt, modulbygg som Moelven-brakker m.v. Ekstraordinære løsninger krever ekstraordinære løsninger.
0 #5 Tor Guldahl 23-05-2015 15:36
Bare et aldri så lite apropos som man bør huske på i denne flyktningedebat ten som for tida i stor grad dominerer media..: Alle dem som er kritiske til å ta imot flyktninger var varme tilhengere av at norske bombefly slapp over 6000 bomber over Libya, som inntil da faktisk var det mest velfungerende landet på det afrikanske kontinentet. De er dessuten varme tilhengere av NATO, som de seinere åran har ført kriger i opptil fleire land, og således lagt grunnlaget for at ISIL, Boko Haram og andre terroristorgani sasjoner har kunnet kuppe seg til makta i sine nærområder.
0 #6 Monika Dillschneider 23-05-2015 22:27
Det er en skam at vi fortsatt ikke greier å se utover vår egen navle - som IKKE er verdens navle, forresten! Har land som Jordan, Tyrkia, Libanon +++ råd til å ta imot nesten like mange flyktninger som de har innbyggere selv, da skulle Norge ha råd til å ta imot 10000, bosette de som er i mottak her OG hjelpe til i flyktningleiren e i Midtøsten. Blir flau av hele denne uverdige diskusjonen
0 #7 Else Margrete Hauan 24-05-2015 09:56
Skammelig av AP. Begriper ikke hvorfor de vil ha 10.000 syriske flyktniger hit hvis de ikke er med på ekstraordinære tiltak for å få dem bosatt. Kommunene må få mer støtte for å bosette folk!!
0 #8 Inger 25-05-2015 19:47
Jeg synes kommunene må få mer drahjelp i bosettingen – og at ideen om å la familier fra flyktningeleire få klasserom i nedlagte skolebygg som ihvertfall midlertidige hjem er akseptablel, da kunne vi fått et samarbeid med lokalsamfunn – dessuten bør også asylsøkere få mulighet til å jobbe – mens de venter – huff. Stemplet flyktningene osv. får som ”vegeterende” tjener ingen.

Legg til kommentar