Innvandrere, antirasisme

Bystyreflertallet: Nei til nasjonal dugnad for flyktninger i asylmottak

Bystyreflertallet: Nei til nasjonal dugnad for flyktninger i asylmottak

Oslo bystyre sa ja til å ta i mot det økte antall flyktninger Staten har bedt oss om, men der stopper solidariteten.

51,2 millioner mennesker er på flukt fra krig og kriser. Det kommer fram i det siste flyktningregnskapet fra Flyktningehjelpen. Bare det siste året har verden fått seks millioner flere flyktninger. Slike tall skjuler ufattelige menneskelige lidelser.

Noen sier det ville være mye bedre å hjelpe syriske flyktninger i leirene i Syrias naboland. Ja, vel. Men "vi" bruker jo bare småpenger på dette. I fjor ga Norge 512 millioner i nødhjelp til krigsofre og fordrevne i og utenfor Syria. I tillegg kommer penger brukt på å fjerne kjemiske våpen, fredsarbeid og noe bistand til to naboland. Med over 11 millioner syrere på flukt, og ytterligere fem millioner med akutt behov for nødhjelp, blir dette bare 32 kroner i nødhjelp over et år til hver av dem fra det norske folk. Ni øre dagen til hvert krigsoffer.

Eller for å sette det i perspektiv: Det Norge ga syrerne i fjor tilsvarer én prosent av de 50 milliarder kronene vi i Norge brukte på fjorårets julehandel. I bystyret onsdag fremmet SV forslag om en nasjonal dugnad på å få bosatt de 5.000 flyktningene som sitter fast i de norske asylmottakene, men bystyreflertallet - inklusive dessverre Arbeiderpartiet - sa nei.

Les mitt innlegg i bystyret under "les mer."

 

Oslo bystyre 20. mai 2015

Ivar Johansen, SV

Sak Mottak av syriske kvoteflyktninger i Oslo

Ordfører

51,2 millioner mennesker er på flukt fra krig og kriser. Det kommer fram i det siste flyktningregnskapet fra Flyktningehjelpen. Bare det siste året har verden fått seks millioner flere flyktninger. Slike tall skjuler ufattelige menneskelige lidelser.

Med Syria-situasjonen står verdenssamfunnet overfor den største flyktningekrisen siden 2. verdenskrig. Minst 3500 båtflyktninger har mistet livet på vei til Europa det siste året, ifølge FNs høykommissær. EU grensepoliti Frontex frykter at én million mennesker vil forsøke å krysse Middelhavet i år. En stor andel kommer fra Syria og Somalia.

Til tross for at en av de største humanitære krisene på flere tiår utspiller seg rett utenfor Europas grenser, er det få europeiske land som er villige til å ta ansvar for mennesker på flukt. I alle fall sammenlignet med land i Midtøsten, som Egypt, Irak, Jordan, Libanon og Tyrkia.

Fr.P. sier det ville være mye bedre å hjelpe syriske flyktninger i leirene i Syrias naboland. Ja, vel. Men den regjeringen Fr.P. sitter i bruker jo bare småpenger på dette.

I fjor ga Norge 512 millioner i nødhjelp til krigsofre og fordrevne i og utenfor Syria. I tillegg kommer penger brukt på å fjerne kjemiske våpen, fredsarbeid og noe bistand til to naboland. Med over 11 millioner syrere på flukt, og ytterligere fem millioner med akutt behov for nødhjelp, blir dette bare 32 kroner i nødhjelp over et år til hver av dem fra det norske folk. Ni øre dagen til hvert krigsoffer.

Eller for å sette det i perspektiv: Det Norge ga syrerne i fjor tilsvarer én prosent av de 50 milliarder kronene vi i Norge brukte på fjorårets julehandel.

Det er bra at et tilnærmet enstemmig bystyre sier ja til å ta i mot det antall flyktninger regjeringen nå ber oss om. Men det er særs bekymringsfullt at flertallet i finanskomiteen ikke vil støtte SVs forslag om at ordføreren skal ta initiativ til en nasjonal dugnad for å få ut de mer enn 5.000 som i dag sitter fast i statlige mottak. Det hjelper ikke alene at Ap, Høyre og Venstre er med på en flertallsmerknad fra finanskomiteen med bekymring om at «deres liv er «på vent», og at «de kommer ikke i gang med utdanning, arbeid og aktiv samfunnsdeltakelse før de får en plass å bo,» når man sier nei til SVs forslag om aktiv handling. De 700 barna som bor i asylmottakene, og som jo har fått oppholdstillatelse, trenger sårt mer enn ord og verbal forståelse. De trenger kommuner som vil bosette dem.

Situasjonen krever strakstiltak, og SV tenker: Landets kommuner skal selvsagt ta sitt ansvar for bosettingen. Oslo som hovedstad, ved ordføreren, bør gå foran gjennom en ordførerkonferanse som – gjennom for- og etterarbeidet – skal munne ut i en helt konkret plan for kjapt å få bosatt de 5.000 som sitter i mottakene. Når vi ser praktisk talt alle landets kommuner vegrer seg for å si ja til den forespørselen regjeringen har sendt ut, må noen ta ledelsen. Det er så mangt Oslo skal være best i verden, Europa, Norden eller Norge på. Kanskje byen hvor Nobels fredspris årlig deles ut i alle fall kan være initiativtaker til en slik konferanse. Som en solidarisk og medmenneskelig handling. Jeg hadde forventet at i alle fall Venstre og AP støttet et slikt initiativ.