Innvandrere, antirasisme

De fremmede

De fremmede

En morgenandakt fra NRKs Tomm Kristiansen.

"Så fikk verdens forfulgte og vettskremte øye på oss. Øverst i det rike Europa er det kaldt, men hjertevarmt. Så de veltet inn over grensene, det var det vi sa. Veltet inn. Så har vi diskutert dem, hvem de er, hvordan de kan komme til å ødelegge pensjonen, økonomien, kulturen og kriminalstatistikken.

Jeg lytter, til debatten. Hva er det de mener, politikerne, synserne, kommentartorene, facebook’erne? Hva skal jeg mene og syns? Hvem kan fortelle meg hva jeg kan gjøre? Er det godhetstyrannene i kirken? Flyktninghjelpen? Muslimskeptikerne? Statistisk Sentralbyrå?

Det er Paulus som setter ord på Jesu generøsitet, og hans menneskesyn; at absolutt alle er like. Han skriver til en av menighetene: "Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne. Dere er alle en i Jesus Kristus."

Om Paulus hadde skrevet et eget brev til nordmennenes menighet, hadde det kanskje stått: "Her er ikke nordmenn eller syrere, fastboende eller romfolk, bostedsløse eller villaeiere. Alle er like for Gud."

Jesus foraktet den jødiske arroganse og overlegenhet. Han refset dem, og sa: "Fra øst og vest og fra nord og sør skal mennesker komme og sitte til bords i Guds rike. Da skal noen som er de siste, bli de første, og noen som er de første, bli de siste."

De siste? Kan det være … oss?," sier NRKs Tomm Kristiansen som dagens gjesteblogger.

Les hele hans tekst nedenfor.

 

De fremmede

Av Tomm Kristiansen

Så fikk verdens forfulgte og vettskremte øye på oss. Øverst i det rike Europa er det kaldt, men hjertevarmt. Så de veltet inn over grensene, det var det vi sa. Veltet inn. Så har vi diskutert dem, hvem de er, hvordan de kan komme til å ødelegge pensjonen, økonomien, kulturen og kriminalstatistikken.

Jeg lytter, til debatten. Hva er det de mener, politikerne, synserne, kommentartorene, facebook’erne? Hva skal jeg mene og syns? Hvem kan fortelle meg hva jeg kan gjøre? Er det godhetstyrannene i kirken? Flyktninghjelpen? Muslimskeptikerne? Statistisk Sentralbyrå?

Det er mange meninger, men jeg trenger noen råd i møtet med "de andre". Jeg får gå dit jeg pleier, til Bibelen. Der står flere hundre personer omtalt, men jeg ser etter min mann i den store boka, Jesus. Hva gjorde han i møtet med de fremmede?

Han var ingen ja/nei-mann. Han fortalte i stedet liknelser for at folk skulle forstå. Om samaritanene, for eksempel. Jøder anså dem som vantro og voldelige. Dra aldri dit. Jesus forteller derfor om den hjelpeløse mannen som lå skamslått langs veien. Prester som så ham, passerte uten å bistå. Men en samaritan stoppet, pleide hans sår og tok ham med. I motsetning til en av Jesu egne.

Du vet kanskje om noen som står deg veldig fjernt, og langt under deg i sosial status. Du har kanskje sett at de kunne trenge en hånd.

Jesus levde under romersk okkupasjon. Mange overløpere og jøder tjente penger på okkupasjonen. Som tollerne. Han besøkte en av dem, Sakkeus, og ble med ham hjem. Til bords med en quisling.

Jødene så på andre folkeslag med forakt. Særlig grekerne som hadde slått seg ned i området. De var urene og i tillegg vantro, De bygde templer for vilt fremmede guder. Hva med dem?

Det er Paulus som setter ord på Jesu generøsitet, og hans menneskesyn; at absolutt alle er like. Han skriver til en av menighetene: "Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne. Dere er alle en i Jesus Kristus."

Om Paulus hadde skrevet et eget brev til nordmennenes menighet, hadde det kanskje stått: Her er ikke nordmenn eller syrere, fastboende eller romfolk, bostedsløse eller villaeiere. Alle er like for Gud.

Jesus foraktet den jødiske arroganse og overlegenhet. Han refset dem, og sa: "Fra øst og vest og fra nord og sør skal mennesker komme og sitte til bords i Guds rike. Da skal noen som er de siste, bli de første, og noen som er de første, bli de siste."

De siste? Kan det være … oss?

(morgenandakt i NRK 6. jan. 2016)

 

Kommentarer   

+1 #1 Trond Andresen 07-01-2016 09:09
Den fyren er så salvelsesfull at det halve kunne vært nok.
+1 #2 Ragnar Hertzberg Næss 07-01-2016 09:10
det salvelsesfulle er en del av problemet i asyl. og flyktningepolit ikken. Rune Berglund Steen sa en gang til meg at hvedproblemet er at denne politikken ikke er forankret i forvaltningen med egne regler. Den er stadig et middel i politikken. da nå man lissom begnne fra månen hvergang det skjer noe overraskende. Dra poengene med medmenneskeligh et fra grunnen av. Israel, som det ikke er noen grunn til å rose i andre sammenhenger, har en nøktern og realistisk politikk for integrering av "fremmede" jøder. Det er kalkulert hvor mye tid g penger man trenger på å få dem i jobb, lære hebraisk, etc etc. Jeg har en bok liggende et sted som heter "Absorption of immigrants". Falashaene fra abyssinia trengte mer tid enn jøder fra Frankrike og Italia, man kan si at dette var mye lettere fordi man delte jødiskhet. men i Vesten deler alle ønsket om en god jobb, respekt og gde utsikter for ungene. Det er ingen prinsippiell forskjell, ingen grunn til denne galskapen omkring muslimer når 99% av muslimene i Europa bare ønsker detaktighet i disse verdiene. Hva de sier på kammerset om europeere er noe annet. men det manifesterer seg ikke i politisk handling. Gærningene som skyter uskyldinge folk på restauranter må tolkes som kriminelle ikke foranledige dupsindige teologiske diskusjoner
+1 #3 Jarl Torfinn Hellesvik 07-01-2016 09:11
På begynnelsen av 1900 tallet var det en stor kamp innen arbeiderbevegel sen mot ideer om at arbeiderne skulle organisere seg etter etnisitet, nasjonalitet og "rase". Jeg synes holdningen til Paulus er god. "Vi er alle like" - uavhengig av etnisitet og avstamming. Her nord i Finnmark har vi en politisk bevegelse som heter Norske Samers Riksforbund.(NS R). Deres ideologiske program går ut på et "vi og dem"-prosjekt. Dette politiske prosjektet går blant annet ut på å kvotere inn samer i styre og stell. Det er vel ikke lenger før vi hører om krav om å kvotere inn samer i styrene i borettslag, fagforeninger etc. med den begrunnelsen at samene er såååå spesielle, at de er en superminoritet, et "urfolk".
-1 #4 Kare Krogstad. 10-01-2016 01:20
Vi kan aldri bli som muslimene som kommer til Norge for a nyte vlferden her,hva med di som voltar,dreper pagrunn av noe som blir sakt om Muhammed? Muslimer og Kristne har aldri kunnet leve sammens.Det er vel og bra og vere mennesklig,men flesteparten av Muslimene er ikke det,se til a vokne opp Nordmenn,di er kommet til landet for a ta over med derer syke religion.Er det det vi vil ha??

You have no rights to post comments