Innvandrere, antirasisme

Sturla Stålsett: Har vi en flyktningkrise?

Sturla Stålsett: Har vi en flyktningkrise?

Sturla Stålsett stillte spørsmålet i en appell foran Stortinget, og fulgte opp: Hvem er den i tilfelle krise for, først og fremst? Oss her, eller de som flykter hit?

"Vi er her kjære venner – for å si fra til regjeringen og til Stortinget: Vend om! Dere setter verdiene på hodet og går i feil retning.

Det er flyktningene som har behov for beskyttelse. Det er ikke Norge. Flyktningkrisen er krise for dem som må flykte. Den er ikke en krise for vårt land, vår økonomi, vår velferdsmodell.

Nå er det om å gjøre å vise at vårt land og vår velferdsmodell er bygget på verdier som tåler å møte vanskelige tider – vanskelige tider for naboen vår, for nesten vår, for medmenneskene våre. Det er det som beviser bærekraft. Bærekraften styrkes ikke ved å stramme inn, skremme fortvilte folk, og stenge ute barn og familier fra muligheten til å søke asyl og framtid sammen med sine kjære," sa Stålsett blant annet.

Les hele hans appell nedenfor.

 

Les Sturla Stålsetts appell foran Stortinget 18. april:

HAR VI EN FLYKTNINGKRISE? Hvem er den i tilfelle krise for, først og fremst? Oss her, eller de som flykter hit?

Vi er her kjære venner – for å si fra til regjeringen og til Stortinget: Vend om! Dere setter verdiene på hodet og går i feil retning.

Det er flyktningene som har behov for beskyttelse. Det er ikke Norge.

Flyktningkrisen er krise for dem som må flykte. Den er ikke en krise for vårt land, vår økonomi, vår velferdsmodell.

Nå er det om å gjøre å vise at vårt land og vår velferdsmodell er bygget på verdier som tåler å møte vanskelige tider – vanskelige tider for naboen vår, for nesten vår, for medmenneskene våre. Det er det som beviser bærekraft.

Bærekraften styrkes ikke ved å stramme inn, skremme fortvilte folk, og stenge ute barn og familier fra muligheten til å søke asyl og framtid sammen med sine kjære.

Kjære Erna Solberg. Til Høyres landsmøte nettopp snakket du om landet vårt som "mulighetenes land". Ja, la dette være mulighetenes land! Ikke mulighetene for myndighetene eller politiet til å fengsle mennesker som søker beskyttelse, selv om det bare skulle være i 72 timer. Ikke mulighetene for Norge til å stenge grensa til Sverige eller Danmark, og la gode naboer ta byrden, når de heller trenger en håndsrekning. Ikke muligheten for suverene stater, som vår, til å svekke hardt tilkjempede internasjonale rettigheter når vi synes de blir for krevende for oss.

Men la Norge være et mulighetenes land for dem som trenger det mest!

Mulighetene for å bli styrket i håpet når alt håp synes fåfengt.

Muligheten for en framtid når fortiden er tap og sorg, og nåtiden er usikkerhet og fortvilelse.

Men med disse forslagene tviler jeg på målet ditt, gode statsminister. Vil du egentlig bygge et land med muligheter for alle? For disse menneskene, de som trenger muligheter mest av alt, vil du kanskje helst gjøre Norge til umulighetenes land? Er det best at de så tidlig som mulig innser at det er umulig å få asyl her, umulig å drømme om en trygg framtid – selv når de har behov på beskyttelse, nå?

Kjære Erna Solberg, du gav tre grunner for innstrammingene.

Du sa at flukt på sikt ikke er en løsning hverken for rike eller fattige. Det var litt av en melding til den fattige på flukt! Dessuten sa du at vi ikke må oppfattes som mer generøse enn andre land. Nei, for all del. Det skulle tatt seg ut! Og så la du til at vi ikke måtte ta imot flere enn vi har kapasitet til. Bærekraften vår, med andre ord. Den er visst ganske begrenset.

Men jeg kan love deg: Den er større enn du ser ut til å tro. Og vi er mange som vil bære.

Vi er her for å si til våre politikere i og utenfor regjeringen: Ingen skam å snu. Varm opp de kalde hjertene!

For ja, vi har en flyktningkrise. Enhver flukt er en krise. Det er en krise for den kvinnen, den mannen, det barnet, den gamle, den familien, de som må forlate alt de har kjært, alt de kjenner, alt de har bygd opp og tatt vare på – og legge på sprang mot det ukjente. Gjennom ørken eller over hav. Mot grenser som ofte er stengte, men kanskje kan stå på gløtt.

Denne regjeringen med statsminister Erna Solberg i spissen, og med tilsynelatende skuffende bred støtte fra regjeringspartnere i sentrum og opposisjonspartier, opptrer som om det er Norge som har beskyttelsesbehov, ikke flyktningene.

Derfor sier vi:

Kjære politikere: Snu! Vis en annen side av Norge – av hvem vi er, hvilke verdier vi har!

La landet vårt være et mulighetenes land for den som er jaget, og på flukt, for den som lider og er i nød. La dette landet være et land som står opp for raushet, ikke strenghet. For lydhørhet og innlevelse, ikke mistenkeliggjøring og selvsikring. La Norge være et land som er kjent for å stå opp for alle menneskers verd, nettopp når de trenger det mest!


Kommentarer   

+1 #1 Hilde Seip 21-04-2016 08:52
Ja! Det er ikke mer å si om dette, her må vi få regjering og storting til å åpne øynene for det store ansvaret vi har for mennesker i STOOOR NØD! Jeg vet ikke hva vi kan gjøre, men har et forslag om at vi ihvertfall prøver med en underskriftskam panje?
+2 #2 Håkon Olav Harald Engh 21-04-2016 09:18
Sturla Stålsett setter tingene på plass! Måtte han bli hørt!
0 #3 Ola Bog 21-04-2016 10:27
+3 #4 Erling Krogh 21-04-2016 14:26
Ved å støtte asylinnstramnin gene sier hvert samfunnsmedlem at det ikke ønsker å være medmenneskelig. Vi nekter dem som virkelig trenger beskyttelse verdighet. Samtidig mister vi vår egen verdighet. Hva er da vitsen med å leve?
0 #5 Klaus Olsen 21-04-2016 22:19
Vi har en flyktningekrise i nærområdene til kriger. Her i Norge har vi en asylsøkerkrise. Krisen er regjeringens, fordi onde mennesker heller vil hjelpe asylsøkerne her ,enn flyktningene i nærområdene.
0 #6 Tore Mikkelsen 22-04-2016 12:43
Sånn bare for fotnotens skyld; hvor mage flyktniger kunne vi ha huset for de 300mrd. som de nye kampflyene vil koste oss? Disse flyene skal være en sikkerhet i vårt forsvar. Hva har de gamle f16 gjort? Bortsett fra å lage enda flere flyktinger i Afghanistan og Libya?
0 #7 Kristin Josephina Hovland 22-04-2016 12:44
Jeg tenker at det er galt å sette kampflyene mot livet til en flykning. Det er så mye mer med det å være flykning. Vi har et ansvar med å gi mennesker et verdi liv. I Norge i dag bor det mennesker på flukt mange år i mottak. Disse skal plasseres i kommuner. Kommunene skal gi skolegang og forhåpentligvis arbeidsplasser og et godt liv. Dette er diskusjonen ingen vil ta. Orkla vil flagge ut bedrifter og andre bedrifter har flyttet eller er på veg ut. Det er daglig arbeidsplasser som forsvinner. Vi har også et økende fattigdoms problem uten at regjeringen gjør noe for at det skal gå bedre. Landet og ressurser er på salg. Sosial dumping er virkeligheten i mange næringer etterhvert.
Tilbudet Norge har til de nyankomne er år på et mottak. Er man så heldig at man får opphold så må de øke kompetansen for å få jobb. I dag holder nesten ikke master en gang for å få jobb. Boligmarkedet er et helvete for de som ikke har råd til å kjøpe, samtidig må det passes på at man ikke lager kun innvandringsbyd eler. En ting er at man kan være snill og mene at vi har plass til så mange, men noe sier meg at vi må være ærlige med og også ta med realiteten. Jeg tror ikke år på et mottak er et liv. Jeg tror heller ikke at arbeidsmarkedet skriker etter folk. Den sosiale dumpingen vil velge de som bedrifter kan betale minst. Jeg ser et hardt marked som det kan være vanskelig å komme inn på. Det å være fattig i et rikt land er vanskelig. Noen ganger begynner jeg å lure på om man egentlig er snill når man hevder at vi har plass til så og så mange. I praksis lover vi dem en plass som annenrangsborge re eller et liv på et mottak. På en måte føles ikke det som at vi kan tilby lykke.
Det er også en forskjell på en med universitet utdannelse og et analfabet. Man vil ikke trekke disse linjene, men hvordan liv man kan få i Norge avhenger veldig av det. Utdannede har en mulighet til å få jobb, de andre hm. Det er vel dem som blir en årrekke på et mottak som ingen kommuner vil ta i mot. Menneskeverd og rettigheter må sees sammen. Derfor synes jeg sammenligningen med flyene er tåpelig. Dette handler om så mye mye mer. Kan vi gi alle vi tar i mot et verdi liv?
0 #8 Janny Hoff Brekke 22-04-2016 12:46
Det ER vanskelig dette. Du viser med teksten din dilemmaet. Kan ikke annet enn håpe for de som alt er her. Og på enfred som gjør at mange vil ønske seg hjem igjen.? Den dagen gjenoppbygging av Syria er et faktum,vil et kaldt norge ,en fremmed kultur være det man ønsker....
+1 #9 Trine Eklund 24-04-2016 15:03
Flyktningene Europa og Norge stenger ute, forsvinner ikke - de lagres i stappfulle leire i Tyrkia - og vil selvfølgelig komme tilbake som et enda større problem en gang i fremtiden. Å se EUs pressekonferans e fra Tyrkia på Al-Jezzira i går, var makabert i all sin selv-forherlige lse og kynisme hva angår asylavtalen Tyrkia-EU og oppfølgingen fra Tyrkias side

Legg til kommentar