Innvandrere, antirasisme

Godhetstyrann, en hedersbetegnelse

Godhetstyrann, en hedersbetegnelse

Det å bli kalt godhetstyrann er en hedersbetegnelse.

"Godhetstyrann er en hedersbetegnelse, noe vi alle bør strebe etter å være. Vi ønsker å bringe ny mening til ordet, og har derfor lansert en ny definisjon til Språkrådet:

Godhetstyrann /1gu:hetsty,ran/ substantiv m (godhetstyrannen – godhetstyranner – godhetstyrannene) en som gir av sin tid og sitt engasjement for å hjelpe andre; en som tror på solidaritet og ikke veldedighet; en som sier «velkommen hit»; en som tar standpunkt og ikke tror nøytralitet er en løsning; en som tar til orde mot fremmedfrykt og rasisme; en som ønsker en human asyl- og flyktningpolitikk; en som tror på et mangfoldig og inkluderende samfunn for alle;

Denne definisjonen er mer korrekt enn den negative betydningen som preger bruken av ordet i dagens ordskifte. Hver eneste dag stiller frivillige opp og gjør en innsats for å skape et varmere samfunn, for å ta imot folk som har flyktet, for å skape små øyeblikk av lykke i liv som har vært preget av frykt og flukt. Dette er godhetstyrannens sanne natur, og det fortjener de honnør for. Ikke latterliggjøring," skriver Ingrid Aspelund , leder, Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom.

Jeg går nå med merket "Godhetstyrann", produsert av Norsk Folkehjelp.

Kommentarer   

#1 Wenche Thommessen Engh 04-09-2016 06:35
Fristende å få seg en slik, men veldig forpliktende... .
+2 #2 Trond Brækhus 04-09-2016 06:36
Visst ein er opptatt av språk som maktmiddel og ords betydning, anbefaler eg å lese denne kommentaren av Kaj Skagen. Eg skjønner at vranglesing, tillegge andre onde hensikter og å misforstå med vilje er ein del av politikkens ABC. Håper språkrådet vil innta ei meir nøktern og faktabasert rolle når dei skal behandle denne henvendelsen.
www.dagogtid.no/.../
+2 #3 Knut Yrvin 04-09-2016 07:51
Har et forslag til at du inkluderer dugnad i definisjonen. De som støtter eller bidrar aktivt til et frivillig arbeid om å hjelpe flyktninger. Tenker på de som støttet Refugees Welcome Norway eller akademisk dugnad for Flyktninger: uio.no/.../akademisk-dugnad
+1 #4 Anette Eggan Laskemoen 04-09-2016 09:16
Nå holder jeg meg for nesa og hopper i det: Jeg opplever at enten er du med, eller så er du det ikke. Godhet, solidaritet og god, gammeldags snillhet kan vi ikke få nok av -det er udiskutabelt (synes jeg). Det jeg reagerer på, er at jeg opplever det såkalte "godhetstyranni et" som et slags moralistisk diktatur. Er det ett sted du ikke skal ta et skritt tilbake for å trekke pusten, så er det her. Sorteringa går lynkjapt, plutselig er du ute av varmen og henlatt til en tilværelse hvor du blir møtt med kjørlighet og mistenksomme blikk. Jeg setter det litt på spissen her, men vil frem til at det burde være rom for at noen ikke klarer å mobilisere "tyrannisk" godhet også. Prøver å være så god jeg kan.
#5 Øyvind Havn 04-09-2016 09:27
#6 Knut Yrvin 04-09-2016 09:29
Øyvind Havn, det er mulig å uttrykke godhet mellom folk slik Marshall-hjelpe n hjalp europeiske land på fote etter 5-6 år med en utslettelse krig. Et Europa som hadde sult og lidelser etter andre verdenskrig som vi i nyere tid kjenner fra noen afrikanske land.

Marshall-hjelpe n var svært vellykket realpolitikk som ikke passer inn i en evolusjonsbiolo gisk teori. Teori som advokat Eirik H. Vinje verken har utdannelse i, eller har klart å sette inn i riktig sammenheng. Dette fordi evolusjon går over tusenvis og titusenvis av generasjoner over titusener og hundretusenvis sv år. Katastrofer skjer i løpet av en brøkdel av en generasjon, og er noe som ikke håndteres av evolusjon. Det håndteres av erfaringer innen en-to generasjoner. F.eks kan vi gjøre som etter første verdenskrig å gi den tapende part krav til krigserstatning som gir grobunn for hevn. Da tenker jeg på Frankrikes nådeløse krav til betaling fra Tyskland, noe som gav grobunn for ekstrem nasjonalisme og rassisme. Eller man kan gjøre som etter andre verdenskrig med Marshall-hjelpe n. Å bygge opp igjen land og nasjoner med å gi tro på framtiden.
#7 Trine Eklund 08-09-2016 06:44
Håper Språkrådet godtar Folkehjelpens definisjon. God idè
#8 Kjell Erik Midtgård 23-11-2016 16:36
Hei Ivar Johansen, jeg ser du har fått pepper for din blogg og politiske aktivitet. Man har sagt i fra til deg i sinne, og jeg ser det fungerer dårlig. Jeg skal her forsøke forklare hva jeg holder i mot deg og hvorfor. Alle barn har rett til nasjonalitet og hjemland. Nasjonalitet av latin "natio" som betyr "avstamning." Dersom man utvannet begrepet nasjonalitet og deler det fritt ut til fremmede av andre folk, så behøver man være egne barn deres nasjonalitet. Det vil være et grovt overgrep, som jeg holder i mot deg. Kongen og, for den del, men så er han jo av et fremmed folk, slik Bjørnstjerne Bjørnson poengterte. Også de norske barna har krav på et nasjonalhjem der de kan vokse opp trygt, arve og gi til sine barn i arv til å vokse trygt opp i og livnære seg av å dyrke. Gir du bort våre norske barn sitt nasjonalhjem til barn av fremmede folk, så har du tatt i fra våre norske barn flere grunnleggende menneskerettigh eter. For det tjener du ikke aktelse, men ringeakt. Til grunn for vårt lovverk ligger rettsprinsipper så som legalitetsprins ippet. Det utgår fra påstand alle mennesker er likeverdige med rettigheter de er gitt av Skaperen, og som de ikke kan fremmedgjøre ifra. Av dette er det gitt at ingen kan forvalte andres rettigheter uten ved lov og i pakt med lov. Når du så behøver våre norske barn nasjonalitet og nasjonalhjem slik jeg innledningsvis beskrev, så forbryter du også legalitetsprins ippet og de rettigheter barna er gitt av Skaperen. Dessverre er det slik at å være dum er en tilstand av ubevvisthet, man føler ikke den lidelse man påfører andre, og det er derfor de som er dumme / gjør dumme ting ikke er lei seg for det gale de har gjort og gjør. Gled deg så meget over knappen din fra norsk folkehjelp.

You have no rights to post comments