Innvandrere, antirasisme

Oslo: Flyktningers menneskevern, menneskerettigheter og behov for internasjonal beskyttelse

Oslo: Flyktningers menneskevern, menneskerettigheter og behov for internasjonal beskyttelse

Gode holdninger og ambisjoner for flyktninger: Oslo kommune skal være en kommune som stiller opp for mennesker som trenger internasjonal beskyttelse utenfor eget hjemland og vil bygge sitt arbeid for asylsøkere og nyankomne flyktninger  på disse hovedlinjene:

- Flyktningers menneskeverd, menneskerettigheter og behov for internasjonal beskyttelse.

- Asylsøkere og nyankomne flyktningers behov for særskilt innsats fra kommunen knyttet til deres spesielle livssituasjon, deres spesielle juridiske status og de særskilte ordningene som er etablert innenfor statlige rammer.

- Fokus på flyktningenes egne ressurser hvor målet for alle tiltak er å gjøre flyktninger selvhjulpne i arbeidsmarkedet, boligmarkedet og nærmiljøet så raskt som mulig.

- Koordinering av samlet innsats for asylsøkere og nyankomne flyktninger som befinner seg i byen. Mellom etater og bydeler, mellom kommune og stat og mellom kommunen og ikke-statlige aktører som næringsliv og frivillige organisasjoner.

- En ambisiøs politikk hvor det settes som mål at den enkelte bydel skal ligge over landsgjennomsnittet når det gjelder resultater av integreringsarbeidet.

Og dette følges opp med 8 konkrete føringer for denne innsaten, samt 19 konkrete tiltak.

Byrådet sender nå fram en sak om dette til Oslo bystyre. God politikk utformes gjennom dialog, så derfor: Hva synes du om forslaget? Har du innspill og forslag? Skriv innspill i kommentarfeltet under, eller send henvendelse til bystyrepolitikerne.

 


Kommentarer   

0 #1 John Earhart 17-01-2017 13:05
Flott! Skulle ønske vi kom litt videre - fra ord til handling. Jeg har brukt utallige mange timer/dager for å prøve å skaffe en bankkonto til en flyktning som har fått innvilget opphold i Norge and trenger en bankkonto for å kunne motta lønn! Han har ikke gyldig pass men ID kort fra UDI. Vi har møtt veggen i utallige mange banker. Alle sier at du må ha pass for å opprette bankkonto til tross for uttalelser fra UDI som sier at ID kort er godt nok. Hvordan går det med integrering når man ikke kan ta imot lønn fordi man mangler bankkonto!
0 #2 Sverre Varvin 17-01-2017 13:33
Godt formulert. Jeg har gjennom mange forsket på flyktningers situasjon og arbeidet som behandler mm.
God ivaretakelse fra flyktninger ankommer med målrettede intervensjoner og tiltak overfor potensielt sårbare grupper er helt sentralt. Sårbare grupper er blant annet alvorlige traumatiserte, barnefamilier, enslige mødre med små barn, eldre.
Å sørge for rimelig livskvalitet (bolig, helse, utdanning mm) er sentralt. I vå undersøkelse av traumatiserte flyktninger (Oslo, Bærum) fant vi at livskvalitet lå langt under gjennomsnittet på verdensbasis.
Utrykket "gode holdninger og ambisjoner" er viktig. Det er helt sentralt at man ikke snakker til mennesker som om de ikke ønsker å arbeide, yte til fellesskapet etc.
Jeg stiller gjerne opp med konkrete forslag
Sverre Varvin
professor
Høgskolen i Oslo og Akershus

Legg til kommentar