Innvandrere, antirasisme

Høyreekstrem vold og nynazisme: Flyktningeretorikken bør ettergås

Høyreekstrem vold og nynazisme: Flyktningeretorikken bør ettergås

Ingebrigt Steen Jensen skriver:

"Nyheten om økt høyreekstrem mobilisering fra potensielt voldelige miljøer i landet vårt er skremmende, men dessverre ikke helt uventet. Når vi får presentert absurde teorier om at jødiske miljøer står bak flyktningene som kommer til Norge, vekker det mildt sagt smertefulle minner. Her må det mobiliseres på bred front både fra folket og myndighetene.

Og kanskje er det lov å minne om at mange av oss har advart mot konsekvensene av en stadig mer kritisk og til tider hatsk retorikk mot flyktningene. Selv om den i seg selv er verken nazistisk eller rasistisk, kan den bidra til å legitimere slike holdninger. Dette har mange advart mot helt siden standarden ble satt med "gullstoler" og "ankerbarn" - og nå med politisk fokus på å frata tredjegenerasjons innvandrere statsborgerskap for en mulig løgn fra besteforeldrene.

Kanskje kan man til og med oppfordre noen av de mest kritiske retorikerne til å ettergå sine uttalelser i lys av den nye trusselen vi står overfor, og som altså ikke kommer fra flyktninger eller asylsøkere, men fra "gode nordmenn"?"

Kommentarer   

0 #1 Jan Kleven 28-02-2017 21:00
I Tyskland gjorde samrøret mellom neonazis og Pegida at Pegida nærmest gikk i oppløsning. Aner vi den samme utviklinga her hjemme?
0 #2 Svein-Jørgen Wiken 28-02-2017 21:15
Kan noe av skylden ligge hos pressen? De har i mange år hatt fokus på å skape klikk. Derfor har gjerne ekstreme kretser blitt hørt.
0 #3 Turid Nordstad 28-02-2017 21:27
Det er helt utrolig hva noen får seg til å si av disse gjengene. Og du har rett Ingebrigt jensen, noen burde ettergå sine uttalelser.

Legg til kommentar