Innvandrere, antirasisme

Hurtigspor på IKEA er i gang!

Hurtigspor på IKEA er i gang!

Bydel Alna svarer på regjeringens føringer om å etablere raskere løsninger for å få flyktninger med kompetanse ut i jobb.

14 nyankomne til Norge deltar i et opplæringsprogram som skal få dem raskere ut i jobb. Dette er et unikt samarbeid mellom NAV Alna, IKEA Furuset og Oslo Helsfyr voksenopplæring, hvor elevene lærer norsk og samfunnsfag, samtidig som de får en praktisk innføring i norsk arbeidsliv. Målgruppen er nyankomne flyktninger og innvandrere med «Rett og plikt til deltakelse i gratis opplæring i norsk og samfunnsfag i til sammen 600 timer» (Jf. Introduksjonsloven § 17).

Etter om lag fire måneders intensiv norskundervisning i klasserommet vil deltakerne rett etter påske starte opplæringen på IKEA Furuset. Tre dager i uka vil de få en praktisk innføring i norsk arbeidsliv med IKEA som ramme. Her får deltakerne opplæring på lik linje som nyansatte, samtidig som det er lagt til rette for språktrening. I tillegg er kandidatene på skolen to dager i uka hvor de får trene på de språklige utfordringene de møter på IKEA og drøfte sider ved norsk arbeidsliv som er ukjent for dem. Opplæringen som varer ut året vil bestå av klasseromsundervisning, digitalt og på arbeidsplassen. Hurtigsporet varer et år, og målet er at deltakerne i opplæringsprogrammet utstyrt med verktøy og erfaringer som gjør dem klare for arbeidslivet.

Les mer under "les mer."

Et flott opplegg, som jeg heier på.

 

På bydel Alnas intranettside kan vi lese:

14 nyankomne til Norge deltar i et opplæringsprogram som skal få dem raskere ut i jobb. Dette er et unikt samarbeid mellom NAV Alna, IKEA Furuset og Oslo Helsfyr voksenopplæring, hvor elevene lærer norsk og samfunnsfag, samtidig som de får en praktisk innføring i norsk arbeidsliv.

Spennende samarbeid

Som et svar på regjeringens føringer om å etablere raskere løsninger for å få flyktninger med kompetanse ut i jobb, har NAV Alna sammen med IKEA og Oslo Voksenopplæring Helsfyr laget et unikt opplæringsprogram. Prosjektet får midler fra Groruddalssatsingen.

Unik kombinasjon

Målgruppen er nyankomne flyktninger og innvandrere med «Rett og plikt til deltakelse i gratis opplæring i norsk og samfunnsfag i til sammen 600 timer» (Jf. Introduksjonsloven § 17).

Etter om lag fire måneders intensiv norskundervisning i klasserommet vil deltakerne rett etter påske starte opplæringen på IKEA Furuset. tre dager i uka vil de få en praktisk innføring i norsk arbeidsliv med IKEA som ramme. Her får deltakerne opplæring på lik linje som nyansatte, samtidig som det er lagt til rette for språktrening. I tillegg er kandidatene på skolen to dager i uka hvor de får trene på de språklige utfordringene de møter på IKEA og drøfte sider ved norsk arbeidsliv som er ukjent for dem. Opplæringen som varer ut året vil bestå av klasseromsundervisning, digitalt og på arbeidsplassen. Hurtigsporet varer et år, og målet er at deltakerne i opplæringsprogrammet utstyrt med verktøy og erfaringer som gjør dem klare for arbeidslivet.

– I følge Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, bør norskopplæring og arbeidspraksis ses i sammenheng for at personen skal få en varig tilknytning til arbeidslivet. Derfor ønsket vi å teste ut et opplæringsprogram som gir både språkkunnskap og arbeidserfaring, og vi er glad for at vi fikk IKEA og Voksenopplæringen med på laget, sier prosjektleder Kari Anne Thomassen ved NAV Alna.

Rekrutteringsdag

Deltakerne fikk brynt seg på rollen som arbeidssøker på IKEAs rekrutteringsdag første uken i april. Elevene hadde på forhånd laget en enkel CV på norsk, og fikk et miniintervju med en HR-rådgiver hos IKEA. Intervjuene foregikk på norsk, og det var en forventningsfull gruppe som møtte opp. Stemningen var god, og alle fikk en fin opplevelse i møtet med IKEA. Rett etter påske starter deltakerne på IKEA og får prøve seg på forskjellige oppgaver i flere avdelinger.

– Jeg er imponert over hvor flinke og motiverte deltakerne er. Flere viser allerede nå gode norskferdigheter, og bedre skal det bli når de kommer ut i praksis, sier Thomassen.

Elevene får mentor

Når elevene starter på IKEA får de utnevnt en mentor, som på forhånd har fått opplæring i hvordan hun eller han skal legge til rette for læring og trening på språk og andre arbeidslivsrelevante ferdigheter.


Legg til kommentar