Innvandrere, antirasisme

Om terror og flyktningstrøm

Om terror og flyktningstrøm

En tydelig Ingebrigt Steen Jensen:"Terroristene har det til felles at de har bodd lenge i landene der de har begått sine ugjerninger. De fleste er faktisk født der – i Frankrike, Tyskland, England, Belgia og Sverige. Ingen av dem har vokst opp i Aleppo, Mosul, Damaskus eller Tripoli så vidt jeg har fått med meg.

Så problemet er kanskje ikke hvor de er kommet fra, men hva de har reist til? At våre vestlige demokratier har undervurdert viktigheten av helhjertet integrering, språkopplæring, skolegang, sysselsetting og årvåkenhet omkring miljøer som kan bidra til radikalisering og ekstremisme. De har vært hos oss lenge, vi har ikke maktet å gjøre dem til våre. Mange av dem har kanskje ikke villet heller, men utenforskap må aldri bli et alternativ. Mange har vært i kontakt i politiet. Sannsynligvis har for få av dem har vært i kontakt med det lokale idrettslaget.

Nå skal vi etterforske oss til trygghet. Kanskje vi heller burde utforske oss til den? Komme i møte, være nysgjerrige, gi flyktninger plass på fotballaget, i rockeklubben, i jeger- og fiskerforeningen. Vekk fra radikale giftspredere, inn i levende lokalsamfunn.

Det er i det minste en interessant tanke. Kan det være – i hvert fall nesten – så enkelt: At de som blir tatt godt i mot, stilt krav til og satset på, utvikler en immunitet mot imamer, og en mottakelighet for mangfold?

Noen vil kalle dette naivt, apologetisk og selvpiskende. Det får så være; nå kommer slike innsigelser stort sett automatisk. Men det handler ikke først og fremst om å plassere skyld for det som har skjedd. Det handler om å plassere ansvar for det som ikke skal skje. Og hvem skal ta det, om ikke vi."

Les hele hans tekst under "les mer."

 

Om terror og flyktningstrøm

Av Ingebrigt Steen Jensen

 

To år etter at flyktningstrømmen til Europa og Norge eksploderte er det interessant å se hva som har skjedd – og kanskje enda mer fascinerende; hva som ikke har skjedd, siden sommeren 2015, i vårt eget land og på vårt eget kontinent.

En bølge av terror har truffet oss, to ganger i Paris, to ganger i London, i Berlin, i Nice, i Brussel og Stockholm, i Istanbul og Manchester. Ekstreme jihadister har trolig stått bak dem alle. Da er det nærliggende å tenke at grensene må stenges så tett som mulig for å unngå mer vold og usikkerhet, men en annen konklusjon tvinger seg frem: Det er ikke desperate flyktninger som truer oss, det er dårlig integrerte landsmenn som gjør det.

For dette har gjerningsmennene - fra Charlie Hedbo til London Bridge - til felles, at ingen av dem har kommet til Europa som del av flyktningestrømmen de siste to årene. Ingen av dem har krysset Middelhavet i gummibåt, ingen er sendt ut som ankerbarn og ingen har rømt fra Syria, Irak, Afghanistan eller Libya de siste årene. Med ett eller to mulige unntak har ingen av dem sittet i et asylmottak verken her eller der.

Terroristene har tvert i mot det til felles at de har bodd lenge i landene der de har begått sine ugjerninger. De fleste er faktisk født der – i Frankrike, Tyskland, England, Belgia og Sverige. Ingen av dem har vokst opp i Aleppo, Mosul, Damaskus eller Tripoli så vidt jeg har fått med meg.

Så problemet er kanskje ikke hvor de er kommet fra, men hva de har reist til? At våre vestlige demokratier har undervurdert viktigheten av helhjertet integrering, språkopplæring, skolegang, sysselsetting og årvåkenhet omkring miljøer som kan bidra til radikalisering og ekstremisme. De har vært hos oss lenge, vi har ikke maktet å gjøre dem til våre. Mange av dem har kanskje ikke villet heller, men utenforskap må aldri bli et alternativ. Mange har vært i kontakt i politiet. Sannsynligvis har for få av dem har vært i kontakt med det lokale idrettslaget.

Nå skal vi etterforske oss til trygghet. Kanskje vi heller burde utforske oss til den? Komme i møte, være nysgjerrige, gi flyktninger plass på fotballaget, i rockeklubben, i jeger- og fiskerforeningen. Vekk fra radikale giftspredere, inn i levende lokalsamfunn.

Det er i det minste en interessant tanke. Kan det være – i hvert fall nesten – så enkelt: At de som blir tatt godt i mot, stilt krav til og satset på, utvikler en immunitet mot imamer, og en mottakelighet for mangfold?

Noen vil kalle dette naivt, apologetisk og selvpiskende. Det får så være; nå kommer slike innsigelser stort sett automatisk. Men det handler ikke først og fremst om å plassere skyld for det som har skjedd. Det handler om å plassere ansvar for det som ikke skal skje. Og hvem skal ta det, om ikke vi.

Kommentarer   

+2 #11 Liv Marit Bekkos 10-06-2017 16:28
Det er helt tydelig at terroristene er andregenerasjon innvandrere. Det viser at det er helt andre tiltak enn å stenge grensene som er nødvendig. Innsats for god integrering er svært viktig og må ikke stoppe med første generasjon.
+2 #12 Frode Kolaas 10-06-2017 16:32
Den verste terroristen i Norge er født og oppvokst i Norge uten å ha røtter i andre land. Nå klager han til menneskerettsdo mstolen over dårlige soningsforhold! Steng ham gjerne inne i en luksusvilla, men slipp han aldri ut!
+2 #13 Kjetil Næss 10-06-2017 16:36
Fellesnevneren for de fleste terrorister vi har sett i Europa de senere år, er at de alle var Sunni-ekstremis ter som hadde gått til utvalgte radikale moskeer med enda mer radikale imamer. Myndighetene i hele EU vet veldig godt hvilke moskeer dette er, men vegrer seg for å gjøre noe. Den naive snillismen (Les: religionsfrihet ) trumfer altså sikkerheten til Europas innbyggere. Nazistiske grupper er forbudt ved lov i de fleste land i EU, men Salafister, Waahabister og ekstreme Sunni-varianter , som er verre enn nazismen, er altså velkomne hit.

Lykke til, EU.
+3 #14 Stener Vogt 10-06-2017 19:42
Vi nyter godt av den globaliserte verden og det medfører menneskelig kontakt over grensene. Det er derfor ikke mulig å stenge grensene helt og når det bare oppnås delvis, får vi fremmedfrykt og mistenksomhet, som hindrer innkludering. Vi må derfor innse at vi deler denne kloden og må finne frem til hvordan vi kan dele ressursene mellom oss og med de som kommer ette.
+1 #15 arne espelund 10-06-2017 20:37
Jeg takker for bidraget, som er meget meningsfullt Jeg er stolt og glad over heimbyen min Trondheim, som viser vilje til integrerins i hverdagen, uttrykt blant annet av politiet, som ikke uttrykker at fremmede, slik som tiggere, er et problem.
+2 #16 Monika Dillschneider 11-06-2017 06:18
Vi kan også spørre oss om ikke det stadige kravet om å "ta avstand" fra gjerninger, de har like mye eller lite med å gjøre enn du eller jeg, bidrar til fremmedgjøring og en følelse av å være utenfor og mistenkeliggjor t. Etter 11. September, har det vært et mønster at man forventet at alle muslimer skulle beklage og ta avstand hver gang noen som kaller seg (eller blir erklært) muslim, begår en forbrytelse, men det har aldri vært snakk om at alle kristne, jøder, buddhister, etc, skulle be om unnskyldning når noen som påberoper seg deres tro, har gjort noe lignende.
+2 #17 Lispet Kristiansen 11-06-2017 06:21
Jeg lurer nå på om det ikke var vi som startet denne krigen. Det vi opplever som terror er en annen måte å krige på, og skremmende er det, at det kan smelle hvor og når som helst, i en ellers fredelig by. Mer skremmende er det vel allikevel at det smeller rundt deg hele tiden, det er våre bomber som smeller da, i andre deler av verden. La oss slutte å sende bomber ned på folk som forsøker å leve sine liv.
+1 #18 Bjørn Olav Lyster 11-06-2017 06:24
Det holder ikke å peke på storsamfunnets forsømmelser for å forklare at noen utvikler seg til terrorister. Det er da heller ingen som tar den innfallsvinkele n når det gjelder vår hjemlige verste, han som nettopp har byttet navn. Både høyreekstreme og islamistiske terrorister står i en større sammenheng, hvor det over lang tid har vært spredd tankegods som inkluderer terror som virkemiddel. De er rett og slett villige til å bruke terror for å fremme egen sak i samfunn de ikke liker! For islamisters del kan det handle om det sekulære og liberale, hvor f.eks. tegnere har ytringsfrihet som gir rett til å tegne profeten deres. For høyreekstreme kan det handle om samfunn som tillater en innvandring og multikulturisme de ikke vil ha. Så kan det jo finnes gode strategier for å motvirke rekruttering. Men det er likevel mange hakk for naivt å lukke øynene for at terror er et virkemiddel noen bevisst inkluderer i sin politiske, religiøse eller ideologiske kamp.

Legg til kommentar