Innvandrere, antirasisme

Stovner bydel, et eksempel på vellykket integrering

Stovner bydel, et eksempel på vellykket integrering

Tormod Bakke er tydelig om sin bydel, Stovner:

"Jeg er 61 år og har bodd mesteparten av mitt voksne liv nord i Groruddalen. De siste 26 årene på Haugenstua i Stovner bydel. På 1970-tallet bodde det få innvandrere her. Haugenstua-gjengen var beryktet og herjet over hele Oslo sammen med Uranienborg-gjengen på Oslo vest. På 1980-tallet skrev Dagbladet og en rekke andre aviser om de enorme sosiale problemene på Stovner. Rus og kriminalitet florerte. Siden den gang har det vært jobbet meget godt med integrering i bydelen vår. Politikken er gjennomført hele veien fra barnehage til videregående skole. Politi og barnevern har gjort et viktig arbeid, med informasjon og tidlig inngripen før problemene og konfliktene ble for store.

I dag er det innvandrerne som sørger for et normalt liv i en bydel som ellers er dominert av pensjonister, trygdede og sosialklienter. Det er mest innvandrere som er i jobb, både menn og kvinner, og det er stort de som har barn i barnehage og skole. Det er i økende grad de som går i kirke, og de som deltar aktivt i fritidsaktiviteter for ungdom. Dette er veldig tydelig i blokkområdene som der jeg bor, mindre utpreget i områdene med rekkehus og eneboliger. For å beholde et godt og variert bomiljø i Groruddalen, er det viktig at vi beholder denne variasjonen. Ytterligere fortetting med nye blokker er ikke ønskelig," skriver Tormod Bakke blant annet.

"Til tross for at 80 % av barna på skolene har innvandrerbakgrunn har Stovner bydel klart integreringen på en imponerende måte, og både fagfolk og journalister burde komme hit for å lære hvordan det bør gjøres."

Les hele hans artikkel under "les mer."

 

Stovner bydel, et eksempel på vellykket integrering

Av Tormod Bakke

Jeg er 61 år og har bodd mesteparten av mitt voksne liv nord i Groruddalen. De siste 26 årene på Haugenstua i Stovner bydel. På 1970-tallet bodde det få innvandrere her. Haugenstua-gjengen var beryktet og herjet over hele Oslo sammen med Uranienborg-gjengen på Oslo vest. På 1980-tallet skrev Dagbladet og en rekke andre aviser om de enorme sosiale problemene på Stovner. Rus og kriminalitet florerte. Siden den gang har det vært jobbet meget godt med integrering i bydelen vår. Politikken er gjennomført hele veien fra barnehage til videregående skole. Politi og barnevern har gjort et viktig arbeid, med informasjon og tidlig inngripen før problemene og konfliktene ble for store.

I dag er det innvandrerne som sørger for et normalt liv i en bydel som ellers er dominert av pensjonister, trygdede og sosialklienter. Det er mest innvandrere som er i jobb, både menn og kvinner, og det er stort de som har barn i barnehage og skole. Det er i økende grad de som går i kirke, og de som deltar aktivt i fritidsaktiviteter for ungdom. Dette er veldig tydelig i blokkområdene som der jeg bor, mindre utpreget i områdene med rekkehus og eneboliger. For å beholde et godt og variert bomiljø i Groruddalen, er det viktig at vi beholder denne variasjonen. Ytterligere fortetting med nye blokker er ikke ønskelig.

Mine to yngste barn har vokst opp her. Et av de få stedene i Oslo der vi hadde råd til å bo, og det har vært heldig for oss. De er voksne i dag og har begge klart seg meget bra. Min datter var i 2-3 år den eneste helt norske i klassen. Vi snakket om det. Jeg sa at “Du har mer til felles med din bestevenninne fra Afrika enn mange av innvandrerne har med hverandre. Dere er begge kristne og aktive i samme menighet. I klassen din er det barn fra mange forskjellige land og religioner.” Jeg tror hun forsto det. Da hun gikk over på ungdomsskolen ble hun plassert i en annen klasse med flere helt norske. Hun var på gråten over å miste vennene sine, og heldigvis forsto lærerne det, så det ble raskt endret, og hun fikk være i samme klasse som de fleste vennene.

For å være mer presis, det var stort sett foreldrene som var innvandrere. De aller fleste barna på skolen var født i Norge og snakket flytende norsk. Religionen var heller ikke så viktig den gangen. Muslimene feiret id som vi feirer jul, men få var spesielt religiøse. Men det skjer gradvis noe når folk settes under press. Muhammed-tegningene var starten på radikal islam i Norge. Første gang de ble offentliggjort hadde det kanskje noe med ytringsfrihet å gjøre. Men når man ser at det sårer dypt, er det å spre det videre bare hets. Foreløpig har vi ikke hatt store problemer med radikal islam på Stovner. Men det er jo tydelig at det skjer andre steder i Norge, også i Oslo.

Skolene i Groruddalen har gode resultater å vise til. Min datters klasse på ungdomskolen vant KappAbel-konkurransen i matematikk for Oslo. Særlig innvandrer-jentene gjør det godt på skolene. Forskjellene i resultater mellom skolene øst og vest i Oslo er små. Utfra vanlig statistikk om betydningen av foreldrenes ressurser og utdannelse burde den vært mye større. En årsak er at vi har mange dyktige lærere her. En annen årsak er at vi trolig har mindre problemer med fyll og narkotika enn noe annet område i Norge. På det området virker muslimene klart positivt inn. Dette gir seg også utslag på statistikken for vold og annen kriminalitet, som ifølge politiet er halvert i Stovner bydel de siste 15 årene.

Det betyr ikke at Stovner er problemfritt. Andre som bor her kan ha negative erfaringer. Av og til bør noen se litt nøyere på hva de selv formidler av holdninger. Men ikke alltid. Virkeligheten er alltid nyansert. Hovedtrekkene ligger likevel fast. Til tross for at 80 % av barna på skolene har innvandrerbakgrunn har Stovner bydel klart integreringen på en imponerende måte, og både fagfolk og journalister burde komme hit for å lære hvordan det bør gjøres.

Kommentarer   

+9 #1 Kari Bansal 02-09-2017 06:20
Mine barn er vokst opp på Stovner i et flerkulturelt miljø. De er nå voksne og jobber i bransjer der de har behov for å reise til Østen og Øst-Europa for å samarbeide tett med bedrifter der rund vare- og tjenesteproduks jon. Oppveksten i et flerkulturelt miljø gav de mer innsikt og ferdigheter til å utføre jobbene sine i et internasjonalt miljø. De har blitt to kloke og flotte voksne. Jeg er veldig glad for at jeg flyttet til Stovner da de var små
+6 #2 Tom Kateraas 02-09-2017 08:42
Et godt eksempel på hvordan stor andel innvandrerbakgr unn ikke fører til dårlig integrering. Det er innvandreres møter med nordmenn som skaper det, og de aller aller fleste innvandrere ønsker å bli en del av det nye samfunnet, tilpasse seg og fungere slik at de kan leve tilfreds sammen med oss.
Vi må bare gi dem sjansen til det.
+1 #3 Fatima 03-09-2017 11:38
Godt skrevet,takker til Tormod Bakke. Slike eksempler av folk som har kunnskap om virkeligheten i Grodruddalen bør komme frem, det hadde endret norske innvandringsdeb atten. Jeg tror det er viktig at folk må eie selv debatten som angår dem og som handler om deres boområder, fordi de vet best hva som virker og hvordan hverdagen er, slik som Bakke beskriver i artikkelen sin.
0 #4 Thomas Midtsund 03-09-2017 19:48
Det er visst mange som burde ta seg en tur til Stovner!! Hyggelig og oppmuntrende lesning!!! Veldig bra at dette kommer fram!!!
0 #5 Rolf Solvang 03-09-2017 20:39
Takk til Tormod Bakke for en god beskrivelse av det gode sosiale inkluderingsarb eidet som gjøres i Stovner Bydel. Jeg har vært så heldig å få innsikt i mye av dette arbeidet gjennom å følge flere prosjekter for oppfølging av folk som har problemer med rus, psykiatri, kriminalitet, boligløshet, svak boevne, fattigdom, arbeidsløshet, integrering og andre problemer. Det jeg har sett av samarbeid mellom engasjerte prosjektdeltake re, ansatte i Bydelen og i NAV-Stovner og mange andre samarbeidspartn ere har rørt meg og jeg er imponert over de resultater som er oppnådd overfor de som trenger oppfølgning.
Media har slått opp enkeltepisoder med ungdomsbråk i Stovner, men jeg tror ikke dette viser at Stovner har større problemer enn resten av byen. Likevel bekymrer det meg at mens arbeidsledighet en gikk ned i alle bydeler unntatt Stovner (Frogner 19%), så fikk Stovner en oppgang på 9%.
I denne situasjonen bekymrer det meg veldig at ledelsen i NAV-Stovner, Bydelsdirektøre n, NAV-Oslo og Byrådsavdelinge n for eldre, helse og sosiale tjenester har lagt ned brukerutvalget for NAV-Stovner. Dette innebærer at Landsforbundet Mot Stoffmisbruk (LMS), Råd for funksjonshemmed e, Eldrerådet, Mental Helse og Somali ungdomsforening er ekskludert fra å delta i brukermedvirkni ng med NAV-Stovner. Og det innebærer at arbeidet med å få med flere organisasjoner og videreutvikle samarbeidet i brukerutvalget ble avsluttet for et år siden og lite nytt har skjedd.
Siste møte i NAV-Stovners fungerende brukerutvalg var for ett år siden og vedtok at neste møte skulle være 8. november 2016, men dette møtet ble aldri innkalt. I stedet for er det opprettet et regionalt brukerutvalg for NAV Oslo Nord der fire bydeler (Stovner, Grorud, Alna og Bjerke) går sammen i et brukerutvalg for hele Groruddalen. Dette betyr en vesentlig reduksjon i lokaltilknytnin g for brukerutvalget og at NAV-brukerne i Stovner Bydel får en vesentlig redusert kontakt med NAV (og omvendt). Og jeg har lite tro på store framskritt de neste fire årene slik saken står i dag.
Dette er beklagelig fordi NAV har ansvaret for å følge opp fattigdomsbekje mpelsen i bydelen ved å skaffe arbeid eller å kvalifisere de som har arbeidsevne og å gi økonomisk sosialhjelp og oppfølgning til de som faller utenfor arbeidslivet.
NAV-loven sier at alle NAV-brukere skal ha tilgang til brukermedvirkni ng og brukerutvalg. Brukermedvirkni ngen må forankres lokalt og NAV-ledelsen må arbeide mer for å få brukerutvalgene til å fungere. Dette vil være til fordel for både NAV-lederne og for alle NAV-brukerne, slik at brukerne kan realisere sin rett til å bidra til bedre NAV-tjenester og en mer effektiv fattigdomsbekje mpelse og bedre sosial inkludering.
Derfor håper jeg at det nye Brukerutvalget for NAV Oslo Region Nord vil arbeide for at NAV-brukerne i Stovner Bydel ikke kommer dårligere ut enn før strukturrasjona liseringen. Ingenting hittil tyder på at regionalisering en av Oslos brukerutvalg innebærer noen framskritt for NAV-brukerne i Stovner Bydel.
0 #6 Rolf Solvang 04-09-2017 13:03
Rettelse til mitt innlegg over her:
Møtet i Brukerutvalget NAV-Stovner i november 2016 ble avholdt og i referatet står det at neste møtet skal være i mars 2017. Det er dette marsmøtet som ikke er avholdt. Dette endrer lite på poengene i mitt stykke.

Legg til kommentar