Innvandrere, antirasisme

Norge bør ta imot minst 5.000 kvoteflyktninger neste år

Norge bør ta imot minst 5.000 kvoteflyktninger neste år

Kvoteflyktningordningen utgjør et av få lovlige alternativer til båtsmuglere og farlige grensepasseringer. Det er en ordning som skal sørge for at torturofre, enslige kvinner, syke, spesielt utsatte barn og forfulgte som ikke kan få tilstrekkelig beskyttelse i nærområdene, kan få en mulighet i et annet land.

12 norske organisasjoner ber nå Stortinget vedta å ta i mot minst 5000 kvoteflyktninger for 2018. Kravene fremmes i et felles brev fra organisasjonene til partiene på Stortinget.

Der heter det at tolv norske hjelpeorganisasjoner ber Stortinget vedta:

* Økt støtte til nærområdene i bistandsbudsjettet.

* At Norge tar imot minst 5.000 kvoteflyktninger neste år.

* At kostnader til flyktninger i Norge holdes utenfor bistandsbudsjettet.

Amnesty, Kirkens Nødhjelp, Flyktninghjelpen, Norsk Folkehjelp og Redd Barna er blant organisasjonene som står bak appellen.

Samtidig utfordrer KS (Kommunesektorens Interesseorganisasjon) regjeringen til å ta imot flere overføringsflyktninger til Norge, for å beholde kompetanse som er bygget opp i kommunene.

– Hovedstyret mener det bør vurderes å øke tallet på overføringsflyktninger til Norge, for å beholde mest mulig av kompetansen som er bygget opp i mange kommuner. Det er en fordel med en jevnere bosetting, sier KS-leder Gunn Marit Helgesen (H) til Kommunal Rapport.

Når kompetansen beholdes i mange kommuner, kan også kapasiteten økes raskere når det igjen blir behov for det. – Det kommer nå et unormalt lavt antall flyktninger til Norge. Den internasjonale situasjonen tilsier at det vil øke, sier Helgesen.

Dette heier jeg på!

Kommentarer   

0 #1 Margareth Moberg 30-09-2017 13:29
Fordi flyktningar ikkje kjem som asylsøkjarar i same grad som før, vert veldrivne asylmottak med 20-30 års driftstid, lagt ned i hopetal.
Kvifor ikkje oppretthalda mottaka med all den kompetanse innafor flyktningefelte t som er der, og brukt dei som mottak for flyktningar inntil kommune og hus var på plass?
+1 #2 Kateryna Mashtalr 30-09-2017 14:48
Jeg synes det er så lite respekt for oss som jobber med flyktninger. Vi skal ha kompetanse, positiv innstilling. Vi skal hjelpe deltakere med alt, ta godt vare på dem, men vi selv blir ignorert. I stedet for å konsentrere oss om deltagerne skal vi nå tenke om å finne en annen jobb. Hvor lenge skal vi ha det så usikkert? I løpet av tre siste år ble flyttet fra det ene til det andre tre ganger. Jeg er en av de som har fått til gode resultater når det gjelder opplæring og integrering, men jeg tåler ikke å miste jobb nå igjen også få den igjen fordi situasjonen har forandret seg igjen. Gi oss stabilitet i hverdagen.
0 #3 Marcus Jacobsen 01-10-2017 13:46
Her er jeg ikke enig. Innvandring er en valg taper og koster mye penger, konstatert. Og ser man på hva som skjer i Europa nå i og med den økonomiske krisen så innser man å prioritere innvandring føre den egne befolkning resulterer i kjempe konflikter. Er man rasist når man ikke vil ha innvandring? Nei det er man ikke og det skal vare en folkeavstemning før man øker befolkningen. SV bør prøve mer direkte demokrati og kutte ut innvandring til vi har fått ordning på våre egne problemer. Jeg er SV selv og i folkets tjeneste høres bra ut men når det kommer til innvandring så bør vi tenke annerledes i folkets tjeneste;). Vi bør ha en demokratisk diskusjon om innvandring og sammenlikne de konsekvenser innvandringen har medført i ulike land, som Sverige eksempelvis.

Norge rikt? Vi har en økonomi som er en spekulasjons økonomi og sådant blir det konsekvenser av.. tikk takk boom!!
okonomiskeblikk.com/.../...

House Prices: Why are they so high?
youtu.be/Y4WmDoYJhnk

www.swedenwatch.com/

Men bra at ulike politiker har egne blogger, så denne skal jeg følge og gi mer positive kommenterer framover:)
0 #4 Trine Eklund 03-10-2017 08:22
At nå 130 unge menn sendes ut av Norge i oktober fordi de har fylt 18 år - og - at familier som har bodd her i årevis med barn som har gått på skole og kun kan norsk som sitt språk, sendes ut av landet, er så hårreisende umenneskelig at mange av oss ikke fatter at dette er Norge som selv gikk gjennom okkupasjon og krig for få generasjoner siden. For øvrig støtter jeg de to første innlegg fullt og helhjertelig.

Legg til kommentar