Innvandrere, antirasisme

En dugnad for flyktningene

En dugnad for flyktningene

Stadig flere mennesker er på flukt, men de krysser ikke lenger våre grenser. Det fjerner ikke vårt ansvar for å hjelpe, uttalte 12 organisasjoner som er engasjert i flyktningespørsmålet.

Stadig flere mennesker er på flukt. FNs høykommissær for flyktninger har lagt fram en omfattende rapport der de beregner at rundt 1,2 millioner mennesker vil ha behov for kvoteflyktningplasser neste år. Hopetall av organisasjoner på flyktningefeltet oppfordrer til at Norge bør ta imot minst 5.000 kvoteflyktninger. Høyre-Fr.P-regjeringens svar til dette er i ille: I forslaget til statsbudsjett 2018 foreslås det å halvere antallet kvoteflyktninger. 

KS (Kommunesektorens Interesseorganisasjon) er klar: Norge bør stille opp i den internasjonale dugnaden ved å ta imot flere kvoteflyktninger, og på den måten utnytte og beholde den kompetansen som er bygget opp i kommunene. Det er en fordel med en jevnere bosetting. Oslo bør overfor Staten understreke at vi støtter KS, og kan ta imot flere flyktninger enn det som foreløpig anmodning antyder.

At langt færre flyktninger kommer seg hit, gjør at de lidelsene som utspiller seg virker – og er – lenger unna. Lidelsene er ikke mindre reelle av den grunn. Norge – og Oslo - bør derfor være med og ta vår del av ansvaret i den internasjonale dugnaden, sa jeg blant annet i bystyret i går.

Les hele innlegget under "les mer."

 

Oslo bystyre 24. oktober 2017

Ivar Johansen, SV

 

Sak Oslo kommunes innsats knyttet til mottak av flyktninger og integrering av nyankomne flyktninger

Ordfører,

Det viktig når byrådet understreker, med støtte fra en enstemmig finanskomite, at Oslo vil ta sin del av ansvaret for bosetting og integrering av nyankomne flyktninger.

Oslo har et godt apparat for å ta imot flyktninger. Det er en opplagt styrke at kommunen selv er driftsoperatør for mottak. Vi har utfordringer. Særlig med boligframskaffelse, og som en konsekvens: vi klarer ikke godt nok å ta hele byen i bruk. Men det er håndterbart.

Oslo har, på linje med andre av landets kommuner, bygd opp et godt mottaksapparat.

Stadig flere mennesker er på flukt. FNs høykommissær for flyktninger har lagt fram en omfattende rapport der de beregner at rundt 1,2 millioner mennesker vil ha behov for kvoteflyktningplasser neste år. Hopetall av organisasjoner på flyktningefeltet oppfordrer til at Norge bør ta imot minst 5.000 kvoteflyktninger. Høyre-Fr.P-regjeringens svar til dette er i ille: I forslaget til statsbudsjett 2018 foreslås det å halvere antallet kvoteflyktninger. 

KS (Kommunesektorens Interesseorganisasjon) er klar: Norge bør stille opp i den internasjonale dugnaden ved å ta imot flere kvoteflyktninger, og på den måten utnytte og beholde den kompetansen som er bygget opp i kommunene. Det er en fordel med en jevnere bosetting. Oslo bør overfor Staten understreke at vi støtter KS, og kan ta imot flere flyktninger enn det som foreløpig anmodning antyder.

At langt færre flyktninger kommer seg hit, gjør at de lidelsene som utspiller seg virker – og er – lenger unna. Lidelsene er ikke mindre reelle av den grunn. Norge – og Oslo - bør derfor være med og ta vår del av ansvaret i den internasjonale dugnaden.

Arbeiderpartiet fremmer det samme forslag som Fr.P.-minister Sylvi Listhaug sendte Stortinget før sommeren: Prøveordning for å gjøre det mulig å gi en midlertidig arbeidstillatelse til asylsøkere som enda ikke har fått innvilget opphold. De ønsker å erstatte kravet om gjennomført intervju, med et krav om høy sannsynlighet for at asylsøkeren vil få opphold i Norge. Kravet om identitet skal også ligge fast.

Mange høringsinstanser er kritiske. Organisasjoner som Juss-Buss, Kirkerådet, Bjørgvin Bispedømmeråd og NOAS understreker at asylsøkeres mulighet til å kunne arbeide er så viktig at den ikke bør avhenge av hvilken sannsynlighet søkeren har for å få bli i Norge. Og til identitet, hvor kravet er for absolutt: Når en i hui og hast flykter fra krig eller politisk forfølgelse er det ikke nødvendigvis slik at du stiller deg i kø hos myndighetene for å få identifikasjonspapirer.

Her i bystyret foreslår MDG, SV og Venstre at bystyret ber byrådet søke regjeringen om å få gjennomføre en prøveordning hvor flyktninger som ikke har fått endelig opphold skal få muligheten til å arbeide, men uten det strenge nåløyet som regjeringen, med støtte fra AP, ønsker.

Til sist: Hurra for byrådet, som i budsjettforslag for 2018 foreslår bevilgninger til Helsesenteret for papirløse migranter.

You have no rights to post comments