Innvandrere, antirasisme

Staten stenger Oslos integreringsmottak for flyktninger

Staten stenger Oslo integreringsmottak for flyktninger

Utlendingsdirektoratet (UDI) sendte i går en pressemelding som ble innledet slik:

"Stadig færre asylsøkere gjør at det er vanskelig å fylle opp de 500 plassene i integreringsmottakene. UDI har derfor valgt å si opp kontrakten med Oslo kommune.- Jeg ønsker å understreke at vi er fornøyde med samarbeidet med Oslo kommune, både som driftsoperatør og som leverandør av fulltidsprogrammet til beboerne, sier fungerende avdelingsdirektør Borghild Fløtre i UDI. Det er kontrakt for drift av 150 mottaksplasser ved Ila integreringsmottak i Oslo, som UDI nå sier opp."

Det er de praktiske konsekvensene av H/Fr.P-regjeringens steng-de-ute-politikk. Det er klart at med den inhumane flyktninge- og asylpolitikken regjeringen fører, og med sterk støtte fra Ap, må det nødvendigvis komme færre flyktninger til Norge. Men det er jo ille at vellykketheten i regjeringens politikk skal måles i hvor sterkt vi klarer å neglisjere de sterke appeller som kommer fra FN's flyktningeapparet om å stille opp i den felles internasjonale flyktningedugnaden.

Og så er det selvsagt meningsløst å bygge opp og ned et mottaksapparat, avhengig av "konjukturene" - som er det vi med beste vilje kan kalle regjeringens inhumane flyktningepolitikk. Kommune-Norge har bedt om at vi tar i mot flere flyktninger, slik at mottaksapparatet kan holdes på et akseptabelt nivå.

Oslo Mottak fungerer i dag aldeles utmerket, og det er riktig ille at dette nå må stenge.

Kommentarer   

#1 Hans Egil 02-12-2017 11:20
Den norske regjerings plikt er å ta seg av nordmenn og Norge, først og fremst. Det gjør de ikke. Våre eldre råtner i falleferdige gamlehjem, skoler ignoreres, veistandaren er den samme som i Etiopia.

Men å redde verden, det skal de klare. De klarer ikke å ta seg av sitt eget land og folk, men verden skal de pokker meg redde. Glem de hundretusevis av eldre som pines, det sitter en unge i en ørken og gråter og det er hundre ganger viktigere å hjelpe den ungen.

Hvis det var opp til meg, så hadde vi stengt hvert eneste mottak og støtteordning nå, idag. Vi får ta oss av oss selv først. Også kan vi se på resten av verden, senere.

You have no rights to post comments